"Πρωτοβουλία για το Παιδί": Πρόσκληση σε επαναληπτική Γενική Συνέλευση, Δευτέρα 22 Νοεμβρίου

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Πρωτοβουλίας για το Παιδί καλεί τα μέλη του σε τακτική Γενική Συνέλευση, με σκοπό:

  • Τον απολογισμό του ενημερωτικού, επιμορφωτικού, επιστημονικού και κοινωνικού έργου του Συλλόγου μέσα στο 2021.

  • Την έγκριση της αναθεώρησης του Προϋπολογισμού του 2021

  • Την έγκριση του Προϋπολογισμού του 2022

  • Κατάθεση προτάσεων προγραμματισμού δράσης για την επόμενη περίοδο.

  • Συζήτηση θεμάτων που θα τεθούν από το ΔΣ και τα μέλη

Προς τον σκοπό αυτόν καλεί τα μέλη του να συμμετέχουν στην Γενική Συνέλευση, κατά τα προβλεπόμενα στα άρθρα 10 παρ. α, β και θ, 11, 12 13,25  και 26 του ισχύοντος Καταστατικού, την Δευτέρα 22 Νοεμβρίου 2021 και ώρα 17:30, και θα πραγματοποιηθεί οπωσδήποτε (είναι επαναληπτική).

Η Συνέλευση θα διεξαχθεί διαδικτυακά μέσω της εφαρμογής του Microsoft Teams

ακολουθώντας τον  σύνδεσμο: https://bit.ly/3Hx6YXa

 Το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τα μέλη του Συλλόγου να προσέλθουν στη Συνέλευση μαζικά και να συμμετάσχουν ενεργά, για να διαμορφώσουν  από κοινού το μέλλον του Οργανισμού της Πρωτοβουλίας για το Παιδί και των Δομών του, συμβάλλοντας ουσιαστικά στο κοινωνικό έργο που επιτελείται.

 Για το Διοικητικό  Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος                                                                                                                                 Ο Γραμματέας

Αριστοτέλης  Σιδηρόπουλος                                                                                                           Ανδρέας Καπράρας

Συντάκτης

Faretra.info
Faretra.info 41407 posts

Σύνταξη, επεξεργασία ύλης & ανάρτηση ειδήσεων

Ειδήσεις με Διάρκεια