«Κο, χιραγουγούντι τα ΜΜΕ; Αδίνατουν να το πιστέψουμε, καλιέ!» γράφει η γκουστιρίτσα

«Κο, χιραγουγούντι τα ΜΜΕ; Αδίνατουν να το πιστέψουμε, καλιέ!»

Καλιέ; Τι έμαθα;
Ορίσκι ιπιτρουπί
για τα δόρα τς κιβιρνίσιους
στιν άδουλι TV;

Κο, χιραγόγσις σίσουμα
τα αμιρουλιπτικά ΜΜΕ
κι έφκιαξις προυπαγάνδα
καλιέ μ' προυθιπουργέ;

Καλιέ, δαπάντσις 20 εκ. ιβρό
για τς ιπιρισίις ιπικινουνίας
δίθιν για να μας ινιμιρόισ'
πιρί διμόσιας ιγίας;

Ίνι αλίθια ότι πίρις
λίστα απ’ τουν κιρ – Πέτσα;
Μίπους και ι πουλιτικίσ'
ίταν πουλί μπαμπέσα;

Έδουσις λιέι στα ΜΜΕ
κρατικί ιπιχουρίγισ'
για να κινί τα νίματα
ι πουλιτικί σ' διαφίμισ'.

Γιατί, ρε, κατασπάλτσις
του διμόσιου του χρίμα;
Γιατί, ρε, κουρούιδιψις τουν Έλινα
κι τουν κατέστσις θίμα;

Άχου! Χριστούλι μου, καλιέ
πάει! Θα παλαβόσου!
Κο, κι ιγό απ’ τ προυπαγάνδα σ'
Κόντιψα να ινδόσου!

Ααα! Ισκιέφκα ι καψιρί
σουστί ι πουλιτία
κι έτριχα να σι δόσου
ι δόλια μ τα προυτία.

Μα ισί ξόδιβις τα χρίματά μ'
σι κρατικί διαφίμισ'.
Βρε, ου να μου χαθίς
κι σ’ ίχα κι σ’ ικτίμισ'.

Μι πρόσχιμα τν πανδιμία
ισί, ισκάρουνις τς «λίστις»
κι στου πουλιτικό του ψιέμα
όλνι ίσαστι αρτίστις.

Τα ΜΜΕ φιλουτέχνισαν
τι θιτικί σ' ικόνα
κι ας ζι ου μέσους Έλινας
μέσα ις τουν τιφόνα.

Ι χριματουδότισ' τουν ΜΜΕ
για τς διαφιμιστικές καμπάνις
μον’ στουν Μαξίμου άνιξιν
μπουκάλια μι σαμπάνις.

Σάμπους σι νιάζ' ισένανι
του Έλινους ου κάματους;
Ρε, μίπους ίσαν θιατίς
στου Ελινους του δράματους;

Α, ρε Πέτσα, Μιτσουτάρχα
μι τς «λίστις» τς φαϊνές
ιμπλουτίσατι τα μέσα
μι ικατουμίρια αμιβές!

Εδούσάτι στα ΜΜΕ
πακτουλό απού χρίματα
κι μας έφκιασάτι όλνους
τα ιξαλαστίρια θίματα!

Ρε, ι αντικιμινί πλιρουφόρσι
κι ι ινιμέροσ' τς κινουνίας
δε γνουρίζτι ότι ίνι
ι ψιχί τς διμουκρατίας;

Ισίς καταπατίσατι τουν «τίπου»
με παχιλές χριματοδοτίσις
για να πιτίχιτι βιβέους
άριστις διαφιμίσις.

Κι έτσι παραβλέφθικαν λάθι
αντιφάσις κι καθιστιρίσις
κι τν αντιμετόπισ' τς πανδιμίας
απ’ τιν κινουνία να στιρίσις.

Δεν ενισχίθκι του ΕΣΥ
κι ι στίριξ' τουν πλιτόμινουν
μόνι ένια σ' ι ικόνα σ'
κι όχ'του βάρους τουν πλιγόμενουν.

Που ‘νι ι κιβιρνιτικίς ιφθίνις
δια όλις τς πιρκαγιές;
Δε σι ένιαζαν, σο λιέο
Ι εθνικές καταστροφές.

Αγαπιμένι Μιτσιουτάρχα
μιν τσαλακουθί ι ικόνα σ'
του ακέριου ταγού
φόρα τόρα τν κουρόνα σ'.

Δαπάντσις του διμόσιου χρίμα
για να μας επιβάλτς τιν πουλιτικί μας στάσ';
Γιατί, ρε, μας φιρνούσαστι
λιες κι ίμαστι κουμπάρσ';

Έχω πρόβλιμα, σο λιέο
με των ΜΜΕ τν ιδιοκτισία
όσου αφτά ιλέγχουντι
απ’ τν παρασιτικί ουλιγαρχία.

Καλό δεν πρόκιτι να δγι ου τόπους
το χμι καταλάβ'
όσου οι πουλίτις θα ‘νι
των ΜΜΕ οι σκλάβ'.

Ι διμόσια ινιμέρουσ'
ίνι κινουνικό αγαθό!
Σαν πουλά μας τα ιπέτι
Κι άιντι, βγάλτι του σκασμό!!

 

 

Μ’ αγάπ' κι ικτίμισ' πιρισί
Μα, γιρέβου και αδιάβλιτ'
ιξιταστικί ιπιτρουπί!

Ι γκουστιρίτσα

Συντάκτης

Ειδήσεις με Διάρκεια