Οι πρόσφατες αλλαγές στο συνταξιοδοτικό σύστημα

sindaxiodotiko

Το Δίκτυο Παροχής Υπηρεσιών Πληροφόρησης, Συμβουλευτικής και Ενδυνάμωσης Εργαζομένων των ΙΝΕ – ΓΣΕΕ σας πληροφορεί για τις πρόσφατες αλλαγές στο συνταξιοδοτικό σύστημα:

 ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ ΠΟΥ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΟΥΝΤΑΙ ΜΕΤΑ ΤΙΣ 30.06.2015 Λαμβάνουν σύνταξη που αναλογεί στις εισφορές που έχουν καταβάλει.  Μετά την συμπλήρωση του 67ου έτους της ηλικίας τους λαμβάνουν το πλήρες ποσό της κατώτατης εγγυημένης σύνταξης.

ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΤΟΥ ΤΡΟΠΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΠΟΣΟΥ ΤΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ Η καταβαλλόμενη σύνταξη, αποτελείται από δύο τμήματα :
Ένα τμήμα αφορά τα ποσοστά και τις συντάξιμες αποδοχές που ίσχυαν για το χρόνο ασφάλισης έως το 2010 και ένα δεύτερο τμήμα προκύπτει από την αναλογία της βασικής σύνταξης για το χρόνο ασφάλισης από την 1.1.2011 και εφεξής με ποσά αναπλήρωσης

ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Από την 1η.1.2015 όλα τα ταμεία επικουρικής ασφάλισης εντάσσονται στο Ενιαίο Ταμείο Ασφάλισης

ΑΥΞΗΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ
Από την 1η.7.2015 οι εισφορές για την υγειονομική περίθαλψη όλων των φορέων κύριας ασφάλισης διαμορφώνονται σε 6% επί της κυρίας και σε 6% επί της επικουρικής.

Με το Ν. 4334/2015 επήλθαν τροποποιήσεις στο συνταξιοδοτικό σύστημα κυρίως στον τρόπο υπολογισμού του ποσού της σύνταξης.  Επ’ αυτών αναφέρουμε τις εξής :

1. Συνταξιοδοτούμενοι μετά τις 30.6.2015
Όσοι ασφαλισμένοι συνταξιοδοτούνται μετά τις 30.6.2015 λαμβάνουν σύνταξη που αναλογεί στις εισφορές που έχουν καταβάλει. Μετά την συμπλήρωση του 67ου έτους της ηλικίας τους λαμβάνουν το πλήρες ποσό της κατώτατης εγγυημένης σύνταξης. Το πλήρες ποσό της κατώτατης εγγυημένης σύνταξης (κατώτατο όριο), που χρηματοδοτεί ο κρατικός προϋπολογισμός, χορηγείται μόνο μετά τη συμπλήρωση του 67ου.

2. Μεταβολή του τρόπου υπολογισμού του ποσού της σύνταξης
Οι ασφαλισμένοι οι οποίοι έχουν υπαχθεί σε οποιοδήποτε ασφαλιστικό φορέα ή το Δημόσιο έως και τις 31.12.2010 και υποβάλλουν αίτηση συνταξιοδότησης λόγω γήρατος ή αναπηρίας από την 1..1.2015 λαμβάνουν σύνταξη, η οποία αποτελείται από δύο τμήματα : Ένα τμήμα αφορά τα ποσοστά και τις συντάξιμες αποδοχές που ίσχυαν για το χρόνο ασφάλισης έως το 2010 (με βάση τα ποσοστά και τις συντάξιμες αποδοχές ή ασφαλιστικές κατηγορίες ή τα οριζόμενα κατ’ έτος ποσά συντάξεων) και ένα δεύτερο τμήμα αποτελούμενο από την αναλογία της βασικής σύνταξης για το χρόνο ασφάλισης από την 1.1.2011 και εφεξής με χαμηλότερα ποσά αναπλήρωσης. Το ποσό της βασική σύνταξης ισούται με 360,00 Ευρώ και αναπροσαρμόζεται κάθε έτος.

3. Επικουρικά Ταμεία Ασφάλισης
Από την 1η.1.2015 όλα τα ταμεία επικουρικής ασφάλισης εντάσσονται στο Ενιαίο Ταμείο Ασφάλισης (ΕΤΕΑ). Οι πόροι όλων των εντασσόμενων ταμείων συνίστανται στα έσοδα από τις ασφαλιστικές εισφορές των ασφαλισμένων και των εργοδοτών, στα έσοδα από τις εισφορές υπέρ των ταμείων – τομέων και κλάδων που εντάσσονται στο ΕΤΕΑ, στις πρόσοδους περιουσίας, καθώς και στην απόδοση των κεφαλαίων και αποθεματικών αυτών και κάθε άλλο έσοδο που προβλέπεται από την οικεία νομοθεσία.
4. Αύξηση ασφαλιστικών εισφορών :
Από την 1η.7.2015 οι εισφορές για την υγειονομική περίθαλψη όλων των φορέων κύριας ασφάλισης διαμορφώνονται σε 6% και παρακρατούνται από την κύρια σύνταξη. Επιβάλλεται εισφορά 6% υπέρ υγειονομικής περίθαλψης και στις καταβαλλόμενες επικουρικές συντάξεις.

Για ερωτήματα και αιτήματα που άπτονται των εργασιακών δικαιωμάτων, της ασφαλιστικής νομοθεσίας και των προϋποθέσεων συνταξιοδότησης καθώς και θεμάτων απασχόλησης και κατάρτισης μπορείτε να απευθύνεστε στο παράρτημα του ΙΝΕ ΓΣΕΕ Κ.Μακεδονίας στη Βέροια.

Στοιχεία επικοινωνίας: Σωτήρη Πέτρουλα 5, Βέροια Τ.Κ. 59100
Τηλέφωνο : 23310-71890,e-mail: [email protected], webpage: www.inegsee.gr, www.ergasiaine.gr, πρόσωπα επικοινωνίας: Μπαρμπαρούση Στέλλα, Φουτσιτζόγλου Κορνηλία, Σιδηροπούλου Δήμητρα

Συντάκτης

Faretra.info
Faretra.info 28586 posts

Σύνταξη, επεξεργασία ύλης & ανάρτηση ειδήσεων

0 Comments

Δεν υπάρχουν σχόλια!

You can be first to comment this post!

Leave a Reply

Ειδήσεις με Διάρκεια