Έργα και Ημέρες

“Αμάν, αμάν, αμάν, σφήνουσα καλιέ….!” γράφει η γκουστιρίτσα

Καλιέ, του νιέου τα άκσα
ιδώ κι κάμπουσου κιρό!
Μα… να τα ειπώ Μιγαλουβδόμαδα
δεν τού ‘βρισκα σουστό…

Νατου, λπον, τι έπαθι
70άρς  φουκαράς!
Λιμπίστκιν 40άρα
αμάν, αμάν ι φουκαράς…!

Ιέτσ’ μι τά ‘πεν ι δόλιους
ακούστι τουν καλά!

………………..

“Ούι, ούι, ούι, τι έπαθα
ι δόλιους, ι κατακαημένους!
Πήγα, κο, για μαλλί
κι… βγήκα σφηνουμένους!

Ούι, ούι, ούι, καλιέ
μ’ άρισιν μια νιά!
Κο, μι ήρθιν μια αντράλα
πέριξ στα αχαμνά…

Μάνα μ’, μάνα μ’,  μόλις τν είδα
να πιρνάει απ του ΚΑΠΗ
καλιέ, του μάτι μ’ σφήνουσιν
ξόπισθιν στου κουλί!

Βάι, βάι, βάι, σα τν είδα
μπο, μπο, μπο, λαχτάρα!
Άμα ιδώ κι χρόνια ι καψιρός
καπούτ η σηκουμάρα!

Κο, άναψα κι θόλουσα
μ’  ήρθιν ι ουρανός σφουντύλ!
Κο,θα τν πλερώσου όσου όσου!
Κο,θε να φκιάσου σιεξαπίλ!

Άι, λιεου, στα 70, μι δαύτην
θα γινώ  ιραστής λατίνους!
Άντι, μι λιέου, μι τν 40άρα
που μέσα μ’ θα βγει του κτήνους!

Τν παένου στου ξινουδουχείου
ρίχνουμι παναθιό τς
ουι, ούι, κόλπα, κο, που μ έφκιανι!
Δεν είχι του Θιό τς!

Βάι, βάι, βάι τι έπαθα!
Αντάρα πήρα κι φουτιά!
Άμα στου σιεξαπίλ
μαυρίλα,  καταχνιά!

Του κατιβάζου παριφθύς
του χάπ’ του βιάγκρα!
Μι στράβουσ’ του τσαούλ’!
Άι,φόραγιν κι τάνγκα!

Μι γύρζιν  σια δω
μι γύρζιν σια κει!
Κόντιβα, κο,να τα τνάξου
να πάθου συγκουπή!

Μάνα μ’, μάνα μ’, μάνα μ!
Μ’ έφιρνιν σια κατ’, μι έφιρνι σια παν’!
Μι έσπασιν τα κόκκαλα
μι γύρζι του νταβάν’!

Άιντι,άιντι,άιντι!
Γίνκα ι άτιμους κανόν’!
Τ’ βάρισα κατακούτιλα!
Χίρσι να μι γραπών’!

Κι αχ κι βαχ, κι αχ κι βαχ
μάνα μ’ ,καλιέ, λιγώθκα!
Τι μι ζουρίζ’,  καλιέ;
Μπο, μπο, καλιέ, σφηνώθκα…

Κι ντε, κι ντε, κι ντε, κι ντε!
Άιντις, κο, να σκουθώ…
Κο, σα βιντούζα κόλτσα
του σιεξ μι βγήκι ξνο!

Ούι,ούι,ούι,ούι
λαχταρσα, κο, ι δόλιους!
Άχου δεν το χου μουλουιμό!
Άχου κι είμι γκόλιους…

Κι… κούτσα, κούτσα, κούτσα
τν Πυρουσβιστική κάλτσάμι
Ήρθα, κο, κι τουμπάνιασα
κι γίνκα, κατράμι…

Δυο, δυο, κο, πήγινάμι
μ’ ιλαφρά πηδηματάκια…
Μι φαίνιτι απουθνήσκου
ας όψντι τα χαπάκια…

Μάνα μ’, μάνα μ’, ριζιλίκ!
Σαν ήρθ’ η Πυρουσβιστική
δε μπόρσα, κο, ι δόλιους
να μάσου ούτι του βρακί!

Απού τ’ μέσ’,  κορ, μι τραβούσιν
ι δόλιους ι πυρουσβέστς!
Κι ντε, κι ντε, κι ντε, κι ντε
ανάθιμα στου σιεξ!!

Τι το θιλα, κο, ι ιβδουμηντάρς
να πάνου μι σαραντάρα;
Ωχ,ωχ, ωχ, μανούλα μ’
πήρα τρανή τρουμάρα…!”

……………….

*Σημείουσ’ γκουστιρίτσας: Του κείμενου μ’ ιρμηνέβ’ θιατρικά, μι μπρίου κι τσαχπνιά, η φιλινάδα μ’ η Ειρήν’ η Δασκιουτάκ’! Ιδώ:

 

…………………

Θκια σας μ’ αγάπ’

           η

Γκουστιρίτσα σας

 

Ροη ειδήσεων