Απόψεις Βέροια Πολιτισμός

“Παρέμβαση υπέρ της αναοριοθέτησης των αρχαιολογικών χώρων στον Δήμο Βέροιας” γράφει η Θούλη Σιδηροπούλου

  • Στην Συνεδρίαση Φορέων και πολιτών του Δήμου Βέροιας στο Εμποροβιομηχανικό Επιμελητήριο Ημαθίας την 24η Σεπτεμβρίου 2016

Στην Βέροια και στην Ημαθία ο πλούτος μας ήταν η αγροτική οικονομία και η βιομηχανική παραγωγή των αγροτικών προϊόντων μας. Οι παγκόσμιες τεχνολογικές και οικονομικές εξελίξεις δείχνουν ότι η πηγή της οικονομικής μας δύναμης και του πλούτου μας βρίσκεται πια σε ένα άλλο είδος κεφαλαίου, του πολιτιστικού και πολιτισμικού κεφαλαίου που διαχέεται με διαφορετικές μορφές μέσω των πληροφοριακών δικτύων.

Το πολιτιστικό ζήτημα που προκύπτει από την αναοριοθέτηση των αρχαιολογικών χώρων του Δήμου Βέροιας πρέπει να κατανοηθεί σε όρους πολιτικής που διέπουν την παραγωγή, την διανομή και την εκμετάλλευση της έκφρασης του πολιτιστικού προϊόντος που θα παραχθεί. Κι αυτή είναι μια προσέγγιση που έχει και θα έχει σημαντικότατες  θετικές οικονομικές επιπτώσεις στην κοινωνία μας.

Γιατί τα πολιτιστικά προϊόντα είναι διαφοροποιημένα από την φύση τους σημαντικά από τα υπόλοιπα προϊόντα.

Σε αντίθεση με τα βιομηχανικά προϊόντα τα πολιτιστικά προϊόντα δεν καταναλώνονται ανά μονάδα σε μια συγκεκριμένη χρονική στιγμή, αλλά κάθε μονάδα σχεδιάζεται  για να χρησιμοποιηθεί επανειλημμένα από πολλούς καταναλωτές με αποτέλεσμα να αποκτούν μεγαλύτερη αξία με την χρήση τους, συνεχώς αυξανόμενη.

Γιατί ενώ η αξία των βιομηχανικών προϊόντων μειώνεται με την χρήση τους το ακριβώς αντίθετο συμβαίνει με τα πολιτιστικά προϊόντα.

Παραδείγματος χάριν η αξία ενός έργου ή ενός βιβλίου ή στην περίπτωσή μας ενός μνημείου αυξάνεται εκθετικά με την χρήση του.

Και σε συνδυασμό με την εισαγωγή των υποδομών και των δικτύων που διευκολύνουν την διάχυση των ιδεών θα μεταβληθεί ουσιαστικά το υπάρχον οικονομικό περιβάλλον του Δήμου μας, του Νομού μας, της Περιφέρειάς μας, της χώρας μας.

Κατά την εκτίμησή μας, ως Πρόεδρος του ομίλου για την στήριξη των ιδεωδών της UNESCO στον νομό Ημαθίας με την επωνυμία «ΔΙΚΤΥΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ», η τύχη της οικονομίας και της κοινωνίας μας εξαρτάται πια κατά κύριο λόγο από τους πολιτιστικούς πόρους και την δυνατότητα να συνεισφέρουν στην δημιουργία πρωτότυπων μορφών έκφρασης.

 

84150223c83f67161775a7cab71f7e35

Η παραδοσιακή προσέγγιση του πολιτισμού παρουσιάζει σημαντικές ανεπάρκειες στην νέα εποχή της τεχνολογίας που ζούμε.

Όσον αφορά τόσο την σημασία του πολιτισμού, όσο και του πολιτιστικού προϊόντος που παράγεται, σε τοπικό, εθνικό και διεθνές επίπεδο.

Η τεχνολογία της πληροφορίας ανέδειξε την σοβαρότητα του πολιτιστικού ζητήματος και κατέστησε την πολιτική του πολιτισμού καθοριστικής σημασίας για την ανάπτυξη μιας δημιουργικής και καινοτόμου κοινωνίας.

Η σύγχρονη θεώρηση και αντιμετώπιση μας  για τον πολιτισμό στον Δήμο Βέροιας, οφείλει να καθορίζει  τον πολιτισμό, ως ένα αποδεχτό, κληρονομημένο σωρευμένο σώμα τέχνης, αισθητικής μορφής, συμβολικών εννοιών, πρακτικών και θεσμών. Με βάση τον καθορισμό αυτό η προσέγγιση του πολιτισμού μας στον Δήμο Βέροιας μπορεί να είναι: ΘΟΥΛΗ ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ

  1. Αισθητική δηλαδή να αφορά τα πολιτιστικά ευρήματα, μνημεία και αρχαιολογικούς χώρους, που διέπουν την ιστορία της τέχνης.
  2. Ανθρωπολογική, δηλαδή να αφορά την ουσιαστική ποιότητα των πολιτιστικών πρακτικών.
  3. Εμπορική, δηλαδή να αφορά το μέγεθος των αγορών για τοπική, νομαρχιακή και περιφερειακή παραγωγή πολιτιστικών προϊόντων.

Η πρόκληση όμως για την κοινωνία του Δήμου Βέροιας δεν είναι απλά η προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς του παρελθόντος αλλά η δυνατότητα που παρέχεται στους πολίτες της Βέροιας να συμμετέχουν, να παράγουν και να έχουν εισόδημα από την δημιουργία νέων μορφών πολιτισμού και πολιτιστικών προϊόντων στο δύσκολο παρόν μας και στο αβέβαιο μέλλον, που αντιμετωπίζουμε.-

  • Η ΤΟΠΟΘΈΤΗΣΉ ΜΟΥ AYTH ΔΕΝ ΟΛΟΚΛΗΡΏΘΗΚΕ ΔΙΟΤΙ ΔΙΕΚΟΠΗ ΜΕ ΑΝΤΙΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟ ΤΡΟΠΟ ΚΑΙ ΆΚΟΜΨΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΑΠΌ ΤΟΝ κ. ΝΙΚΟ ΟΥΣΟΥΛΤΖΟΓΛΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΗΜΑΘΙΑΣ ΚΑΘΩΣ ΜΟΥ ΑΦΑΙΡΕΣΕ ΤΟΝ ΛΟΓΟ ΚΛΕΙΝΟΝΤΑΣ ΤΟ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΏΡΑ ΤΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΜΟΥ ΠΟΥ ΕΞΕΦΡΑΖΕ ΜΙΑΝ ΆΛΛΗ ΆΠΟΨΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΚΗ ΤΟΥ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑΣ ΤΩΝ ΠΑΡΕΥΡΙΣΚΟΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΑΝΑΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ .

Βέροια 27/9/2016

banner-article

Ροη ειδήσεων