Βέροια

Συνεδριάζει τη Δευτέρα 9/11 το Δημοτικό Συμβούλιο Βέροιας – Τα θέματα ημερήσιας διάταξης

Με 32 θέματα στην ημερήσια διάταξη θα συνεδριάσει το Δημοτικό Συμβούλιο Βέροιας την Δευτέρα 9 Νοεμβρίου, στις 6μμ. Τα θέματα ημερήσιας διάταξης είναι:

1)Επί εισηγήσεως Οικονομικής Επιτροπής για την αναπροσαρμογή ή μη των τελών καθαριότητας & φωτισμού.

2)Επί εισηγήσεως Οικονομικής Επιτροπής για την αναπροσαρμογή ή μη του συντελεστή φόρου φωτιζόμενης επιφάνειας.

3)Επί εισηγήσεως Οικονομικής Επιτροπής για αναπροσαρμογή ή μη των τελών χρήσης πεζοδρομίων-κοινοχρήστων χώρων κ.λ.π.

4)Επί εισηγήσεως Οικονομικής Επιτροπής για την αναπροσαρμογή ή μη των τελών άρδευσης.

5)Επί εισηγήσεως Οικονομικής Επιτροπής για αναπροσαρμογή ή μη των τελών διαφήμισης.

6)Επί εισηγήσεως Οικονομικής Επιτροπής για αναπροσαρμογή ή μη των τελών στάθμευσης.

7)Επί εισηγήσεως Οικονομικής Επιτροπής για αναπροσαρμογή ή μη των δικαιωμάτων παροχής υπηρεσιών στα νεκροταφεία Δ.Κ. Βέροιας και επιβολής ή μη αντίστοιχου τέλους στις λοιπές Δημοτικές και Τοπικές Κοινότητες.

8)Επί εισηγήσεως Οικονομικής Επιτροπής για αναπροσαρμογή ή μη του δικαιώματος βοσκής.

9)Επί εισηγήσεως Οικονομικής Επιτροπής για την αναπροσαρμογή ή μη του τέλους Τέλεσης Πολιτικών Γάμων.

10)Επί εισηγήσεως Οικονομικής Επιτροπής για την επιβολή ή μη ημερήσιου τέλους συμμετοχής στις λαϊκές αγορές του Δήμου.

11)Έγκριση ή μη τροποποίησης και επικαιροποίησης των υπ’ αριθ. 274 και 407/2009 αποφάσεων του Δ.Σ., για την στάθμευση αστικών λεωφορείων στην οδό Τρεμπεσίνας

12)Έγκριση ή μη α) υπογραφής συμφωνητικού συνεργασίας μεταξύ α) Δ. Βέροιας, 2) Ελληνικής Εταιρίας Αξιοποίησης Ανακύκλωσης Α.Ε., 3) Ελληνικού Συνδέσμου Φυτοπροστασίας και 4) Συλλ. Γεωπόνων Ν. Ημαθίας, για την διαχείριση κενών συσκευασιών φυτοπροστατευτικών προϊόντων και β) εξουσιοδότησης του Δημάρχου.

13)Έγκριση ή μη επιστροφής ποσών που αντιστοιχούν σε κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος σχολικών μονάδων, από την Α/θμια και Β/θμια Σχολική Επιτροπή.

14)Έγκριση ή μη επιχορήγησης σχολικών επιτροπών για την κάλυψη των λειτουργικών τους δαπανών.

15)Έγκριση ή μη επιχορήγησης της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπ/σης Δ. Βέροιας για την κάλυψη της δαπάνης υλοποίησης του θεσμού του σχολικού τροχονόμου.

16)Έγκριση ή μη της αριθ. 199/2015 απόφασης του Ν.Π. «Κ.Κ.Π.Α.Α.Π.&Π.Α.», για τη δημιουργία τραπεζικού λογαριασμού στην Τράπεζα Πειραιώς για τις επιχορηγήσεις από τα προγράμματα της Ε.Ε.Τ.Α.Α.

17)Έγκριση ή μη συμμετοχής του Δήμου σε Διεθνείς Τουριστικές Εκθέσεις.

18)Διαπίστωση υπέρ της αναγκαιότητας πρόσληψης εποχιακού προσωπικού για την αντιμετώπιση πρόσκαιρων και κατεπειγουσών αναγκών έτους 2015 του Τμήματος Ηλεκτρομηχανολογικών Έργων.

19)Έγκριση ή μη κίνησης της διαδικασίας εκμίσθωσης των υπ’ αριθ. 495,517,569,1039 και 1051 αγροτεμαχίων της Τ.Κ. Πατρίδας.

20)Έγκριση ή μη δωρεάν παραχώρησης της χρήσης χώρου του Δημαρχιακού Μεγάρου, στην Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης και Αποχέτευσης Βέροιας

21)Έγκριση ή μη τροποποίησης της αριθ. 319/2015 απόφασης του Δ.Σ., περί καθορισμού χρονικών προθεσμιών για την κατάθεση δικαιολογητικών ανανέωσης επαγγελματικών αδειών πωλητών λαϊκών αγορών αρμοδιότητας Δήμου Βέροιας

22)Έγκριση ή μη παράτασης της 3ης τμηματικής προθεσμίας του έργου «Ανάδειξη οικισμού Σελίου».

23)Έγκριση ή μη μελέτης και καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης του έργου «Ανακατασκευή παιδικών χαρών Δημοτικής Ενότητας Βέροιας για την πιστοποίησή τους».

24)Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «Αντικατάσταση στέγης δημοτικού σχολείου Ταγαροχωρίου».

25)Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου «Συντήρηση και τοποθέτηση στηθαίων ασφαλείας και κιγκλιδωμάτων οδών πόλης και Δ.Ε.»

26)Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου «Συντήρηση οδών Δ.Ε. Απ. Παύλου 2014».

27)Έγκριση ή μη 2ου Α.Π.Ε., 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε και διάθεσης των απροβλέπτων δαπανών του έργου «Βελτίωση μικροκλίματος στην περιοχή των οδών Ξενοφώντος και Εθνικής Άμυνας».

28)Έγκριση ή μη 1ου Α.Π.Ε. και διάθεσης απροβλέπτων δαπανών του έργου «Συντήρηση οδών Δ.Ε. Μακεδονίδος».

29)Έγκριση ή μη διαγραφής προστίμων Κ.Ο.Κ. του Ι.ΚΟΚΚΑΛΑ από βεβαιωτικό κατάλογο παρελθόντος έτους και σύνταξης νέου χρηματικού καταλόγου

30)Έγκριση ή μη διαγραφής προστίμων Κ.Ο.Κ. του Π. Παπαδόπουλου από βεβαιωτικό κατάλογο παρελθόντος έτους.

31)Επί αιτήματος του Αθλητικού Συλλόγου Δρομέων Βέροιας, για τη δωρεάν παραχώρηση της χρήσης της Πλατείας Δημαρχείου, του ισογείου και μέρους του υπογείου του Δημαρχιακού Μεγάρου

32)Επί αιτήματος της Π.Ε. Ημαθίας για την παραχώρηση της χρήσης της πλατείας Ελιάς.