Αλεξάνδρεια

100 χρόνια από την Μικρασιατική Καταστροφή / Μαρτυρίες Ρουμλουκιωτών από τη Μικρασιατική Εκστρατεία – Αρχείο Γιάννη Μοσχόπουλου 5/8

(συνέχεια μαρτυρίας ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ Αντ. ΜΟΣΧΟΠΟΥΛΟΥ ή Παπαντωνίου που γεννήθηκε το 1899 στο Γιδά)

ΧΜΗ- μετά πορείαν δέκα οκτώ ημερών από Αφιόν καρά

χισάρ φθάσαμε στην Σμύρνην εκεί κοιμηθήκαμε το

βράδυ στα πεζοδρόμια νυστεικοί και γεμάτοι ψείρα

το πρωϊ οι αγγλογάλοι δεν μας άφησαν να

μπούμε στα πλοία και μας έστειλαν στο Τσεσμέ Νέα Κρίνη.

μπήκαμε το πρωϊ στα πλοία και βγήκαμε στην Χίον

και εκεί καθήσαμε πέντε ημέραις

ΧΜΑ- εμάς δε στα πλοία δεν μας ήθελαν να μπούμε μας έστειλαν

20 ώραις μακρυά στον Τσεσμέ Κρήνη και αφού

με πολλύν κόπο πηγαμε στην άλλην ημέραν μας παρέλαβε

το πλοίον από ταις μαούνες διότι δεν είχε λιμάνι να

πλησιάση το πλοίον και μας κατέβασεν στην Νήσον Χίον

εκεί καθήσαμε τρείς ημέραις με 100 Γραμμάρια ψωμί ξερό

μετά μας φόρτωσαν σε ένα υπεροκιάνιον τρείς χιλιάδες

πεντακόσιοι φαντάροι και μας έφεραν στην Θεσ/νίκην

τα δε άλογα και τα αυτοκίνητα τα κατέστρεψαν επί

τόπου περί 3000 χιλ. άλογα τα σκότωσαν με τα

πολυβόλα να μην τα πάρουν οι Τούρκοι και έτσει

έληξε [δυσανάγνωστο] η Μικρασιατική Καταστροφή.

ΧΜΗ- πήραμε ψεύτικα απολυτήρια και στας 28 Αυγούστου φθάσα

με στην Θεσ/νίκην με το Γερμανικό πλοίο Βασίλεισα

Σοφία, το βράδυ μείναμεν στην Θεσ/νίκην και το

πρωϊ στο χωργιό [Γιδά] όπου στο Σταθμό μας περίμεναν

δύο χιλιάδες χωρικοί γυνέκαις και παιδιά.

πήγα μετά στο σπήτι άλαξα καθαρίσθηκα από

ταις ψείραις.

ΗΜ- Ήρθαμε τέλη Αυγούστου. [από τα 10 πιδιά που πήγαν σκοτώθκε] ένας Ροτσιόπουλος. Κι ένας άλλος Αντώνιος Παπαθανασόπουλος κι αυτός σκοτώθκε. Αυτοί οι δύο [από τον Γιδά].

ΧΜΗ- και σε ολίγες ημέραις ήλθε

Διαταγή να πάμε πάλιν να καταταγούμεν οι κλάσεις

19 – 20 – 21 και 22 και πήγαμε στα έμπαιδα λόχον

προσκολήσεως πλην των φονευθέντων Αθ. Ρότσιου

Αντωνίου Παπαθανασοπούλου κι Ιωάννου Μαλιώτα.

στην Θεσ/νίκην πήγαμε στον λόχον προ[σ]κολήσεως

στην Τούμπα και απ εκεί αποστολαίς εγώ

πήγα στην Βέτρινα <χατζή μπεκλή[>] εις τον Σύν/μα

Σιδηροδρόμων και μετά με έστειλαν στον λόχον

στην Άγγιστα Γραμματέας είχαμε δώσει μερικοί

δείγμα Γραφής και μετά από τον λόχον στην

Άγγιστα μας έστειλε ο λοχαγός στην Ξάνθη

καθημερινώς στο Συν/μα αντιγραφέα Δ/γών

και μετά την παρέλευσιν έτους το Σεπτέμβριον το 1923

απελήθην. / [υπογραφή] Γρηγόριος Μοσχόπουλος ή Παπαντωνίου».

Φωτ. 5. Η υποχώρηση του ελληνικού στρατού

Φωτ. 5α. Η υπογραφή του αφηγητή

Αλεξάνδρεια, 23.6.2022

ΓΙΑΝΝΗΣ Δ. ΜΟΣΧΟΠΟΥΛΟΣ / mosio@otenet.gr / 6977336818

Ροη ειδήσεων