Τοπικά

Σύνδεσμος Πολιτικών Συνταξιούχων Ημαθίας: Υποβολή ένστασης για τις περικοπές στην κύρια σύνταξη

Το Δ.Σ. του Συνδέσμου Πολιτικών Συνταξιούχων Ν. Ημαθίας σας γνωρίζει τα κάτωθι:

Οι συνταξιούχοι δημόσιοι υπάλληλοι, για να διεκδικήσουν την Επικουρική Σύνταξη, το Εφάπαξ, καθώς και τα δώρα εορτών και αδείας έχουν την δυνατότητα να προσφεύγουν στα δικαστήρια (Ειρηνοδικεία, Πρωτοδικεία κ.λ.π.)

Για την Κύρια Σύνταξη έχουν την δυνατότητα να προσφεύγουν στο Ελεγκτικό Συνέδριο.

Η Π.Ο.Π.Σ. έχει ετοιμάσει σχετική ένσταση. (Υπάρχει στο Γραφείο).  Συνεπώς, όσοι Πολιτικοί Συνταξιούχοι Δημόσιοι Υπάλληλοι επιθυμούν να υποβάλουν ένσταση ενώπιον του Α΄ Κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου, για να διεκδικήσουν τις παράνομες περικοπές που έγιναν με τους αντισυνταγματικούς  νόμους 4051/2012 και 4093/2012 να προσέλθουν στο Γραφείο του Συνδέσμου (Πάροδος Βερμίου 3 Βέροια) για να προμηθευτούν τη σχετική ένσταση.

Επιπροσθέτως αναφέρουμε ότι στην ένσταση πρέπει να επισυναφθεί  παράβολο του  Δημοσίου 20,00 ευρώ. Την προμήθεια του παραβόλου μπορούμε να την τυπώσουμε ηλεκτρονικά, χρησιμοποιώντας τον κωδικό 8397 και να επισκεφτούμε την Τράπεζα, για να πληρώσουμε το αντίτιμο των 20,00€. Όσοι θέλουν να αποφύγουν τη διαδικασία αυτή, μπορούν να το προμηθευτούν από το Δημόσιο Ταμείο (στον 1ο  όροφο της Εφορίας) πληρώνοντας το αντίτιμο των 20,00€.

Το έντυπο της ένστασης θα δίνεται μόνο στα μέλη του Συνδέσμου τα οποία είναι ταμειακά τακτοποιημένα μέχρι το έτος 2018.

Για το Δ.Σ.

Ο Πρόεδρος

ΓΚΟΓΚΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ