Δημήτρης Βύζας: "Τι σημαίνει Πρωτομαγιά..."

Δημήτρης Βύζας

Ως οι Ινδοί εις φυλάς, ούτω και οι Έλληνες διαιρούνται εις τρεις κατηγορίας:

α) Εις συμπολιτευομένους, ήτοι έχοντας κοχλιάριον να βυθίζωσιν εις την χύτραν του προϋπολογισμού.

β) Εις αντιπολιτευομένους, ήτοι μη έχοντας κοχλιάριον και ζητούντας εν παντί τρόπω να λάβωσιν τοιούτον.

γ) Εις εργαζομένους, ήτοι ούτε έχοντας κοχλιάριον ούτε ζητούντας, αλλ’ επιφορισμένους να γεμίζωσι την χύτραν διά του ιδρώτος των.

Ανάμεσα σε πολλά αποφθέγματα του Εμμανουήλ  Ροΐδη που έζησε τον 19ο αιώνα, βρήκα το παραπάνω και το αφιερώνω σε όσους σήμερα προβληματίζονται στο τι σημαίνει Πρωτομαγιά!

 Δημήτρης Βύζας

Συντάκτης

Δημήτρης Βύζας
Δημήτρης Βύζας 34 posts

Ηλεκτρονικός Μηχανικός

1 Comment

  1. Nik
    Ιούνιος 07, 23:58 Reply
    Πολύ ωραίο άρθρο, απλό και εντυπωσιακό. Μπράβο!

Leave a Reply

Ειδήσεις με Διάρκεια