Εκδηλώσεις

Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Νάουσας, Παρασκευή 31 Ιανουαρίου – Τα θέματα ημερήσιας διάταξης

Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος την 31η του μηνός Ιανουαρίου 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 18:00 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

                                                                                           ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

                                                      

                                                                                           ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ       

 

 

Θέμα

 

1 Είσπραξη ποσού  170.004,43 ευρώ από  ΗΛΙΑΚΑ ΠΑΡΚΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ.

Αντιδήμαρχος Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών, Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης και ΚΕΠ

 

Θέμα

 

2 Ρύθμιση οφειλών ΕΤΑ Α.Ε. σύμφωνα με το άρθρο 79 του Ν. 4316/2014.

Αντιδήμαρχος Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών, Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης και ΚΕΠ

 

Θέμα

 

3 Έγκριση ή μη αιτήματος τροποποίησης της υπ’ αριθμ. 178/22-4-2019 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Νάουσας.

Αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος, Προγραμματισμού, Χωροταξίας και Πολιτικής Προστασίας.

 

 

 

 

Θέμα

 

4 Έγκριση ή μη διαδικασίας εκμίσθωσης 8ετίας, με φανερή προφορική πλειοδοτική δημοπρασία, Γραφείου (40τ.μ.)  2ου Ορόφου επί της οδού Σολωμού Δ. 7 Νάουσα, του  οποίου  λήγει η μίσθωση στις 31/01/2020 και το οποίο έχει περιέλθει στην ιδιοκτησία της Δευτεροβάθμιας Σχολικής επιτροπής του Δήμου Νάουσας έπειτα από την αποδοχή κληρονομιάς Κληροδοτήματος ΒΑΛΤΑΔΩΡΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ  με αριθμό συμβολαίου 15496 – 09/06/1997 του συμβολαιογράφου Ευάγγελου Πολύδωρου Μπιλιούρη.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών, Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης και ΚΕΠ

 

 

Θέμα

 

5 Παράταση ή μη για 2 έτη της διάρκειας της σύμβασης εκμίσθωσης του κυλικείου στο Δημοτικό Κολυμβητήριο Νάουσας.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών, Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης και ΚΕΠ

 

Θέμα

6 Αποδοχή Επιχορηγήσεων.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών, Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης και ΚΕΠ

 

Θέμα

7 Σύσταση επιτροπής για τον καταρτισμό ετήσιου Μητρώου Αρρένων έτους 2019.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών, Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης και ΚΕΠ

 

 

Θέμα

8 Έγκριση ή μη της μετατροπής του ωραρίου δύο υπαλλήλων Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου κλάδου ΥΕ Καθαριστριών  (μερικής απασχόλησης) σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 8 του Ν.4368/2016 ( ΦΕΚ Α’ 21) όπως ισχύει.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών, Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης και ΚΕΠ

 

Θέμα

9 Έγκριση ή μη αίτησης της Κολυμβητικής Ακαδημίας «Νάουσα» για μείωση του αντιτίμου χρήσης διαδρομών κολυμβητικής δεξαμενής στο Δημοτικό Κολυμβητήριο Νάουσας.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Νεολαίας, Παιδείας και Αθλητισμού

 

Θέμα

10 Ίδρυση Παραρτήματος Νηπιαγωγείου για την εκπαίδευση προσφύγων.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Νεολαίας, Παιδείας και Αθλητισμού

 

Θέμα

 

11 Τροποποίηση Σύστασης Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Ενιαία Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δημοτικών- Νηπιαγωγείων Δήμου Νάουσας» ως προς το μέλος του συλλόγου γονέων και κηδεμόνων.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Νεολαίας, Παιδείας και Αθλητισμού

 

 

Θέμα

12 Τροποποίηση Σύστασης Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Ενιαία Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δημοτικών- Νηπιαγωγείων Δήμου Νάουσας» ως προς το μέλος του συλλόγου γονέων και κηδεμόνων.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Νεολαίας, Παιδείας και Αθλητισμού

 

 

Θέμα

13 Έγκριση ή μη της προγραμματικής σύμβασης συνεργασίας του Δήμου Νάουσας με την ΕΕΑΑ για την υπηρεσία μεταφοράς ανακυκλώσιμων υλικών για το έτος 2020 (από 1-1-2020 έως 31-12-2020).

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Τεχνικών έργων και Καθαριότητας

 

Θέμα

14 Έγκριση ή μη της κατάθεσης αιτήματος στη διαχειριστική αρχή για τροποποίηση της, με αρ. πρωτ. οικ. ΕΥΔ/ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ 6321/28-06-2019, απόφασης ένταξης.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Τεχνικών έργων και Καθαριότητας

 

Θέμα

15 Πρόσληψη Συμβασιούχου Προσωπικού Ηλεκτρολόγου Μηχανικού  Τ.Ε., Ηλεκτρολόγου Δ.Ε.  και Υδραυλικού Δ.Ε.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Τεχνικών έργων και Καθαριότητας

 

Θέμα

16 Ορισμός Επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου   ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΟΔΩΝ ΠΟΛΗΣ ΝΑΟΥΣΑΣ ¨ (ΑΡ. ΜΕΛ. 20/2017)

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Τεχνικών έργων και Καθαριότητας

 

Θέμα

17 Παραχώρηση αιθουσών στο ΕΕΕΕΚ Νάουσας

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Νεολαίας, Παιδείας και Αθλητισμού

 

Στη διάθεση σας είναι η ημερήσια διάταξη και οι εισηγήσεις, στο Γραφείο της Γραμματείας του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου.

 

Δημοφιλή άρθρα

  • Εβδομάδας