Έργα και Ημέρες

“Ψηφίστι μι, καλιέ” / γράφει η γκουστιρίτσα

Ντουγκ,ντουγκ ,ντουγκ!
Κο, μ’ έπιασιν ταχυπαλμία!
Ααχ, είμι υπουψηφία
θε να προυσφέρου κι γω στν κοινουνία!

Νιαι, κο, θέλου να σχουληθώ
κι γω μι τα κοινά!
Μπο,μπο,μπο! Απ’ του πουλύ του νοιάξμου
μι πόνισιν η κλιά…

Για σιένα, καλιέ τόπε μ’
ιγώ βαρυγκουμάου…
Ααχ , μι βάρυνι η ιφθύν’
γι’ αυτό κοιλουπουνάου…

Πω, πω, πω, πω
για τη σιένα κοινουνία
ιγώ θε να μπουκάρου
μέσα στ’ Δημαρχία!

Φτουχέ μ’ συντουπίτ’
για σιε θα πουλιμήσου
κι ούλα τα γιουφύρια που ‘πισαν
μαναχιά μ’ θα ξαναστήσου…

Να μη πέφτουν καταή
σαν ερντι οι βρουχές!
Συμπουλίτα, θα μι δίπλα σ’
σα στινός κουρσιές!

Ούουουλις τς αναθέσεις
θα τς δώκου σι θκους μ’ ανθρώπους!
Μόνουν έτσι θα παέν’ μπρουστά
συμπουλίτα μ’, αυτός ι τόπους!

Τς δρόμ’ θα καθαρίσου
απού τς πουλλιές κουτσλιές!
Θα πλιένου πιζουδρόμια
θα σκώνουμι απ τς χαραές!

Για σιε, συνάνθρουπέ μ’
θα πλήσου του τρακτέρ!
Απ τν Αμέρικα θα αγουράσου
μιταχειρισμένα καναντέρ!

Να πιρισσέψ’ κάνα ιβρώ
διά του φιλόπτουχου του Δημαρχείου!
Του ξιέρου, συγκινήθκις
που τς ψυχής μ’ του μιγαλείου!

Να δεις πώς σβήνουν οι φουτιές
π’ ανάβνι οι μιτανάστις!
Έχου ράμματα για τ’ γούνα τς
μα… για την ώρα, ας τις

Ούουλα θα τα τραβήξ’
η θκια μ’ η καμπούρα…
Ιγώ θα σας παένου
για ανάλυσ’ κι τα ούρα!

Τα μπαμπάκια σ’ θα μαζιέβου
θα μαζώνου τα τσαλιά
κι του Πάσχα μές τ’ πλατέα
θα σουβλίζου κι τ’ αρνιά!

 Αα, ρε,του ξιέβρου
Έχου βουτηχτεί μεσ’ στ’ θυσία!
Μα..να, είνι που θε να προυσφέρου
τα μάλα στ’ κοινουνία!

Ιγώ θα σι καθαρνώ
τς δρόμ’ απού τα χιόνια
ιγώ θα σι τις σφίγγου
τς βίδις στα μπουλόνια!

Ωωω, κοινουνία άτυχ’
θα καθαρίζου κι τς αλυκιές!
Αλάτ’ να ρίχν’ στ’ δρόμ’
για να μην φκιάντς ουρές…

Κι σάντουιτς θα σι φέρου
απ του θκο μ’ του κυλικείου
άμα παγών’ οι δρόμ’
κι ψουφάς απού του κρύου!

Προυσλήψεις, κο,θα κάμου
να γιουμίσ’ του Δημαρχείου…
Φκιάστι ισείς ιτήσεις
Κι τς βάζου ιγώ στ’… αρχείου!

Αα, ρε, ιγώ δεν είμι άνθρουπους!
Ιγώ είμι Αγία
Ψηφίστι μι, συμπουλίτι ς μ’!
Μη φκιαστι καμιά βλακεία!

Ααχ, καλιέ πείτι μι αν υπάρχ’
τέτοια υπουψηφία
να κατιβαίν’ στ ικλουγές
άνιφ υστιρουβουλία!

…………………

( το σκίτσο είναι του Αρκά)

………………….

Θκια σας η αγαπημέν’ σας

         Γκουστιρίτσα

 

 

Δημοφιλή άρθρα

  • Εβδομάδας