Κοινωνία

Σωματεία Εργαζομένων ΤΟΜΥ:   Άμεση ενίσχυση των υποστελεχωμένων δομών

Με την παρούσα επιστολή τα Σωματεία Εργαζομένων Τ.ΟΜ.Υ. της 3ης και 4ης Υ.ΠΕ. Μακεδονίας και Θράκης, της 5ης Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας, της 6ης Υ.ΠΕ. Πελοποννήσου- Ιονίων νήσων- Ηπείρου & Δυτικής Ελλάδας επικεντρώνονται στην ανάγκη διατήρησης της βιωσιμότητας των Τ.ΟΜ.Υ., καθότι η υποστελέχωση των δομών συνιστά ένα σημαντικό ζήτημα, το οποίο προκαλεί προβλήματα στην εύρυθμη λειτουργία των δομών και κατ’ επέκταση στην παροχή ποιοτικών υπηρεσιών υγείας στους πολίτες.

Από την έναρξη λειτουργίας του θεσμού, οι Τ.ΟΜ.Υ. συνέβαλαν καθοριστικά στην ενδυνάμωση του ρόλου της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας. Εν μέσω της υγειονομικής κρίσης  οι ΤΟΜΥ διαδραμάτισαν ενεργό ρόλο στην διαχείριση της πανδημίας καθώς αξιοσημείωτη είναι η συμβολή των Τ.ΟΜ.Υ. στην Εθνική Εκστρατεία Εμβολιασμού μέσω της μετατροπής των δομών σε εμβολιαστικά κέντρα. Η ανταπόκριση στις διαρκώς αυξανόμενες ανάγκες του πληθυσμού σε συνδυασμό με την εφαρμογή του θεσμού του προσωπικού ιατρού αναδεικνύουν την ανάγκη διατήρησης και ενίσχυσης των δομών.

Ως εκ τούτου, καλούμε το Υπουργείο Υγείας να προβεί άμεσα στην:

  • Ενίσχυση των Τ.ΟΜ.Υ. με πρόσληψη προσωπικού και δημιουργία νέων δομών.
  • Μονιμοποίηση όλου του υπάρχοντος προσωπικού

ΣΩΜΑΤΕΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ Τ.ΟΜ.Υ.

ΤΗΣ 3ΗΣ& 4ΗΣ Υ.ΠΕ., 5ΗΣ Υ.ΠΕ., 6ΗΣ Υ.ΠΕ.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 3ΗΣ& 4ΗΣ Υ.ΠΕ.         Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 5ΗΣ Υ.ΠΕ.         Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ 6ΗΣ Υ.ΠΕ.                

ΠΑΤΗΝΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ                 ΜΕΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ            ΤΑΡΚΑΖΙΚΗ ΜΑΡΙΑ                           

 

Δημοφιλή άρθρα

  • Εβδομάδας