Αναγνώστες

Λίνα Βαλσαμίδου: συμμετοχή στις 6+1 προτάσεις για τη Δημοσιογραφία

Μόλις κυκλοφόρησε ο συλλογικός τόμος του διεθνούς εκδοτικού οργανισμού επιστημονικών συγγραμμάτων Intellect “6+1 Proposals for JournalismSafeguarding the Field in the Digital Era (6+1 Προτάσεις για τη Δημοσιογραφία – Διασφαλίζοντας  το πεδίο στην Ψηφιακή Εποχή) σε επιμέλεια Σοφίας Ιορδανίδου και Χρύσας Δαγουλά.

Συγγραφείς του 13ου κεφαλαίου  με τίτλο “Media literacy meets the 21st century challenges» (Ο εγγραμματισμός στα Μέσα συναντά τις προκλήσεις του 21ου αιώνα)  η δρ Σοφία Παπαδημητρίου και η υπ. διδάκτωρ Λίνα Βαλσαμίδου.  Το συγκεκριμένο κεφάλαιο εστιάζει στη δυναμική του γραμματισμού στα Μέσα ως μέρος της σύγχρονης εκπαίδευσης στην ψηφιακή εποχή, μια δυναμική που αναδεικνύεται από πρόσφατες πρωτοβουλίες γραμματισμού στα Μέσα και καλές πρακτικές παιδαγωγικής αξιοποίησης των Μέσων στο σύγχρονο σχολείο.

O συλλογικός τόμος, συγκεντρωτικά, συζητά και προτείνει λύσεις για τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η δημοσιογραφία στην ψηφιακή εποχή. Εφιστά την προσοχή σε επτά βασικούς παράγοντες που όχι μόνο υπογραμμίζουν την παρούσα κρίση στη δημοσιογραφία, αλλά υποδεικνύουν επίσης και τα βήματα που πρέπει να γίνουν ώστε να  προστατευτεί και να ενισχυθεί η αξιόπιστη δημοσιογραφία στο μέλλον.

Το βιβλίο είναι διαθέσιμο στον ιστότοπο των επιστημονικών εκδόσεων της Intellect https://www.intellectbooks.com/61-proposals-for…

Ροη ειδήσεων