7 θέσεις εργασίας στο Δήμο Βέροιας - Η προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων

Ο Δήμος Βέροιας ανακοινώνει ότι θα προσλάβει με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, επτά (7) άτομα για την κάλυψη πρόσκαιρων αναγκών λειτουργίας των υπηρεσιών του.

  • 5 ΥΕ ΕΡΓΑΤΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 
  • 2 ΔΕ ΟΔΗΓΟΙ Γ΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ

Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία από 18 έως 65 ετών και να μην έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 169 του ν.3584/07. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση στα γραφεία της υπηρεσίας μας, στην οδό Μητροπόλεως 46 και ειδικότερα στο Γραφείο Προσωπικού (ισόγειο-Γραφ. 11) εντός προθεσμίας πέντε (5) ημερών, που αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες (δηλ. από 26-8-2016 έως 30-8-2016).

Δείτε αναλυτικά την προκήρυξη 

alfavita.gr

Συντάκτης

Faretra.info
Faretra.info 37919 posts

Σύνταξη, επεξεργασία ύλης & ανάρτηση ειδήσεων

0 Comments

Δεν υπάρχουν σχόλια!

You can be first to comment this post!

Leave a Reply

Ειδήσεις με Διάρκεια