Παράταση αποχής δικηγόρων από πλειστηριασμούς 1ης κατοικίας ευάλωτων νοικοκυριών

------

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Δικηγορικού Συλλόγου Βέροιας, στην συνεδρίασή του της 6.9.2021, σε εκτέλεση απόφασης της Ολομέλειας των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων της χώρας που λήφθηκε στη συνεδρίαση της 31.8.2021, ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ομόφωνα την παράταση της αποχής των μελών του από την άσκηση των καθηκόντων τους από την 7.9.2021 έως και την 30.9.2021, από την εκτελεστική διαδικασία για επίσπευση πλειστηριασμών, με εντολείς Τράπεζες ή Εταιρείες διαχείρισης απαιτήσεων κατά της πρώτης κατοικίας των ευάλωτων νοικοκυριών, όπως ορίζονται με το Ν. 4738/2020, καθώς μέχρι σήμερα δεν έχει συσταθεί ο  προβλεπόμενος φορέας Απόκτησης και Επαναμίσθωσης και δεν έχει θεσπιστεί δια νόμου δεοντολογικό πλαίσιο λειτουργίας των εταιρειών διαχείρισης απαιτήσεων.

Βέροια 6-9-2021

ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ.

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΦΩΤΗΣ Α. ΚΑΡΑΒΑΣΙΛΗΣ

 

Η  Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΦΩΤΕΙΝΗ Μ. ΚΥΡΤΣΙΟΥ

Συντάκτης

Faretra.info
Faretra.info 40227 posts

Σύνταξη, επεξεργασία ύλης & ανάρτηση ειδήσεων

Ειδήσεις με Διάρκεια