Παιδεία

Μνημόνιο συνεργασίας μεταξύ Πανεπιστημίου Μακεδονίας και Δήμου Νάουσας

Paideia mnimonio naousas pamak

Τη συνδρομή του Πανεπιστημίου Μακεδονίας στην εκπόνηση του μακροπρόθεσμου στρατηγικού αναπτυξιακού σχεδιασμού του Δήμου Νάουσας,

αλλά και μελέτες με στόχο την ανάπτυξη του ορεινού όγκου του Βερμίου και την αναβάθμιση του άλσους Αγίου Νικολάου περιλαμβάνει μεταξύ άλλων το Μνημόνιο συνεργασίας μεταξύ Πανεπιστημίου Μακεδονίας και Δήμου Νάουσας.
Το Μνημόνιο συνεργασίας ήταν το αντικείμενο συνάντησης που έγινε σε εγκάρδιο κλίμα την προηγούμενη Πέμπτη 2 Απριλίου, στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας μεταξύ του Δημάρχου Νάουσας Νίκου Κουτσογιάννη και του Πρύτανη Αχιλλέα Ζαπράνη.

Στη συνάντηση συμφωνήθηκαν συγκεκριμένα τα εξής:
1. Η εκπόνηση της μελέτης για την αναπτυξιακή προοπτική του Δήμου Νάουσας σε χρονικό ορίζοντα 15ετίας, με έμφαση σε εφαρμόσιμες πολιτικές και χρηματοδοτήσεις.
2. Η εκπόνηση business plan για την συνολική αξιοποίηση του ορεινού όγκου του Βερμίου.
3. Η εκπόνηση μελέτης αναβάθμισης του άλσους Αγίου Νικολάου.
4. Η συμμετοχή του Δήμου Νάουσας στη σύμπραξη που θα δημιουργηθεί από το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας και την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας για τη δημιουργία θερμοκοιτίδας νεοφυών επιχειρήσεων (start-up) στη Νάουσα (πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο απ’ το ΣΕΣ).
5. Η συνεργασία Δήμου Νάουσας και Πανεπιστημίου Μακεδονίας στην ανάπτυξη θερινών σχολείων στη Νάουσα, στη διενέργεια ημερίδων και ενημερωτικών εκδηλώσεων, αλλά και στην προώθηση του συνεδριακού τουρισμού στη Νάουσα.