Βέροια

Πρόσκληση σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση του «Έρασμου»

Καλούνται σε έκτακτη Γενική Συνέλευση τα μέλη του Συλλόγου Κοινωνικής Παρέμβασης με το διακριτικό τίτλο  «ΕΡΑΣΜΟΣ» στις 2(δύο) Νοεμβρίου 2022 ημέρα Τετάρτη και ώρα 6.00μ.μ., στα γραφεία του Συλλόγου (Μ. Αλεξάνδρου 17, Βέροια) 1ος (πρώτος) όροφος.

Θέματα ημερήσιας διάταξης:

  • Έγκριση προϋπολογισμού έτους 2023
  • Προγραμματισμός δράσεων έτους 2023
  • Έγκριση εσωτερικού κανονισμού
  • Τροποποίηση καταστατικού

Διευκρινίζεται ότι σε περίπτωση που δεν υπάρχει απαρτία στην παραπάνω οριζόμενη ημερομηνία, η Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί την επόμενη εβδομάδα στις 9 (εννιά) Νοεμβρίου 2022, ημέρα Τετάρτη και ώρα 6.00μ.μ.  στα γραφεία του Συλλόγου (Μ. Αλεξάνδρου 17) 1ος (πρώτος) όροφος, με τα ίδια θέματα.
Η παρουσία σας θεωρείται απαραίτητη.

Ροη ειδήσεων