Βέροια

Εκκοκκιστήριο Ιδεών / Παρουσίαση βιβλίου: “Απομνημονεύματα της Μνήμης” | Κυριακή 5 Φεβρουαρίου

40 Βεροιείς έγραψαν για 300 πρωταγωνιστές της ζωής της πόλης.

Για το βιβλίο θα μιλήσουν: Μαρία Ευθυμίου / Σταύρος Θεοδωράκης / Γιάννης Μπουτάρης / Γιώργος Σκαμπαρδώνης