Εκδηλώσεις

 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο / “Οι Βλάχοι της Ελλάδας: Ταυτότητες και ετερότητες στο χώρο και το χρόνο”

——–

Σας προσκαλούμε στο 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο «Οι Βλάχοι της Ελλάδας: Ταυτότητες και ετερότητες στον χώρο και τον χρόνο»,  που συνδιοργανώνουν η Επιστημονική Εταιρία Μελέτης του Πολιτισμού των Βλάχων, ο Τομέας Λαογραφίας του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και το Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας και θα πραγματοποιηθεί στην Κοζάνη στις 11-12 Νοεμβρίου 2022.

Το Συνέδριο αποσκοπεί στην παρουσίαση των πιο πρόσφατων αποτελεσμάτων ερευνών και μελετών σχετικά με την Ιστορία, τη Λαογραφία-Εθνογραφία και τη Γλώσσα των Βλάχων. Προκρίνονται όσο το δυνατό περισσότερο διεπιστημονικές προσεγγίσεις, προκειμένου να διαμορφωθεί μια ολική αντίληψη και εικόνα της παρουσίας των συγκεκριμένων κοινοτήτων στο πλαίσιο το νεωτερικού ελληνικού έθνους-κράτους.Θεματικές ενότητες:
1. Οι Βλάχοι κατά τη μετάβαση από την οθωμανική κυριαρχία στη συγκρότηση του ελληνικού κράτους.
2. Το παρελθόν στο παρόν. Αντιλήψεις, αναπαραστάσεις και χρήσεις του παρελθόντος.
3. Πολιτισμός ή πολιτισμοί. Λαογραφίες, εθνογραφίες και αφηγήματα.
4. Ταυτότητες. Ιστορική συγκρότηση, διαχείριση, προσανατολισμοί, αντιπαλότητες.
5. Γλώσσα. Ιδιώματα, διάλεκτοι.

Υποβολή τίτλων ανακοινώσεων και περιλήψεων (έως 250 λέξεις) με σύντομο βιογραφικό μέχρι 15 Σεπτεμβρίου 2022 στο e-mail: eempvlachon@gmail.com