Tag "Η λ ί α ς Τ σ έ χ ο ς"

Τοπικά Νέα

"Πέρα από τη βιωμένη ιστορία: ο Η λ ί α ς . Τ σ έ χ ο ς στο Γιαννακοχώρι" του Σίμου Ανδρονίδη

Ο εκ Γιαννακοχωρίου προερχόμενος ποιητής Ηλίας Τσέχος επικαλύπτει με το ποιητικό του έργο την ιστορική περίοδο που διανύουμε. Το χρονικό...