Αλεξάνδρεια

“Τα Παιδιά της Άνοιξης”: Επαναληπτική πρόσκληση 3ης τακτικής Γενικής Συνέλευσης, Τετάρτη 15 Δεκεμβρίου