Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Βέροιας, Τετάρτη 5 Φεβρουαρίου - Τα θέματα ημερήσιας διάταξης

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του ν.3852/2010, όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του ν.4555/2018 και τροποποιήθηκε από τα άρθρα 177 και 184 του ν.4635/2019, σας καλούμε να προσέλθετε στο Δημαρχείο, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Βέροιας, Μητροπόλεως 46, σε τακτική συνεδρίαση, που θα γίνει στις 5-2-2020 ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:00, με θέματα ημερήσιας διάταξης τα εξής:

ΘΕΜΑ 1ο : Επί αιτημάτων των εταιριών «ΣΠΥΡΟΣ ΖΕΡΒΟΣ ΙΚΤΕΟ HELLAS ΟΕ» και «Α.ΜΑΥΡΙΔΗΣ-Α.ΨΑΡΡΑΣ ΟΕ ΙΚΤΕΟ ΒΕΡΟΙΑΣ» για την αναστολή ή μη εκτέλεσης προσβαλλόμενων πράξεων
ΘΕΜΑ 2ο : Επί αιτήματος της Μ.Παυλίδου για τη συμβιβαστική επίλυση διαφοράς από οφειλή του Δήμου.
ΘΕΜΑ 3ο : Έγκριση ή μη α) αποδοχής των όρων χρηματοδότησης και τήρησης των υποχρεώσεων της απόφασης ένταξης της πράξης «Δημιουργία Πράσινου Σημείου Δήμου Βέροιας» και β) εξουσιοδότησης του Δημάρχου
ΘΕΜΑ 4ο : Έγκριση ή μη α) απευθείας εκμίσθωσης τμήματος του υπ’ αριθ. 2320 αγροτεμαχίου της Κοινότητας Βέροιας, β) καταρτισμού των όρων εκμίσθωσης και γ) εξουσιοδότησης του Δημάρχου.
ΘΕΜΑ 5ο : Έγκριση ή μη εφάπαξ εξόφλησης οφειλής των Σ.Μ. Χατζηνικολαΐδου κλπ.
ΘΕΜΑ 6ο : Έγκριση ή μη εφάπαξ εξόφλησης οφειλής των Α.Τσιαμήτρου κλπ.
ΘΕΜΑ 7ο : Έγκριση ή μη εφάπαξ εξόφλησης οφειλής των Κ. και Ο. Γραμματικοπούλου
ΘΕΜΑ 8ο : Έγκριση ή μη εξόφλησης οφειλής των Κ.Ζιώγαλα κλπ. σε δόσεις
ΘΕΜΑ 9ο : Έγκριση ή μη εξόφλησης οφειλής των Π.Σεμερτζίδη και Β.Ορδουλίδου σε δόσεις
ΘΕΜΑ 10ο : Έγκριση ή μη εξόφλησης οφειλής της Ε.Σαλονικίδου σε δόσεις
ΘΕΜΑ 11ο : Έγκριση ή μη εξόφλησης οφειλής του Π.Κηρυττόπουλου σε δόσεις
ΘΕΜΑ 12ο : Έκφραση γνώμης του Δ.Σ. για τη μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων «Λειτουργία του υφιστάμενου αρφευτικού δικτύου της περιοχής δικαιοδοσίας του ΓΟΕΒ πεδιάδων Θεσσαλονίκης-Λαγκαδά»
ΘΕΜΑ 13ο : Ορισμός μελών και συγκρότηση της επιτροπής προσωρινής παραλαβής του έργου «Συντήρηση κοινοχρήστων χώρων Δ.Ε. Δοβρά».
ΘΕΜΑ 14ο : Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου παραλαβής της υπηρεσίας «Μεταφορά υπολείμματος ανακυκλώσιμων υλικών σε Χ.Υ.Τ.Α».
ΘΕΜΑ 15ο : Επί αιτήματος του Φιλανθρωπικού Μη Κερδοσκοπικού Συλλογου Φίλων Κέντρου Μέριμνας Ατόμων Ειδικών Δεξιοτήτων Δήμου Βέροιας (ΚΕΜΑΕΔ) για την παραχώρηση της χρήσης του ισογείου χώρου του  Δημαρχείου.
ΘΕΜΑ 16ο : Επί αιτήματος συνδιοργανωτών εκδήλωσης στην μνήμη του Θάνου Μικρούτσικου για την παραχώρηση της χρήσης του ισογείου χώρου του  Δημαρχείου.
ΘΕΜΑ 17ο : Επί αιτήματος του Σωματείου Καταστημάτων Υγειονομικού Ενδιαφέροντος για την παραχώρηση της χρήσης της οδού Έλλης
ΘΕΜΑ 18ο : Έγκριση ή μη παροχής οικονομικού βοηθήματος σε οικονομικά αδύναμη δημότισσα

 

Ο  ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

                                                                             ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΥΡΙΝΟΣ

Συντάκτης

Faretra.info
Faretra.info 28456 posts

Σύνταξη, επεξεργασία ύλης & ανάρτηση ειδήσεων

0 Comments

Δεν υπάρχουν σχόλια!

You can be first to comment this post!

Leave a Reply

Ειδήσεις με Διάρκεια