16ο Δημοτικό Σχολείο Βέροιας / Erasmus στο Δουβλίνο Ιρλανδίας: "Αγκαλιάζοντας τους πρόσφυγες"

----

Στις 26 Ιουλίου 2021 οι εκπαιδευτικοί του 16ου Δ.Σ Βέροιας Δημητριάδου
Ζωή, Κάτανα Περιστέρα και η δ/ντρια Μιχαηλίδου Ευγενία παρακολούθησαν
6ήμερο σεμινάριο στο Δουβλίνο της Ιρλανδίας, στα πλαίσια του
προγράμματος Erasmus KA1 με τίτλο: «Αγκαλιάζοντας τους πρόσφυγες».
Εκεί, μαζί με άλλους εκπαιδευτικούς από Ελλάδα και Ισπανία
παρακολούθησαν εκπαιδευτικό σεμινάριο με τίτλο: «Facing Diversity:
Intercultural Classroom Management» (Πρόσωπο με πρόσωπο με τη
διαφορετικότητα: Διαπολιτισμική διαχείριση της τάξης»).

Οι εκπαιδευτικοί είχαν τη δυνατότητα να διευρύνουν τις γνώσεις τους σε
θέματα εκπαίδευσης, να ανταλλάξουν απόψεις με τους συναδέλφους τους
από άλλες χώρες και να ενημερωθούν για καλές εκπαιδευτικές πρακτικές.

All-focus

Συντάκτης

Faretra.info
Faretra.info 39153 posts

Σύνταξη, επεξεργασία ύλης & ανάρτηση ειδήσεων

Ειδήσεις με Διάρκεια