Νάουσα

Μακεδονικοί Τάφοι, Γυμνάσιο – Θέατρο Μίεζας, Νυμφαίο, στη Νάουσα Ημαθίας, με την Αγγελική Κοτταρίδη 

Γράφει ο  Ηλίας Τσέχος

Μακεδονικοί Τάφοι οι: ”Της Κρίσεως”, των ”Ανθεμίων”, Αρχαίο Θέατρο Μίεζας, Γυμνάσιο (Σχολή Αριστοτέλη), Νυφαίο, με την Αμαζώνα Αγγελική Κοταρίδη, να διδασκαλεί, να μαγεύει την Ιστορία, να μας ξεναγεί στους αληθινά εκπαιδευμένους ηγέτες του κόσμου,  Φιλίππου κι Αλέξανδρου, βουλιάζοντας μας στις γνώσεις, στις σπουδές, στις εκπαιδεύσεις των Μακεδόνων, που στα 20 τους Χρόνια, ήταν ήδη χαρακτήρες τέλειοι, άριστοι, παγκόσμιοι τότε και σήμερα, με όσα ελαττώματα κουβαλά η Ράτσα των ανθρώπων… -Μαζί μας και ”Οι φίλοι του Πολυκεντρικού Μουσείου Αιγών” και αφού ήμασταν τυχεροί, 16/6/2019, από της ενδεκάτης πρωινά!!!

Η λειτουργία των αισθήσεων, του νου, της σοφίας, της ποίησης, της ανθρωπογεωγραφίας του σύμπαντος, συνήργησε στους άθλους μας να φιλήσουμε ιερά το χώμα της Ημαθίας που πλέον ανήκει στο παγκόσμιο γίγνεσθαι, αρμόζει αγάπης κι ολικής φροντίδας, κρατώντας τις δυναμικές της Αγγελικής Κοταρίδη ”να αρχίσουμε να σκεφτόμαστε τους δρόμους των Τάφων μόνο πεζοπορικά, καταλήγοντας στο Θρυλικό Γυμνάσιο της Μίεζας” … και ας γελούν ανόητα πως οι ”σημερινοί γεωργοί δεν θα δώσουν ούτε μια σπιθαμή”, δεν είναι έπαινος αυτό και αυτό να ανατρέψουμε αργά, σιγά, αυτές τις αντιλήψεις, διότι και ευφραίνει και   ο πολιτισμός ”όλα τα μωρά της πίστας”.