Βέροια

Βέροια: “Εκδήλωση τιμής για τα 30 χρόνια διακονίας του Οικουμενικού Πατριάρχη” | Εκκοκκιστήριο Ιδεών, Κυριακή 23 Οκτωβρίου