Χιούμορ

Ποιος είναι τελικά αρχηγός;

………………

Φαίνεται πως οι διαστημάνθρωποι αλλιώς εννοούν το αρχηγό! Ενώ εμείς….