Έργα και Ημέρες

« Ι Άδουνις ι… πιφουτισμένους!» γράφει η γκουστιρίτσα

« Ι Άδουνις ι… πιφουτισμένους!»

Είμι, του σύγχρουνου Άγιου Πνεύμα
που έκατσα στ’ γκλάβα τ’  Καρατζαφέρ’!
Ιγώ τουν επιφοίτησα
μιας κι είμι δεξιό περιστέρ’!

Σας του λιέγου ιφθαρσώς
κι δεν είνι ντιπ όνειδους.
Φέτου πήγα κι διάλεξα
τ’ γκλάβα του Αδώνιδους!

Ιδώ σια παν στα ουράνια
γίνιτι μιγάλ’ συζήτησ’ .
Είνι για με ου ικλικτός
γι αυτό τουν φλόμουσα μι επιφοίτησ’.

Γι αυτό ξιλαρυγκίζιτι!
Γιατί είντους ικλικτός!
Αυτόνα μι υπόδειξ΄
μι του δάχτλου ι θιός!

Ιγώ καλιέ μ’ υπαγουρέβου
του κάθε του λιγούμινου.
Διά τούτου, αυτά που αμουλνάει
δεν έχουν προυηγούμινου…

Κο, μη τουν παραξηγάτι
ισείς οι αριστιροί.
Κάθι βραδ’ για του λαό προυσέφχιτι!
Σας του λιέου ασυζητητί!

Είνι, κο, αμαρτία
να τουν φθονάτι ούλοι,
πειδής κάποτι τουν ξέχιζι
τουν Μητσιουτάκ’ τουν Κούλη;

Άι! Καλιέ, τότις δεν είχα ιγώ
σια παν’ στ’ κιφαλή τ’ καθίσ’
γι αυτό του Μητσιουτάκ’
ούτις που να τουν φτυσ’!

Όλν μέρα, κο, τουν έβριζιν
απ΄τ’ χασ’ μέχρι τ’ φεξ’
του ιπίθιτου τ’ Κυριάκου
δεν μπορούσιν να τ’αντέξ’!

Απού τότις, όλα άλλαξαν.
Κο, δι χουράει συζήτησ’
είνι που τουν έχρισα
ιγώ, μι ιπιφοίτησ’!

Εε! Κι στρατόπιδου άλλαξιν
μι του πνιεύματους τν άνισ’!
Μα, του σκασμό δεν έβγαλιν
συνέχισιν τς κουτσάνις!

Τώρα Καρατζαφιραίοι
σας έχουμι χισμέν’!
Έτσ’ συμπεριφέρουντι
κο, οι πιφουτισμέν’!

Τώρα πήγα κι στρώθκα
στ’ κιφαλή τ’ σια πάν’
κι γιόμουσι μι πνιεύμα!
Δεν είντους πλιέον ντουρντουβάν!

Θα άκσατι νουμίζου
τς κινούργις του δηλώσ’!
«Φταιγ’ μόνου ου Ερντουγάν
για όσα,Έλλην’, θα πλερώσεις!»

Πανάθιμά σι, ρε Τουρκία
που είσι δίπλα μας στου χαρτ’!
Λυπηθείτε, κο, τουν Κούλη.
Δώστι του συγχουρουχάρτ’.

Ακόμα κι για τν ΕΥΠ
ι Πούτιν φταιγ’, κι συ!
Τουν ζηλουφθουνείτι, καλιέ,
ιπειδίς είντους τζι τζι!

Α, να χαθείτ΄ τρισκατάρατ’
πειδής είμιστι αντιρουσικοί
ιμπλιεξάτι με τν ΕΥΠ!
Κο, εφτάσατι ως ικεί!

Μμμ! Κι τα ριξάτι όλα
στου δόλιου Μητσιουτάκ’!
Πώς μπόρσατι κι κατηγόρσατι
αυτό του αθώου προυσουπάκ;

Μιτανουείτι Χριστιανοί
ήγγικιν η ώρα…
Ι Μητσιουτάκς είν’ άγιους
ι Πούτιν φταιγ’ για όλα!

Πράκτουρις τς Ρουσίας κι τς Τουρκίας
παγίδιφσαν τα τηλιέφουνα!
Άδικα ι Κουλς
ξιπάστριψι τουν Κουντουλιέουντα!

Διότι Πούτιν κι Ιρντουγάν
γιρέβνι τουν Κούλη μας να βλάψν
πράκτουρις είνι τ’ σατανά!
Κο, στου πυρ του ιξώτιρουν να τς κάψν…

“Αμάν, μι κουτσούλτσι του πιριστέρ!
Ιμέ, τουν πιφουτισμένου!
Ρε, μήπους του πιριστέρ’
μ’ εχ’ κι αυτό…χισμένο;»

………………………….

 

Μ αγάπ’ κι ικτίμησ’;

Βρε, αμάν, αμάν, αμάν!

Τι σχέσ’ έχ’, καλιέ, μι τν ΕΥΠ

ι Πούτιν κ ι Ιρντουγάν;

 

Η γκουστιρίτσα