Βίντεο

Παγκόσμια Ημέρα για το Περιβάλλον / Πού οδηγούμε τον θαυμαστό κόσμο που μας δόθηκε;

……………………

Παγκόσμια Ημέρα για το Περιβάλλον σήμερα.

Μας παραδόθηκε από γενιά σε γενιά ένας κόσμος  θαυμαστός. Εμείς όμως αποδειχτήκαμε ασεβείς  απέναντι στο μεγαλείο του, ένοχοι για την καταστροφή του.

Συνειδητοποιούμε τις ευθύνες μας;

Και δεν μιλάμε για τον απλό καθημερινό άνθρωπο. Μιλάμε γι’ αυτούς που, με στόχο το κέρδος, δεν διστάζουν να το καταδικάσουν, καταδικάζοντας μαζί του και την απόλυτη ομορφιά.

far