"Γιατί, ρε Τσιτσιπά, πίρες τουν αμανιέ αψλά;" γράφει η γκουστιρίτσα

-------

Γιατί, ρε Τσιτσιπά, πίρες τουν αμανιέ αψλά;

 Όλα καλά κι άγια
μι σιένα, Στέφανιέ μου
μα… τι διλόσις ίνι αφτές
για κάθισι κι πε μου.

Ααχ! Στέφανι, Στιφανάκου μ'
ι μίτι σ' έφτασ του νταβάν'
για δάφτου κι νουμίζου
καβάλτσις του καλάμ'.

Άκσα κι τς διλόσις σ'
πιρί του ιμβουλίου σ'
ιτούτ' ι σιμπιριφουρά σ'
στου λιέου, ίνι μίουν σου.

Ίσι αμφιβουλίας
κι δε θέλις να ιμβουλιαστίς
μι τόσα, ρε που, γίνουντι
ακόμα να πιστίς;

Δε γλιέπς τι γίνιτι γύρου σ'
απ’ τουν κουρουνουϊό;
Χιλιάδις, ρε, τα θίματα
δεν έβαλις μιαλό;

Ή σι φένιτι πως ίσι
απ’ τς άλλους ιξιπνότιρους
πιδίς μι τουν Αϊτουκούμπου
σας καμαρόνουμι αμφότιρους;

Ικίνους ρε για τν Ιλάδα
τρέμ' κι σταλαχάι!
Δεν ίντους σαν κι σιένα
που ντιπ δεν τν πουνάι.

Ικίνους, βρε καλιέ μ'
ίνι σιμνός κι ταπινός
δεν μιάζι ντιπ μι σιένα
πού σι πιρουπτικός!

Θα σακατέψ' στου λιέου
μι τα λόγια σ' κι μι τ' στάσι σ'
όλ’ αφτά που μι του τένις
κόπιασις να φκιάσις.

Καλιέ, ισί ίσι πρότιπου
για όλους τς νιουλιέους.
Τι; Σι φένιτι ου τρόπους σου
ίνι πουλί ουρέους;

Στέφανι, άκσι του καλά
Ι νιουλέα που σι θαβμάζ'
άματις ίσι αλαζόν
πάραφτα θα σι κράζ'.

Αγόνας τρανός, ρε, δίνιτι
σν Ιλάδα κι σν Αστραλία
να μπουλιαστί ου κόσμους
να γεν' άφαντ' ι πανδιμία.

Κι σι, διμουσίους αμουλνάς
πος δεν θα μπουλιαστίς
άμα σι ίβρι ου ιός
απάνου σ’ θα χιστίς!

Σάμπους δεν ξερς να ουμιλίς
αγαπιμένι μ' Στεφανάρα;
Κι φένιτι πως ζις
ις τν θκιά σ' τν κουσμάρα.

Α, ρα δε θιμούμι ιγό
ις του πρότου του λογκντάου
ικίνου, βρε καλιέ μ
π’ δεν ίχα ντιπ να φάου;

Έχασα τι δλιά μ'
κι μεσ’ στου σπίτι κλίσκα
κι γλιέπουντας τα θίματα
σίσουμι ιφρίχκα.

Κι σι ακούου ν’ αμουλνάς
μι τρόπου πουλί αφδάδι
ότι εξαπάντους χριάζιτι
έναν Harrods ιν Ιλάδι.

Μάνα μ, λιέου, τι ακούου
ι δόλια ζ καραντίνα!
Ισί όμους δεν έπιρνις
400 ιβρό του μίνα!

Λιέου, πάι ου τινίστας
απουζουρλάθκι ντιπ για ντιπ
όμους, ι τσιέπις τ' φούσκουναν
κι ας κάθουντουσιαν σπίτ'.

Δε λιέου, μεσ’ τα γίπιδα
πρότους ίσι ις του τένις
όσου για τα ιπόλιπα
δεν τα καταλαβένις.

Στέφανι, σι λιέου πρόσεξι
ι νιουλιέα σ’ έχ' πος κι πος
ισί, ρε, γιατί μας φέρνισι
τόσου προυκλιτικός;

Κο, φτέου τάχα ιγό
που ίσι ις τν κουσμάρα σ';
Σι φένιτι πως ξέχασα
ις Ντουπάι τ’ παρτάρα σ';

Μέσα στα πάρτι πίγινις
κι δίχους προυφιλάξις
κι όλου φουτουγραφίζουσαν
λιες κι γίρβις να μας σκάσις.

Στέφου, κι στου Ντουπάι πίγινι
κι φκιάσι κι παρτάρις
όμους, να μι μας προυκαλίς
καλιέ, μη μας σνουμπάρις.

Ρε, στους αγόνις σι θαβμάζου
κι ίμι σ’ όλνους ουπαδός σου
γιατί βρε όξου απ’ τα γίπιδα
μι καταστάς ιχθρό σου;

Στέφανι, θέλου να σι πο
πίρις αψλά τουν αμανιέ
κι άμα του σινιχίισ'
θα μι χάισ' κι απ’ τα τουρνιέ.

---------------------

 

Μ’ αγάπ' κι ικτίμισ'
προς όλους τους προυταθλιτές
που ι θισίις τους ίνι πουλές!

Ι γκουστιρίτσα

Συντάκτης

Ειδήσεις με Διάρκεια