Διαδικασία για την έκδοση αδειών κτηνοτροφικών μονάδων

2014-11-24-Agrotika-ekdosi-adeion-ktin-monadonΑνακοίνωση από τη Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της Π.Ε. Ημαθίας

Η Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της Π.Ε. Ημαθίας γνωστοποιεί στους κτηνοτρόφους του Νομού , ότι σε εφαρμογή του ν. 4056 / 2012 ( ΦΕΚ 52 Α) όπως τροποποιήθηκε με το ν. 4235 / 2014 (ΦΕΚ 32 Α) ,
η καταληκτική ημερομηνία προθεσμίας είναι η 12 / 3 / 2015.
Με τη νομοθεσία αυτή γίνεται η τακτοποίηση των εκκρεμοτήτων τους , ως προς την απαραίτητη πλέον από το 2015 άδεια εγκατάστασης , τη νομιμοποίηση υφισταμένων και αυθαιρέτων κτισμάτων των κτηνοτροφικών τους εγκαταστάσεων, καθώς και οι μεταβιβάσεις αδειών κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων .
Απαραίτητη προϋπόθεση θα πρέπει να έχουν λύσει πρώτα το ιδιοκτησιακό τους καθεστώς ως ακολούθως και κατά περίπτωση :
· Συμβόλαιο που αποδεικνύει τον ιδιοκτήτη ή το νομέα ή το νόμιμο κάτοχο των εγκαταστάσεων νομίμως μεταγεγραμμένα
· Απλά μισθωτήρια , τα οποία θα πρέπει να έχουν υποβληθεί στην αρμόδια ΔΟΥ
· Ιδιωτικά συμφωνητικά , π.χ. παραχωρητήρια , τα οποία θα πρέπει να έχουν υποβληθεί στην αρμόδια ΔΟΥ
· Δικαστικές αποφάσεις νομίμως μεταγεγραμμένες
· Διοικητικές πράξεις π.χ. παραχωρητήρια , υπουργικές αποφάσεις , αποφάσεις Νομάρχη , Περιφερειάρχη ,Γ.Γ. Περιφέρειας με τα αντίστοιχα ΦΕΚ όπου υπάρχουν και όπου απαιτούνται
· Συμβολαιογραφική δήλωση αποδοχής κληρονομιάς , κληρονομητήριο και έκθεση περιγραφής ακινήτων
· Κάθε άλλο έγγραφο που προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία και περιέχει εγγραπτέα πράξη σύστασης δικαιωμάτων κυριότητας
· Σε ειδικές περιπτώσεις κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων , οι φορείς των οποίων δεν διαθέτουν κάποιο από τα παραπάνω δικαιολογητικά μπορούν να προσκομίσουν ως αποδεικτικά ιδιοκτησίας – νομής και κατοχής το έντυπο Ε9 συνοδευόμενο από απόσπασμα ΟΣΔΕ που θα εμφανίζεται το εν λόγω αγροτεμάχιο και υπεύθυνη δήλωση
· Οι κάτοχοι του δασικού χαρακτήρα εκτάσεων που εκχερσώθηκαν για γεωργική χρήση και διατηρούν τη χρήση αυτή μέχρι σήμερα , υποβάλλουν την απόφαση εξαγοράς από το αρμόδιο Δασαρχείο ή την αρμόδια Δ/νση Δασών ( άρθρο 29 , ν. 4061 / 2012 ΦΕΚ 66 / Α / 223-2012 )
· Οι κάτοχοι κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων έντος δασικών εκτάσεων , υποβάλλουν άδεια από τον αρμόδιο Δασάρχη για συνέχιση της λειτουργίας αυτών εντός δασών και δασικών εκτάσεων ( άρθρο 13, ν.4056 / 2012, ΦΕΚ 52 / Α / 12-3-2012)
Αιτήσεις – υπεύθυνες δηλώσεις – διευκρινήσεις και πληροφορίες δίνονται στους ενδιαφερομένους κτηνοτρόφους από την Υπηρεσία μας στα γραφεία 14 και 3 στον 3ο όροφο και στα τηλέφωνα 2331350153 Γεώργιος Γιουβανάκης , 2331350142 Αικατερίνη Τσίλη

Συντάκτης

Faretra.info
Faretra.info 29702 posts

Σύνταξη, επεξεργασία ύλης & ανάρτηση ειδήσεων

0 Comments

Δεν υπάρχουν σχόλια!

You can be first to comment this post!

Leave a Reply

Ειδήσεις με Διάρκεια