Εκλογές στη Σύγχρονη Λέσχη Μπριτζ Βέροιας, Τετάρτη 6 Οκτωβρίου

------

Το Διοικητικό Συμβούλιο του σωματείου Σύγχρονη Λέσχη Μπριτζ Βεροίας - ΣΛΕΜΒ, καλεί τα μέλη του σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση του σωματείου που θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 6 Οκτωβρίου 2021 και ώρα 17:00 στο εντευκτήριο του ομίλου, στην οδό Παστέρ 1 (ισόγειο). Σε περίπτωση μη απαρτίας, η Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί την επόμενη Τετάρτη στον ίδιο τόπο και χρόνο, 13 Οκτωβρίου 2021 - 17:00.

Θέματα της ημερήσιας διάταξης:

  1. Έγκριση πεπραγμένων του απερχόμενου Διοικητικού Συμβουλίου και απαλλαγή από κάθε ευθύνη.

  2. Εκλογή εφορευτικής επιτροπής και διεξαγωγή αρχαιρεσιών για την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου, Εξελεγκτικής Επιτροπής και Αντιπροσώπου στην Ελληνική Ομοσπονδία Μπριτζ.

Δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στη Γενική Συνέλευση έχουν τα ταμειακά τακτοποιημένα μέλη. Σχετικός πίνακας βρίσκεται αναρτημένος στα γραφεία του σωματείου. Κάθε μέλος έχει δικαίωμα να υποβάλλει έγγραφες αντιρρήσεις κατά του πίνακα, ενώπιον του Δ.Σ.

Οι υποψηφιότητες για τα όργανα του σωματείου υποβάλλονται τρεις (3) τουλάχιστον μέρες πριν την ημέρα της ψηφοφορίας, με αίτηση προς το Δ.Σ.

Για την διεξαγωγή της Γενικής Συνέλευσης θα τηρηθεί το προβλεπόμενο υγειονομικό πρωτόκολλο για την προστασία από τον Covid-19.

Συντάκτης

Faretra.info
Faretra.info 41432 posts

Σύνταξη, επεξεργασία ύλης & ανάρτηση ειδήσεων

Ειδήσεις με Διάρκεια