«Καλιέ, διαγραψάτι τουν Μπουγδάνου; Αχ! Θιούλι μ', θα πιθάνου!» γράφει η γκουστιρίτσα

-------

«Καλιέ, διαγραψάτι τουν Μπουγδάνου; Αχ! Θιούλι μ', θα πιθάνου!»

Γιρέβου να ρουτίξου
τουν κο Μιτσιουτάκ'
μπουτί, κο, του διάγραψις
τούτου του καλό πιδάκ';

Τόσις αρλούμπις αμόλαγιν
όλουν τούτον τουν κιρό
Ισί όμους φέρθικις άψογους
κι απ’ του ιξουτιρικό!

Κε προυθιπουργέ
ιγό έχου μια ιδέα
μίπους, α ρε, ταρακουνίθκις
απού του Νίκου Δένδια;

Μίπους καλά τουν έκραξιν
τουν κο Μπουγδάνου
κι ισί ισκέφκις πουνιρά
για νά 'σι ιπιράνου;

Κε Μιτσιουτάρχα μ',
ιξ ου κι απουρό
δεν άκσις πουτές τι ίλιγιν
δια του μιταναστιφτικό;

Δεν έγλιπις τα κουλιτάρια
απού τούτου του καλό πιδί;
Να σε θιμίσου πως ίντις
όλνι στ' φιλακί.

Ε, τουν δικιουλόγσις μια
τουν δικιουλόγσις δυο
κι λιες ας τουν ξιγράψου
κι θα μ’ απού πάν' ιγό.

Σι ψιλουβόλεβ' νουμίζου
που μισί τν αριστιρά
«ψιφαλάκια ας μι φέρν'
κι ας ίν' φασιστικά!».

« Μι χριάζιτι σο λιέο
ένας άνθρουπους τιούτους
που μισί τν αριστερά
πιότιρου κι απ’ τς Τούρκους.

Θα τουν φκιάσου βολιφτί
ιγό του κόματός μου
κι θα ίνι απού τούδι
τς ακρουδιξιάς ου άνθρουπός μου!».

Ιμίς όλνι καταλαβάμι
του πιόν του, Μιτσιουτάρχα
ισί, ου σπουδαγμένους
δεν πίρις χαμπάρ' τάχα;

Ι νιουναζιστικές ιδέις
δεν έχνι θέσ' στ' κινουνία
Ισί, για τς παρατριχάμινις σ'
δεν ίχις ιπουπτία;

Ι καταδίκ του φασισμού
ίπις ίν αφτουνόιτ'.
Τόρα του κατάλαβις;
Ή μας πιρνάς γι ανόιτ';

Μίπους πιούσις τν νίσα
ιδό κι τόσουν κιρό;
Γιατί κι ου Μπουγδάνους
σ’ έφκιασιν αρχιγό;

Πόσα σιγχουρουχάρτια
για τς διάφορις διλόσις!
Μα εξ αφορμίς του Δένδια
θέλτσις να τα μπαλόσις!

Του ’17 δεν ίλιγις
«Ι βία προυέρχιτ απ’ τν αριστιρά;»
Μίπους νουμίιζ του ξέχασα;
Για δεν τα χάφτου ιγό αφτά!

Τόρα, σίρθικις απ’ τουν Δένδια
να διαγράψ' τουν Μπουγδάνου
γιατί του πουτίρ ξιχίλτσι
κι δε πάι παραπάνου.

Πος δεν αντέχ' τς αριστιρούς
τό χμι καταλάβ'
κι απ’ του πουλί του μένους τ'
τς έβαλι σιμάδ'.

Τόρα γίνκι ανιξάρτιτους
μα παραμένι κι βολεφτίς!
Άιντι να γένι κι άφαντους
βρε, ξου! Να μου χαθί!

 

Μ’ αγάπ' κι ικτίμισ';
Νόου!Α, πα πα πα πα!
Μι φινόμινα
Μπουγδάνου
Δεν έχου καμιά δλιά!

Ι γκουστιρίτσα

 

Συντάκτης

Ειδήσεις με Διάρκεια