Βέροια Εκδηλώσεις

“Πρωτοβουλία για το Παιδί”: Πρόσκληση σε εκλογική – Απολογιστική Συνέλευση / Τετάρτη 5 Ιουνίου

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Πρωτοβουλίας για το Παιδί προκηρύσσει Αρχαιρεσίες για την ανάδειξη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου και της νέας Ελεγκτικής Επιτροπής του Σωματείου και την τροποποίηση του καταστατικού.

Προς τον σκοπό αυτόν καλεί τα μέλη του να προσέλθουν σε εκλογική-απολογιστική Γενική Συνέλευση, που θα γίνει κατά τα προβλεπόμενα στα άρθρα 11, 12 13,25  και 26 του ισχύοντος Καταστατικού, την Τετάρτη 5 Ιουνίου 2024 και ώρα 17:30 στην Αίθουσα του Επιμελητηρίου Ημαθίας, επί της οδού Κεντρικής 3 στη Βέροια. Σε περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας, η Συνέλευση θα επαναληφθεί την Τετάρτη 12 Ιουνίου 2024, την ίδια ώρα (17:30) και στον ίδιο χώρο, χωρίς άλλη ειδοποίηση και θα διεξαχθεί με οποιαδήποτε απαρτία.

Τα θέματα της Ημερήσιας  Διάταξης είναι:

  1. Απολογισμός του ενημερωτικού, επιμορφωτικού, επιστημονικού και κοινωνικού έργου του Συλλόγου στην τριετία Ιουνίου 2021-Ιουνίου 2024.
  2. Οικονομικός Απολογισμός.
  3. Έγκριση ή μη των απολογισμών.
  4. Προτάσεις προγραμματισμού δράσης  για την επόμενη τριετία 2024-2027.
  5. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου και νέας Ελεγκτικής Επιτροπής και απαλλαγή των μελών του ΔΣ και της ΕΕ.
  6. Τροποποίηση καταστατικού.

Δικαίωμα συμμετοχής στην Γενική Συνέλευση έχουν τα οικονομικά τακτοποιημένα μέλη για το έτος 2024.

Το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τα μέλη του Συλλόγου να προσέλθουν στη Συνέλευση μαζικά και να συμμετάσχουν ενεργά, τόσο στο διάλογο που θα αναπτυχθεί, όσο και στις αρχαιρεσίες, για να διαμορφώσουν από κοινού το μέλλον του Οργανισμού της Πρωτοβουλίας για το Παιδί και των Δομών του, συμβάλλοντας ουσιαστικά στο κοινωνικό έργο που επιτελείται, σε μία ιδιαίτερα κρίσιμη περίοδο, τόσο για τον τόπο μας όσο και για τα παιδιά σε κίνδυνο, που προστατεύουμε.

Όσοι επιθυμούν να θέσουν υποψηφιότητα για τη συμμετοχή στα όργανα διοίκησης του Συλλόγου πρέπει να υποβάλλουν σχετική αίτηση (διαθέσιμη στην ιστοσελίδα www.propaidi.org) μέχρι τη Δευτέρα 27 Μαΐου 2024 στο Γραφείο Διοίκησης, Ανοίξεως 19 στη Βέροια, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες ή ηλεκτρονικά στη διεύθυνση administration@propaidi.org. (Προϋπόθεση συμμέτοχης η συμπλήρωση τουλάχιστον ενός έτους από την ημερομηνία εγγραφής τους στο Σύλλογο και η εκπλήρωση των οικονομικών τους υποχρεώσεων).

Από το Δ.Σ.

banner-article

Ροη ειδήσεων