Βέροια Εκδηλώσεις

Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Βέροιας, Τετάρτη 26 Ιουνίου / τα θέματα ημερήσιας διάταξης

Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 65 και 67 του ν.3852/2010, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, σας καλούμε να προσέλθετε στο Δημαρχείο, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Βέροιας, Μητροπόλεως 46, σε τακτική συνεδρίαση, που θα γίνει στις 26-6-2024 ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:00, με θέματα ημερήσιας διάταξης τα εξής:

ΘΕΜΑ 1ο : Έγκριση ή μη της υπ’ αριθ. 36/2024 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Επιχείρησης με την επωνυμία «Κοινωφελής Επιχείρηση Πολλαπλής Ανάπτυξης (ΚΕΠΑ)» Δ. Βέροιας, περί «Έγκρισης οικονομικών καταστάσεων χρήσης 2023»
ΘΕΜΑ 2ο : Έγκριση ή μη της υπ’ αριθ. 25/2024 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Επιχείρησης με την επωνυμία «Κοινωφελής Επιχείρηση Δημοτικό Περιφερειακό Θέατρο (ΚΕΔΗΠΕΘΕ) Δήμου Βέροιας», περί «Έγκρισης οικονομικών καταστάσεων χρήσης 2023»
ΘΕΜΑ 3ο : Έγκριση ή μη α) καταβολής και β) καθορισμός μηνιαίας αποζημίωσης του Προέδρου της Κοινωφελούς Δημοτικής Επιχείρησης «Δημοτικό Περιφερειακό Θέατρο Δήμου Βέροιας».
ΘΕΜΑ 4ο : Επί εισήγησης της Δ.Ε για την αναμόρφωση (6η) προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος Δήμου Βέροιας, έτους 2024.
ΘΕΜΑ 5ο : Αποδοχή ή μη της υπ’ αριθ. 6/2024 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του κοινωφελούς ιδρύματος «Ζωγιοπούλειο Ίδρυμα» περί της λύσης μίσθωσης δύο (2) διαμερισμάτων
ΘΕΜΑ 6ο : Έγκριση ή μη α) ένταξης του Δήμου Βέροιας στο Δίκτυο Πόλεων (Cities Network for IntergrationCNI), β) του μνημονίου συνεργασίας, γ) ορισμού εκπροσώπου του Δήμου με τον αναπληρωτή του και δ) εξουσιοδότησης του αντιδημάρχου Κοινωνικής Προστασίας.
ΘΕΜΑ 7ο : Επί αιτήματος του επικεφαλής της δημοτικής παράταξης «ΙΣΧΥΡΟΣ ΔΗΜΟΣ-Κώστας Παλουκίδης» για την έκδοση ψηφίσματος αποδοκιμασίας των δηλώσεων της Προέδρου της Βόρειας Μακεδονίας
ΘΕΜΑ 8ο : Έγκριση ή μη προγράμματος εκδηλώσεων μνήμης για την Κυπριακή Τραγωδία
ΘΕΜΑ 9ο : Έγκριση ή μη α) διεξαγωγής και β) προγράμματος δράσεων του «Family Festival» στη Βέροια

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ

 

banner-article

Ροη ειδήσεων