Άρθρα Κοινωνία Οικονομία Πολιτική

“Το Δημογραφικό Ζήτημα ως κληρονομούμενη εκκρεμότητα του Νέου Χρόνου” / γράφει ο Αναστάσιος Βασιάδης

Στην ειδησεογραφία των ημερών αναδείχθηκαν οι ιδιαίτεροι ανά τον κόσμο πανηγυρισμοί  για την έλευση του Νέου Έτους, παραμερίζοντας τις ζοφερές καταστάσεις που κληροδοτήθηκαν και εξακολουθούν να υφίστανται με ιδιαίτερη ένταση.

Πέραν από τους πανηγυρισμούς όμως, που διήρκεσαν όπως αναμένονταν πολύ λίγο, αναδείχθηκαν και πάλι τα μεγάλα προβλήματα που παραμένουν σε έξαρση.

Οι συνεχιζόμενες και μαινόμενες  πολεμικές συγκρούσεις  στις εγγύς περιοχές, οι επισφαλείς ισορροπίες με τις γειτονικές χώρες,  τα ακραία καιρικά φαινόμενα, η ενεργειακή κρίση με τις εμφανείς κοινωνικοοικονομικές της συνέπειες και οι διάφορες πολιτικές διεργασίες, κυριαρχούν στην τρέχουσα επικαιρότητα, σε συνδυασμό με τα περιστατικά του κοινού ποινικού δικαίου, που καταλαμβάνουν σημαντικό χρόνο στα είδησεογραφικά δελτία,  ενώ άλλα σημαντικότατης σημασίας ζητήματα, παραμερίζονται από την δημόσια αναφορά.

Ένα από αυτά τα κρίσιμα ζητήματα με σαφέστατες εθνικές επιπτώσεις, αποτελεί το δημογραφικό, όπως υφίσταται  στην χώρα μας.

Σύμφωνα με στοιχεία που κοινοποιούνται συνεχώς, σε σχέση με την πληθυσμιακή εξέλιξη των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενώ ο πληθυσμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης αυξάνεται συνολικά, η Ελλάδα παρουσιάζει σταδιακή μείωση του πληθυσμού της, η οποία καθίσταται διαρκώς εμφανέστερη.

Από αυτά τα στοιχεία αναδύεται το ζέον πρόβλημα της υπογεννητικότητας στην χώρα μας, κάτι το οποίο εντοπίζεται και τονίζεται από δεκαετίες, χωρίς ωστόσο να διαφαίνεται στον ορίζοντα κάποια προοπτική για την επίλυσή του.

Αυτό το πρόβλημα σε συνδυασμό με το φαινόμενο του διαρκώς αυξανόμενου αριθμού των προσφύγων και μεταναστών που εισέρχονται και μονιμοποιούνται στην χώρα μας, οδηγεί ανενόχλητα στην αλλοίωση της σύνθεσης του πληθυσμού της, πράγμα το οποίο αποτελεί μια βραδυφλεγή βόμβα στα θεμέλια της εθνικής μας υπόστασης.

Το ζήτημα αυτό οξύνεται ακόμα περισσότερο από την μη θέσπιση ουσιαστικών  νομοθετικών κινήτρων για τα νέα ζευγάρια  προκειμένου να δημιουργήσουν οικογένειες με  περισσότερα παιδιά, αλλά και να στηρίξουν ουσιαστικά τους πολυτέκνους που αδυνατούν να αντεπεξέλθουν οικονομικά στις τεράστιες δυσκολίες που προκύπτουν από  το συνεχώς ανερχόμενο   κόστος ζωής.

Αποτρεπτικά ως προς την δημιουργία πολυμελών οικογενειών δρα και η προσέλκυση των νέων της επαρχίας προς τα μεγάλα αστικά κέντρα, όπου υπάρχει η πρόκληση των περισσότερων ευκαιριών, αφού η περιφέρεια σταδιακά ερημώνεται και εγκαταλείπεται από τους κατοίκους της.

Η κατάσταση αυτή επιτείνεται με την έξαρση της μετανάστευσης των νέων σε άλλες χώρες όπου αναζητούν καλύτερες συνθήκες εργασίας και αμοιβής.

Θεωρείται επομένως εθνικά αναγκαίο να ληφθούν άμεσα μέτρα για την αναστροφή του φαινόμενου της υπογεννητικότητας στην Ελλάδα.

Αυτό σημαίνει την καθιέρωση ουσιαστικών κινήτρων στα νεαρά ζευγάρια για απόκτηση παιδιών, ουσιαστικές περαιτέρω οικονομικές ελαφρύνσεις, στήριξη των πολύτεκνων οικογενειών και δημιουργία γενικότερων προϋποθέσεων για την εγκατάσταση των νέων ζευγαριών στην περιφέρεια.

Πάνω απ’ όλα όμως επιβάλλεται να υπάρξει μια γενικότερη ενημέρωση για τις παραμέτρους του εθνικού πια προβλήματος, ώστε οι επιπτώσεις του να αποτελέσουν κοινή γνώση και συνείδηση.

Ο χρόνος κυλάει ήδη αντίστροφα για την συρρίκνωση του ελληνικού πληθυσμού και αν δεν ληφθούν άμεσα μέτρα οι συνέπειες θα είναι δυσοίωνες για όλους.

Ο Νέος Χρόνος που ήδη τρέχει ας αποτελέσει έμπνευση, ώστε το κληρονομούμενο Δημογραφικό Ζήτημα να προσεγγιστεί με ευθύνη από κάθε Αρμόδια Αρχή, κάθε Φορέα, κάθε Παράγοντα και κάθε Ενεργό Πολίτη, προκειμένου να αναληφθούν οι αναγκαίες πρωτοβουλίες και να ενεργοποιηθούν οι  απαιτούμενες δράσεις, προς όφελος του τόπου.

banner-article

Δημοφιλή άρθρα

  • Εβδομάδας