Ειδήσεις με Διάρκεια

Παράλληλο Μηχανογραφικό για τα Δημόσια ΙΕΚ

Προσοχή: Όλοι οι φετινοί τελειόφοιτοι ΓΕΛ, ΕΠΑΛ μπορούν  να υποβάλλουν Παράλληλο Μηχανογραφικό

Οι διαδικασίες για την υποβολή του Παράλληλου Μηχανογραφικού Δελτίου (Π.Μ.Δ.) για εισαγωγή σε Δημόσια ΙΕΚ αρχίζουν από την Παρασκευή 25 Ιουνίου και θα λήξουν πριν τα τέλη του Ιουλίου.

Όλοι όσοι ενδιαφέρονται να υποβάλουν Π.Μ.Δ. για εισαγωγή σε Δημόσια ΙΕΚ, θα απευθυνθούν στο Λύκειό τους από την Παρασκευή 25 Ιουνίου, για να αποκτήσουν προσωπικό κωδικό ασφαλείας (password). Με αυτόν τον προσωπικό κωδικό θα μπορούν μετά από την ανακοίνωση των βαθμών των ΓΕΛ, ΕΠΑΛ να προχωρήσουν τελικά στην οριστική υποβολή του, κατόπιν νεότερης εγκυκλίου. Συνεπώς, όλοι οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να προσέλθουν στο Λύκειό τους, για να αποκτήσουν προσωπικό κωδικό ασφαλείας (password), από την Παρασκευή 25 Ιουνίου ως και την Τετάρτη 30 Ιουνίου.

Μηχανογραφικό 2021: Οι εγκύκλιοι για υποψήφιους ΓΕΛ και ΕΠΑΛ – Οδηγίες