Αναγνώστες

Νίκος Μαυροκεφαλίδης /Φωτογραφία: “Ερυθρά… αιμοσφαίρια στην… καρδιά του χειμώνα!”