Δημοτικές εκλογές 2019 στο Δήμο Βέροιας: Οι συνδυασμοί, όλα τα ονόματα των υποψηφίων, τα εκλογικά τμήματα

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΔΥΑΣΜΩΝ

(ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ)

 

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο Δήμαρχος Βέροιας

Έχοντας υπόψη:
1.    Τις διατάξεις του άρθρου 20 του ν.3852/2010 "Νέα Αρχιτεκτονική  της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης" (ΦΕΚ 87/τ. Α΄/07-06-2010), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρ.19 του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ 133/Α΄/19-07-2018)

2.    Την αρ. 12/24344/3-4-2019 εγκύκλιο του Υπουργείο Εσωτερικών που αφορά στη διενέργεια των εκλογών της 26ης Μαΐου 2019 για την ανάδειξη των Δημοτικών Αρχών.

3.    Τη με αρ.11/ΕΠ/2019/11-5-2019 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Βέροιας με την οποία ανακηρύχθηκαν οι αναφερόμενοι στον συνημμένο πίνακα συνδυασμοί υποψηφίων Δημάρχων και Δημοτικών Συμβούλων,  Συμβούλων Κοινοτήτων με μόνιμο πληθυσμό άνω των τριακοσίων (300) κατοίκων, καθώς  και των Προέδρων Κοινοτήτων με μόνιμο πληθυσμό έως  και τριακοσίων (300) κατοίκων, για την ανάδειξη των Δημοτικών Αρχών στο Δήμο Βέροιας στις εκλογές  της 26ης Μαΐου 2019.

4.    Τη με αρ. 298135(2736) απόφαση του Περιφερειάρχη Κ. Μακεδονίας «Θεώρηση και κοινοποίηση πίνακα συνδυασμών υποψηφίων Δημάρχων και Δημοτικών Συμβούλων,  Συμβούλων Κοινοτήτων με μόνιμο πληθυσμό άνω των τριακοσίων (300) κατοίκων, καθώς  και Προέδρων Κοινοτήτων με μόνιμο πληθυσμό έως και τριακοσίων (300) κατοίκων, για την ανάδειξη  των Δημοτικών Αρχών στο Δήμο Βέροιας στις εκλογές της 26ης Μαΐου 2019».

5.    Τη με αρ.15/ΕΠ/2019/13-5-2019 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Βέροιας με την οποία διορθώνει  τη με αρ. 11/ΕΠ/2019/11-5-2019 απόφασή του.

 

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΟΥΜΕ ΟΤΙ:

Την 26η Μαΐου 2019 ημέρα Κυριακή και από ώρα 07.00 έως ώρα 19.00 :
Θα διεξαχθεί στα εκλογικά τμήματα του Δήμου Βέροιας η ψηφοφορία για την εκλογή Δημάρχου, Δημοτικών Συμβούλων (σύνολο εδρών Δημοτικού Συμβουλίου Βέροιας: 41 – ανά Εκλογική Περιφέρεια: Αποστόλου Παύλου: 5, Βεργίνας: 2, Βέροιας: 30, Δοβρά: 3, Μακεδονίδος: 1), Συμβούλων Κοινοτήτων με μόνιμο πληθυσμό άνω των τριακοσίων (300) κατοίκων, καθώς  και Προέδρων Κοινοτήτων με μόνιμο πληθυσμό έως και τριακοσίων (300) κατοίκων,
από τον πίνακα υποψηφίων όπως αυτοί ανακηρύχθηκαν με την πιο πάνω απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Βέροιας και θεωρήθηκαν με την ανωτέρω απόφαση του Περιφερειάρχη Κ. Μακεδονίας, από τους κατωτέρω συνδυασμούς :

ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΙ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

1. Τον συνδυασμό με το όνομα "ΒΕΡΟΙΑ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑ ΠΟΛΗ‑ΓΕΩΡΓΙΑ ΜΠΑΤΣΑΡΑ", με έμβλημα  στο οποίο αναγράφεται η φράση "Βέροια ΠΡΩΤεύουσα ΠΟΛΗ", εντός της οποίας απεικονίζεται ένα ανθισμένο δέντρο, που συμβολίζει την προοπτική και τη δυναμική ανάπτυξης που μπορεί να έχει ο Δήμος της Βέροιας. Στη συνέχεια αναγράφεται το όνομα και η ιδιότητα της υποψήφιας Δημάρχου "Γεωργία Μπατσαρά Υποψήφια Δήμαρχος Βέροιας" και στο τέλος η φράση "ο δήμος μας  αξίζει καλύτερα". Στη δεξιά πλευρά του εμβλήματος απεικονίζεται ο Νομός Ημαθίας, εντός του οποίου διαγράφονται τα όρια του Δήμου Βέροιας και με μια κόκκινη κουκίδα η πόλη της Βέροιας. Το έμβλημα φέρει τα χρώματα κόκκινο, πορτοκαλί, μπλε, τυρκουάζ και άσπρο, στον οποίο συμπεριλαμβάνονται η ΜΠΑΤΣΑΡΑ ΓΕΩΡΓΙΑ (Γιούλα) του Νικολάου ως υποψήφια Δήμαρχος, ως υποψήφιοι δε δημοτικοί σύμβουλοι οι:

 

Εκλογική Περιφέρεια Αποστόλου Παύλου (Υποψ. Δημ. Σύμβουλοι)

1. ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Χρήστου

2. ΚΕΛΕΣΙΔΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ του Αναστασίου

3. ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (Γιώτης) του Κωνσταντίνου

4. ΣΑΡΗΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ του Γεωργίου

5. ΤΣΙΒΑΡΤΖΗ ΡΟΔΙΑ (Ροδούλα) του Αρσενίου

 

Εκλογική Περιφέρεια Βεργίνας (Υποψ. Δημ. Σύμβουλοι)

1. ΛΑΖΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Γεωργίου

2. ΤΣΙΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Σωτηρίου

 

Εκλογική Περιφέρεια Βέροιας (Υποψ. Δημ. Σύμβουλοι)

1. ΑΛΕΞΙΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του Χρήστου

2. ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Αναστασίου

3. ΒΥΖΑ ΚΑΛΛΙΟΠΗ (Πόπη) του Αντωνίου

4. ΓΕΡΟΝΤΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του Δημητρίου

5. ΔΑΓΑΛΕΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του Σωτηρίου

6. ΔΑΣΚΑΛΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ του Χριστοφόρου

7. ΕΥΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του Μιχαήλ

8. ΖΙΩΓΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Στεφάνου

9. ΖΟΥΛΟΥΜΗ ΔΗΜΗΤΡΑ (Μιμίκα) του Χαραλάμπους

10. ΚΑΡΑΤΖΙΟΥΛΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του Παύλου

11. ΚΑΣΙΑΡΑ ΙΟΥΛΙΑΝΑ‑ΙΣΑΜΠΕΛΑ του Ζολτάν

12. ΚΑΤΣΙΚΑΡΗ ΙΟΥΛΙΑ του Γεωργίου

13. ΚΑΤΣΙΟΥΛΗ ΑΡΧΟΝΤΙΑ του Κυριάκου

14. ΚΥΡΤΣΙΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ του Διονυσίου

15. ΛΙΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Βασιλείου

16. ΛΙΟΛΙΟΥ ΑΝΤΙΓΟΝΗ του Στεφάνου

17. ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ του Γεωργίου

18. ΜΟΤΣΙΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του Βασιλείου

19. ΜΟΥΡΤΖΙΛΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του Αντωνίου

20. ΜΠΑΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ του Μιχαήλ

21. ΜΠΟΥΡΔΟΥΒΑΛΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ του Αναστασίου

22. ΠΑΖΑΡΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του Ιωάννη

23. ΠΑΛΟΥΚΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Ανέστη

24. ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ του Ευσταθίου

25. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ του Κωνσταντίνου

26. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΛΗΜΑΝΤΟΣ του Ιωάννη

27. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του Γεωργίου

28. ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Αναστασίου

29. ΠΕΤΡΙΔΟΥ‑ΤΟΥΤΟΥΝΤΖΙΔΟΥ ΑΝΘΟΥΛΑ του Κωνσταντίνου

30. ΠΥΡΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Παύλου

31. ΣΑΒΒΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Παναγιώτη

32. ΣΑΣΣΑΛΟΥ ΑΝΝΑ του Παναγιώτη

33. ΣΟΦΙΑΝΙΔΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ του Αθανασίου

34. ΣΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Κωνσταντίνου

35. ΤΖΗΜΑ‑ΤΟΠΗ ΣΥΡΜΟΥΛΑ του Αστερίου

36. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Ευαγγέλου

37. ΤΣΙΟΥΝΤΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του Νικολάου

38. ΤΣΙΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Αθανασίου

39. ΧΑΤΖΗΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ του Δημητρίου

 

Εκλογική Περιφέρεια Δοβρά (Υποψ. Δημ. Σύμβουλοι)

1. ΓΑΛΙΤΣΙΑΔΟΥ ΜΑΡΙΑ του Δημητρίου

2. ΜΠΡΑΪΝΑΤΛΗΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ του Αθανασίου

3. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Αχιλλέα‑Γεωργίου

 

Εκλογική Περιφέρεια Μακεδονίδος (Υποψ. Δημ. Σύμβουλοι)

1. ΜΕΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΘΩΜΑΣ του Νικολάου

2. ΜΠΑΤΣΙΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ του Θωμά

 

 

2. Τον συνδυασμό με το όνομα "ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΓΙΑ ΝΕΑ ΒΕΡΟΙΑ", με έμβλημα, που απεικονίζει πολύχρωμες κυψέλες μέλισσας, η μία δίπλα στην άλλη, και γύρω τους πετάνε μέλισσες, το έμβλημα δε, φέρει τα χρώματα μωβ, βυσσινί, μπλε, γαλάζιο, θαλασσί και τυρκουάζ και συμβολίζει την κυψέλη της μέλισσας, όπου υπάρχει απόλυτη τάξη και προσήλωση στο κοινό έργο, οι μέλισσες, οι οποίες συμβολίζουν τους πολίτες του Δήμου Βέροιας, εργάζονται με μόχθο, περηφάνια αλλά και σεβασμό προς τη βασίλισσα, δηλαδή την πόλη της Βέροιας και όλες πετάνε και βλέπουν προς το όνομα του Συνδυασμού «Δικαίωμα για Νέα Βέροια», το οποίο συμβολίζει την ελπίδα για ένα καλύτερο μέλλον της πόλης, στον οποίο συμπεριλαμβάνονται ο ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Μενελάου ως υποψήφιος Δήμαρχος, ως υποψήφιοι δε δημοτικοί σύμβουλοι οι:

 

Εκλογική Περιφέρεια Αποστόλου Παύλου (Υποψ. Δημ. Σύμβουλοι)

1. ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Σάββα

2. ΕΥΦΡΑΙΜΙΔΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ του Ευσταθίου

3. ΚΕΛΕΣΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ του Θεοφίλου

4. ΜΠΟΖΙΔΟΥ ΕΛΙΝΑ του Ιορδάνη

5. ΠΕΤΡΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του Πέτρου

6. ΠΟΡΦΥΡΙΑΔΟΥ ΘΩΜΑΗ του Κωνσταντίνου

7. ΣΥΜΕΩΝΙΔΟΥ ΑΝΝΑ του Νικολάου

8. ΤΣΟΛΑΚΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ του Χρήστου

 

Εκλογική Περιφέρεια Βεργίνας (Υποψ. Δημ. Σύμβουλοι)

1. ΓΙΑΝΝΑΚΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ του Νικολάου

2. ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ του Αχιλλέα

3. ΚΑΡΑΜΗΤΣΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Κωνσταντίνου

 

Εκλογική Περιφέρεια Βέροιας (Υποψ. Δημ. Σύμβουλοι)

1. ΑΒΡΑΜΙΔΟΥ ΕΥΤΕΡΠΗ (ΕΦΗ) του Θεμιστοκλέους

2. ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ‑ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του Κωνσταντίνου

3. ΑΝΔΡΕΑΔΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ του Ηλία

4. ΒΑΡΑΚΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Γεωργίου

5. ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Αθανασίου

6. ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΟΥ ΙΟΥΛΙΑ του Λουκά

7. ΔΑΜΙΑΝΙΔΗΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ του Σάββα

8. ΔΕΜΕΡΤΖΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Νικολάου

9. ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Αντωνίου

10. ΖΗΣΙΟΠΟΥΛΟΥ‑ΧΑΣΟΤΗ ΕΥΤΕΡΠΗ (ΕΦΗ) του Θωμά

11. ΘΕΟΔΩΡΙΔΟΥ ΑΡΕΤΗ του Λεωνίδα

12. ΚΑΒΑΡΓΥΡΗ ΟΛΓΑ του Εμμανουήλ

13. ΚΑΖΑΚΗ ΣΟΦΙΑ του Γρηγορίου

14. ΚΑΛΟΓΗΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Νικολάου

15. ΚΟΥΛΑΚΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Κωνσταντίνου

16. ΛΑΜΠΙΔΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ του Ιωάννη

17. ΜΑΡΤΙΚΑ ΣΟΥΛΤΑΝΑ (ΑΝΝΑ) του Αντωνίου

18. ΜΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ του Δημητρίου

19. ΜΕΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του Ευαγγέλου

20. ΜΩΥΣΙΔΟΥ‑ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ (ΒΟΥΛΑ) του Σταύρου

21. ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ του Νικολάου

22. ΝΤΟΥΜΑΝΑΚΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ του Νικολάου

23. ΟΡΦΑΝΙΔΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ του Αριστοτέλη

24. ΟΡΦΑΝΙΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ του Γεωργίου

25. ΟΥΦΑΪΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣ του Λαζάρου

26. ΠΑΣΧΑΛΙΔΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ του Δημητρίου

27. ΠΕΧΛΙΒΑΝΙΔΗΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ του Ηλία

28. ΡΟΥΣΗ‑ΚΑΖΑΝΤΖΙΔΟΥ ΕΥΜΟΡΦΙΑ (ΕΥΗ) του Δημητρίου

29. ΡΟΥΣΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Χρήστου

30. ΣΑΡΡΗΚΩΣΤΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του Δημητρίου

31. ΣΤΑΜΑΤΕΛΟΣ ΣΠΥΡΟΣ του Ευσταθίου

32. ΣΥΜΕΩΝΙΔΟΥ ΕΛΛΑΔΑ του Ισαάκ

33. ΤΕΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Αθανασίου

34. ΤΖΙΤΖΗΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ του Γεωργίου

35. ΤΣΑΝΑΚΤΣΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Παύλου

36. ΤΣΑΤΣΑΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Ιπποκράτη

37. ΤΣΕΓΚΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του Ιωάννη

38. ΤΣΙΤΙΡΙΔΟΥ‑ΤΣΟΥΚΑΛΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ του Όθωνα

39. ΦΕΛΕΚΗ ΣΟΦΙΑ του Κωνσταντίνου

40. ΦΟΥΚΑΛΑΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ του Κωνσταντίνου

41. ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ του Κωνσταντίνου

42. ΧΑΤΖΗΛΑΖΑΡΟΥ‑ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ (ΣΑΣΑ) του Γεωργίου

 

Εκλογική Περιφέρεια Δοβρά (Υποψ. Δημ. Σύμβουλοι)

1. ΚΑΜΠΡΑΝΗ ΑΝΝΑ του Κωνσταντίνου

2. ΡΑΛΛΗ ΔΗΜΗΤΡΑ του Ευθυμίου

3. ΣΠΥΡΙΔΩΝΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Ανέστη

4. ΤΣΑΟΥΣΙΔΗΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ του Κωνσταντίνου

5. ΨΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ του Γεωργίου

 

Εκλογική Περιφέρεια Μακεδονίδος (Υποψ. Δημ. Σύμβουλοι)

1. ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΜΑΡΙΑ του Γεωργίου

2. ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Γρηγορίου

 

 

3. Τον συνδυασμό με το όνομα "Δράση με Γνώση", με έμβλημα ένα άτομο που κρατάει τρία (3) φύλλα και παραπλεύρως αναγράφεται «δράση με γνώση», στον οποίο συμπεριλαμβάνονται ο ΒΟΡΓΙΑΖΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Χαραλάμπους ως υποψήφιος Δήμαρχος, ως υποψήφιοι δε δημοτικοί σύμβουλοι οι:

 

Εκλογική Περιφέρεια Αποστόλου Παύλου (Υποψ. Δημ. Σύμβουλοι)

1. ΒΑΛΑΒΑΝΗ ΔΗΜΗΤΡΑ του Θεοδώρου

2. ΒΟΡΓΙΑΖΙΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ του Παναγιώτη

3. ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ του Ηρακλή

4. ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ (ΝΙΚΗ) του Νικολάου

5. ΠΑΣΧΑΛΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Γεωργίου

6. ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ του Σταύρου

7. ΤΣΙΦΛΙΔΗΣ ΗΛΙΑΣ του Κωνσταντίνου

8. ΧΟΛΕΒΑ ΟΛΓΑ του Ελευθερίου

 

Εκλογική Περιφέρεια Βεργίνας (Υποψ. Δημ. Σύμβουλοι)

1. ΚΑΚΑΓΙΑΝΝΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ του Αντωνίου

2. ΜΠΑΤΣΙΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Νικολάου

3. ΤΕΤΟΥ ΜΑΡΙΑ του Αντωνίου

 

Εκλογική Περιφέρεια Βέροιας (Υποψ. Δημ. Σύμβουλοι)

1. ΑΚΡΙΒΟΠΟΥΛΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ του Διογένη

2. ΑΝΑΝΙΑΔΟΥ‑ΒΑΦΕΙΔΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ του Ανδρέα

3. ΑΣΛΑΝΟΓΛΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ του Ευαγγέλου

4. ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ ΚΑΛΛΙΣΤΡΑΤΟΣ του Κυριάκου

5. ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ του Ιωάννη

6. ΖΕΓΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ (ΕΥΗ) του Κωνσταντίνου

7. ΖΙΑΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Χρήστου

8. ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ (ΧΑΤΖΙΔΗ) ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του Κωνσταντίνου

9. ΚΑΡΑΤΖΟΥΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Ιωάννη

10. ΚΙΟΥΡΤΣΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Λεωνίδα

11. ΚΟΡΩΝΑΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ του Αντωνίου

12. ΚΟΣΜΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (ΣΑΚΗΣ) του Ευθυμίου

13. ΚΟΥΚΟΥΡΙΚΟΥ ΑΡΕΣΤΟΥΛΑ (ΑΡΙΣΤΗ) του Νικολάου

14. ΚΟΥΛΟΥΡΙΩΤΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ του Σταύρου

15. ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΑΡΙΣΤΟΜΕΝΗΣ του Αιμίλιου

16. ΛΑΖΑΡΙΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ (ΤΑΣΟΥΛΑ) του Αθανασίου

17. ΛΑΖΑΡΙΔΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ του Γεωργίου

18. ΛΑΜΠΡΙΝΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΑ του Σπυρίδωνος

19. ΛΕΛΕΚΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Ευστρατίου

20. ΛΥΚΟΣΤΡΑΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του Κωνσταντίνου

21. ΜΠΑΝΙΑ ΜΑΡΙΑ (ΜΑΡΙΝΑ) του Ευαγγέλου

22. ΜΠΕΤΖΙΟΥ ΜΥΡΤΩ του Περικλή

23. ΜΥΤΗΛΕΚΑ ΕΛΕΝΗ του Δημητρίου

24. ΟΡΦΑΝΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Σταύρου

25. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του Δημητρίου

26. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΙΟΡΔΑΝΗΣ του Γεωργίου

27. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ(ΤΑΣΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ) ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ(ΝΤΙΝΑ) του Ιωάννη

28. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ του Λαζάρου

29. ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΜΑΡΙΑ του Αντωνίου

30. ΠΑΣΧΟΥ ΣΟΦΙΑ‑ΘΕΟΔΩΡΑ του Αναστασίου

31. ΠΕΡΣΙΔΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ του Νικολάου

32. ΠΙΣΚΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ (ΤΑΣΟΥΛΑ) του Αποστόλου

33. ΠΟΥΛΑΣΟΥΧΙΔΗΣ ΣΥΜΕΩΝ (ΣΙΜΟΣ) του Κωνσταντίνου

34. ΡΙΖΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Μιχαήλ

35. ΣΑΚΑΛΗΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ του Μενελάου

36. ΣΑΡΗΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ του Χρήστου

37. ΣΙΑΚΑΒΑΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του Αστερίου

38. ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του Αποστόλου

39. ΣΤΙΟΚΑ‑ΔΡΑΓΚΟΛΑ ΘΩΜΑΗ του Ιωάννη

40. ΤΑΧΜΑΤΖΙΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ του Θεοδώρου

41. ΤΕΤΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ του Αντωνίου

42. ΤΖΑΦΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ του Βασιλείου

43. ΤΖΙΟΥΜΑΚΑ ΚΡΥΣΤΑΛΛΩ (ΚΡΥΣΤΑ) του Αθανασίου

44. ΤΣΑΧΟΥΡΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ του Κωνσταντίνου

45. ΤΣΙΒΑΛΙΔΗΣ ΣΠΥΡΟΣ του Περικλή

 

Εκλογική Περιφέρεια Δοβρά (Υποψ. Δημ. Σύμβουλοι)

1. ΑΛΑΓΚΙΟΖΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Αθανασίου

2. ΑΣΛΑΝΙΔΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ του Γρηγορίου

3. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΠΕΤΡΟΣ του Αντωνίου

4. ΒΛΑΧΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ (ΚΕΛΛΥ) του Ευθυμίου

5. ΓΚΙΛΙΝΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του Ηλία

 

Εκλογική Περιφέρεια Μακεδονίδος (Υποψ. Δημ. Σύμβουλοι)

1. ΔΕΛΛΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του Ηλία

2. ΠΕΤΣΙΑΒΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ του Παυσανία

 

 

4. Τον συνδυασμό με το όνομα "ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΒΕΡΟΙΑΣ", με έμβλημα τη λέξη ΛΑΪΚΗ και από κάτω η λέξη ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ και στα δεξιά τους υπάρχει παράσταση γαρύφαλλου με μίσχο και κλίση προς τα αριστερά, στον οποίο συμπεριλαμβάνονται ο ΜΕΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Ηλία ως υποψήφιος Δήμαρχος, ως υποψήφιοι δε δημοτικοί σύμβουλοι οι:

 

Εκλογική Περιφέρεια Αποστόλου Παύλου (Υποψ. Δημ. Σύμβουλοι)

1. ΜΠΕΝΑΤΟΥ‑ ΚΑΛΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΑ του Αγγέλου

2. ΣΙΛΙΓΚΟΥΝΑΣ ΠΕΤΡΟΣ του Γεωργίου

3. ΤΣΙΑΠΛΙΑΣ ΣΑΡΑΝΤΗΣ του Θωμά

4. ΤΣΙΝΑΦΟΡΝΙΩΤΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του Δημητρίου

5. ΤΣΙΟΓΚΑ ΕΥΘΥΜΙΑ του Χρήστου

 

Εκλογική Περιφέρεια Βεργίνας (Υποψ. Δημ. Σύμβουλοι)

1. ΑΗΔΟΝΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Μιχαήλ

2. ΑΝΔΡΕΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ του Αθανασίου

3. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ (ΜΑΡΙΝΑ) του Διογένη

 

Εκλογική Περιφέρεια Βέροιας (Υποψ. Δημ. Σύμβουλοι)

1. ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Γρηγορίου

2. ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του Αθανασίου

3. ΑΝΔΡΕΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (ΣΟΥΛΗΣ) του Ανδρέα

4. ΑΣΙΚΙΔΟΥ‑ΣΤΡΙΜΠΙΝΟΥ ΕΥΘΥΜΙΑ (ΕΦΗ) του Ιωάννη

5. ΓΚΟΥΝΤΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του Δημητρίου

6. ΔΕΛΗΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ του Ιωάννη

7. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Αριστοτέλη

8. ΕΥΘΥΜΙΑΔΟΥ ΑΝΝΑ του Σάββα

9. ΘΕΟΔΩΡΙΔΟΥ ΑΝΘΟΝΙΚΗ του Λεόντιου

10. ΘΕΟΔΩΡΙΔΟΥ‑ΑΜΟΙΡΙΔΟΥ ΕΥΔΟΚΙΑ (ΚΙΚΗ) του Σταύρου

11. ΙΑΚΩΒΙΔΗΣ ΛΟΥΚΑΣ του Στεφάνου

12. ΚΑΛΛΙΑΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Χρήστου

13. ΚΟΚΟΖΙΔΟΥ ΑΝΝΑ του Βασιλείου

14. ΚΟΥΤΣΑΝΤΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ (ΚΟΥΛΑ) του Γεωργίου

15. ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ (ΜΠΑΜΠΗΣ) του Πολύκαρπου

16. ΛΑΜΠΡΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Γεωργίου

17. ΛΙΜΝΙΔΟΥ ΑΣΗΜΙΝΑ (ΜΙΝΑ) του Αντωνίου

18. ΜΑΥΡΟΜΑΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ του Ιωάννη

19. ΜΟΥΣΤΑΚΑ‑ΣΠΥΡΙΔΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ του Ανέστη

20. ΜΠΙΒΟΛΤΣΗ ΑΛΙΚΗ του Γεωργίου

21. ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ του Θεοχάρη

22. ΟΥΖΟΝΙΔΟΥ ΜΟΡΦΩ του Γεωργίου

23. ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΟΛΓΑ του Χαρισίου

24. ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΪΔΗΣ ΑΓΑΘΑΓΓΕΛΟΣ του Δημητρίου

25. ΠΑΣΑΛΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Αβραάμ

26. ΡΗΓΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Θεοδώρου

27. ΣΑΒΒΙΔΟΥ ΝΙΚΗ του Ασημάκη

28. ΣΤΕΡΓΙΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ του Βασιλείου

29. ΤΣΑΝΑΞΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Αναστασίου

30. ΤΣΑΡΤΣΑΡΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ (ΓΙΩΤΑ) του Δημητρίου

31. ΤΣΕΧΕΛΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Ιωάννη

32. ΧΑΡΑΤΣΙΔΟΥ ΙΩΑΝΝΑ του Εμμανουήλ

33. ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΦΙΛΙΠΠΟΣ του Γεωργίου

34. ΧΑΤΖΗΘΕΟΔΩΡΙΔΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ του Μιχαήλ

35. ΧΑΤΖΗΣΑΒΒΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του Ηρακλή

36. ΧΕΙΜΩΝΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του Ιεροκλή

37. ΧΟΥΔΑΒΕΡΔΟΓΛΟΥ‑ΑΣΕΛΑ ΜΑΡΙΚΑ (ΜΑΡΙΑ) του Γεωργίου

 

Εκλογική Περιφέρεια Δοβρά (Υποψ. Δημ. Σύμβουλοι)

1. ΓΚΑΠΡΑΝΗ‑ΘΡΗΣΚΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ του Αθανασίου

2. ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Λαζάρου

3. ΜΑΣΤΟΡΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ του Αργυρίου

4. ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Θεοχάρη

Εκλογική Περιφέρεια Μακεδονίδος (Υποψ. Δημ. Σύμβουλοι)

1. ΔΟΜΑΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Θωμά

2. ΧΡΥΣΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ του Λεωνίδα

 

 

5. Τον συνδυασμό με το όνομα "ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΣΤΟΝ ΠΟΛΙΤΗ", με έμβλημα: Το λογότυπο ξεκινάει από αριστερά προς τα δεξιά, με τρία (3) μισά τόξα χρωματισμένα με κόκκινο, ανοιχτό πράσινο και γαλάζιο αντίστοιχα. Έχουν τη βάση τους κάτω στη μέση του λογοτύπου και συνεχίζουν μέχρι επάνω δεξιά όπου και σβήνουν. Στη συνέχεια υπάρχουν τρεις (3) δρομείς‑πολίτες, οι οποίοι ευρίσκονται σε στάση κίνησης, είναι δε σχεδόν επάλληλα τοποθετημένοι μεταξύ τους. Ο μεν πρώτος ευρισκόμενος αριστερά είναι χρωματισμένος με κόκκινο, ο δε δεύτερος ευρισκόμενος στη μέση είναι χρωματισμένος με ανοικτό πράσινο, ο δε τρίτος ευρισκόμενος δεξιά είναι χρωματισμένος με γαλάζιο. Πηγαίνοντας προς τα δεξιά, στην κορυφή είναι γραμμένη με έντονη γραφή η λέξη "Προτεραιότητα", με κόκκινο χρώμα, η οποία ξεκινά από αριστερά με μία κλίση προς τα κάτω. Κάτω από το «Προ» της λέξης  «Προτεραιότητα» είναι γραμμένη παράλληλα και με την ίδια κλίση η λέξη «στον» με γαλάζιο χρώμα. Κάτω από τη λέξη «Προτεραιότητα» είναι γραμμένη η λέξη «ΠΟΛΙΤΗ» με πράσινο γέμισμα και κίτρινη εξωτερική γραμμή, σε τρισδιάστατο σχήμα (3D). Στο κάτω μέρος του λογότυπου είναι γραμμένο με οιονεί χειρόγραφο τρόπο και μαύρο χρώμα το όνομα του υποψήφιου Δημάρχου, «Αντώνης Μαρκούλης» και διαχωρίζεται με ακανόνιστη γκρίζα γραμμή από το «υποψήφιος Δήμαρχος Βέροιας», που είναι γραμμένο με γκρίζο χρώμα, στον οποίο συμπεριλαμβάνονται ο ΜΑΡΚΟΥΛΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του Παντελή ως υποψήφιος Δήμαρχος, ως υποψήφιοι δε δημοτικοί σύμβουλοι οι:

 

Εκλογική Περιφέρεια Αποστόλου Παύλου (Υποψ. Δημ. Σύμβουλοι)

1. ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Γεωργίου

2. ΓΩΓΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του Βασιλείου

3. ΚΩΤΣΙΔΟΥ ΕΥΘΥΜΙΑ του Θεμιστοκλή

4. ΜΑΡΓΑΡΙΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του Φωτίου

5. ΜΠΑΡΓΙΑΜΙΔΟΥ ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ του Αβραάμ

6. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Μιχαήλ

7. ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ του Αλεξάνδρου

8. ΨΩΜΙΑΔΟΥ ΜΑΡΙΑ του Δημητρίου

 

Εκλογική Περιφέρεια Βεργίνας (Υποψ. Δημ. Σύμβουλοι)

1. ΚΑΡΑΜΗΤΣΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Βασιλείου

2. ΣΤΑΘΗΣ ΙΩΑΚΕΙΜ του Αναστασίου

3. ΦΩΤΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ του Παναγιώτη

 

Εκλογική Περιφέρεια Βέροιας (Υποψ. Δημ. Σύμβουλοι)

1. ΑΓΓΕΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Αθανασίου

2. ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του Αλεξίου

3. ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Λεωνίδα

4. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΣΤΕΡΓΙΟΣ (ΓΙΟΥΛΗΣ) του Κωνσταντίνου

5. ΓΑΛΙΚΑ ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΥΛΤΑΝΑ (ΣΟΥΛΑ) του Ελευθερίου

6. ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ του Ηλία

7. ΓΙΑΛΑΜΑ ΓΕΩΡΓΙΑ του Αναστασίου

8. ΓΚΙΚΑ ΠΑΓΩΝΑ‑ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ του Κωνσταντίνου

9. ΔΑΒΟΡΑΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ του Οκταβιανού

10. ΔΑΜΙΑΝΙΔΗΣ ΚΟΣΜΑΣ του Παντελή

11. ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΙΑ του Γεωργίου

12. ΘΕΜΕΛΗ ΒΑΓΓΕΛΙΤΣΑ του Βασίλ

13. ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ του Δημητρίου

14. ΙΝΤΖΕΒΙΔΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του Αβραάμ

15. ΙΝΤΖΙΑΔΟΥ ΣΟΦΙΑ του Λαζάρου

16. ΚΑΚΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Ανδρέα

17. ΚΙΖΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ του Στέλλιου

18. ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Ευσταθίου

19. ΛΟΒΑΣΙΔΟΥ ΒΕΡΑ του Θεοδώρου

20. ΜΑΡΑΓΚΟΖΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Γεωργίου

21. ΜΟΡΦΙΔΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του Παντελή

22. ΜΠΕΡΜΠΕΡΙ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Λονάρντ

23. ΠΑΝΤΟΥΛΗ ΣΟΦΙΑ του Παντελή

24. ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΥΛΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ του Γεωργίου

25. ΠΗΤΤΑΣ ΣΑΡΑΝΤΗΣ του Ανδρέα

26. ΠΡΩΤΟΓΕΡΟΣ ΗΛΙΑΣ του Παντελή

27. ΣΑΒΒΙΔΗ ΚΑΜΙΛΑ του Γιούρι

28. ΣΑΒΒΙΔΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ του Αλεξάνδρου

29. ΣΑΜΠΑΖΟΒΑ ΟΛΕΣΣΙΑ (ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ) του Αχμέντ

30. ΣΚΟΥΡΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ του Θωμά

31. ΣΤΟΥΓΙΑΝΝΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ του Αργυρίου

32. ΣΥΝΑΧΕΙΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του Ιωάννη

33. ΤΑΪΛΑΧΙΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ του Γεωργίου

34. ΤΖΕΛΕΠΗ ΕΛΙΣΑΒΕΤ του Κωνσταντίνου

35. ΤΟΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του Κωνσταντίνου

36. ΤΟΥΠΕΞΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ του Κωνσταντίνου

37. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ του Νικολάου

38. ΤΡΟΧΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Γεωργίου‑Ξάνθιππου

39. ΤΣΑΚΕΛΙΔΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ του Νικολάου

40. ΤΣΙΑΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Θωμά

41. ΤΣΙΑΡΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του Ιωάννη

42. ΤΣΟΥΡΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του Θεοδώρου

43. ΥΦΑΝΤΙΔΟΥ ΑΡΕΤΗ του Μιχαήλ

44. ΦΟΥΦΟΥΔΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Κωνσταντίνου

45. ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΚΟΣ του Αθανασίου

 

Εκλογική Περιφέρεια Δοβρά (Υποψ. Δημ. Σύμβουλοι)

1. ΜΟΥΧΤΑΡΗ ΠΕΤΡΟΥΛΑ (ΠΕΤΡΙΝΑ) του Αθανασίου

2. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ του Φωτίου

3. ΠΕΪΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του Χρήστου

4. ΠΕΛΤΕΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Δημητρίου

5. ΤΣΕΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Αντωνίου

 

Εκλογική Περιφέρεια Μακεδονίδος (Υποψ. Δημ. Σύμβουλοι)

1. ΚΟΥΤΣΑΝΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Δημητρίου

2. ΣΟΥΛΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Δημητρίου

 

 

6. Τον συνδυασμό με το όνομα "ΣΥΝΔΗΜΟΤΕΣ", με έμβλημα, που απεικονίζει πέντε χέρια διαφορετικών αποχρώσεων τα οποία κρατούν το ένα το άλλο σχηματίζοντας στρόγγυλο σχήμα, στον οποίο συμπεριλαμβάνονται ο ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ του Χρήστου ως υποψήφιος Δήμαρχος, ως υποψήφιοι δε δημοτικοί σύμβουλοι οι:

 

Εκλογική Περιφέρεια Αποστόλου Παύλου (Υποψ. Δημ. Σύμβουλοι)

1. ΑΠΟΣΟΓΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Ιωάννη

2. ΚΕΛΕΣΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του Ηρακλή

3. ΝΟΥΡΗ ΧΡΥΣΑΝΘΗ του Θωμά

4. ΣΚΟΥΜΠΟΠΟΥΛΟΥ ΘΕΟΠΙΣΤΗ του Κωνσταντίνου

5. ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του Γεωργίου

 

Εκλογική Περιφέρεια Βεργίνας (Υποψ. Δημ. Σύμβουλοι)

1. ΓΟΥΛΤΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Νικολάου

2. ΞΑΦΕΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του Σωτηρίου

 

Εκλογική Περιφέρεια Βέροιας (Υποψ. Δημ. Σύμβουλοι)

1. ΑΓΓΕΛΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Γεωργίου

2. ΑΝΘΥΜΙΑΔΗΣ ΑΥΤΑΝΤΙΛ του Γεωργίου

3. ΑΥΤΖΗ ΜΑΡΙΑ του Γρηγορίου

4. ΒΑΣΣΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του Δημητρίου

5. ΒΡΑΝΑ ΤΑΤΙΑΝΑ του Δημητρίου

6. ΔΑΜΤΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Ιωάννη

7. ΔΕΛΗΓΙΩΡΓΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Ευαγγέλου

8. ΔΗΜΗΤΡΟΓΛΟΥ ΜΑΡΙΑ του Ευαγγέλου

9. ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΟΥ ΣΟΦΙΑ του Κωνσταντίνου

10. ΖΑΡΟΓΙΑΝΝΗ ΣΑΡΙΟΓΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ του Αριστείδη

11. ΖΕΪΜΠΕΚΗ ΣΟΦΙΑ του Νικολάου

12. ΖΕΡΔΑΛΗ ΛΟΥΙΖΑ του Ονούφριου

13. ΖΟΥΡΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του Ιωάννη

14. ΚΑΖΑΝΤΖΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ του Φιλάρετου

15. ΚΑΡΑΔΗΜΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του Αναστασίου

16. ΚΑΡΑΤΖΙΟΥΛΑ ΕΙΡΗΝΗ του Γεωργίου

17. ΚΑΡΚΕΛΗ ΠΛΩΜΑΡΙΤΗ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ (ΦΙΛΙΩ) του Νικολάου

18. ΚΑΡΟΛΙΔΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ (ΣΑΚΗΣ) του Αθανασίου

19. ΚΟΝΔΩΝΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του Λέανδρου‑Νικολάου

20. ΚΟΥΠΕΛΙΔΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ του Ιωάννη

21. ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Λάμπρου

22. ΜΑΝΟΚΟΥ ΜΑΡΙΑ του Δημήτερ

23. ΜΑΣΤΟΡΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του Παναγιώτη

24. ΜΑΥΡΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ (ΜΠΕΝΕΛΗΣ) του Θεοδώρου

25. ΜΑΥΡΙΔΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του Γρηγορίου

26. ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Ιωάννη

27. ΝΟΝΙ ΚΛΕΒΙΣΑ του Ντουρίμ

28. ΠΑΝΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΙΟΣ του Γεωργίου

29. ΠΑΠΑΚΑΝΑΚΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ (ΠΑΡΗΣ) του Ιωάννη

30. ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ (ΤΕΟ) του Γρηγορίου

31. ΣΑΜΑΝΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Βλαδίμηρου

32. ΣΟΥΜΕΛΙΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ του Ιωάννη

33. ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του Ιωάννη

34. ΤΟΠΑΛΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Παναγιώτη

35. ΤΡΑΠΕΖΑΝΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Σωτηρίου

36. ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΙΔΟΥ ΔΑΒΟΡΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ του Χρήστου

 

Εκλογική Περιφέρεια Δοβρά (Υποψ. Δημ. Σύμβουλοι)

1. ΚΟΣΜΙΔΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ του Παναγιώτη

2. ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ του Γεωργίου

3. ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Αθανασίου

 

Εκλογική Περιφέρεια Μακεδονίδος (Υποψ. Δημ. Σύμβουλοι)

1. ΓΡΗΓΟΡΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ του Βασιλείου

2. ΔΟΜΑΝΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ του Αποστόλου

 

 

ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΙ  ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΣΕ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΜΕ ΜΟΝΙΜΟ ΠΛΗΘΥΣΜΟ ΑΝΩ ΤΩΝ 300 ΚΑΤΟΙΚΩΝ

(ΑΝΑ ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ)

 

Α) Εκλογική Περιφέρεια Αποστόλου Παύλου

 

1) Κοινότητα  Διαβατού

1. Τον συνδυασμό με το όνομα "ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΓΙΑ ΝΕΑ ΒΕΡΟΙΑ", με έμβλημα που απεικονίζει πολύχρωμες κυψέλες μέλισσας, η μία δίπλα στην άλλη, και γύρω τους πετάνε μέλισσες, το έμβλημα δε, φέρει τα χρώματα μωβ, βυσσινί, μπλε, γαλάζιο, θαλασσί και τυρκουάζ και συμβολίζει την κυψέλη της μέλισσας, όπου υπάρχει απόλυτη τάξη και προσήλωση στο κοινό έργο, οι μέλισσες, οι οποίες συμβολίζουν τους πολίτες του Δήμου Βέροιας, εργάζονται με μόχθο, περηφάνια αλλά και σεβασμό προς τη βασίλισσα, δηλαδή την πόλη της Βέροιας και όλες πετάνε και βλέπουν προς το όνομα του Συνδυασμού «Δικαίωμα για Νέα Βέροια», το οποίο συμβολίζει την ελπίδα για ένα καλύτερο μέλλον της πόλης, στον οποίο συνδυασμό περιλαμβάνονται οι κάτωθι υποψήφιοι σύμβουλοι κοινότητας, ήτοι:

1. ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Χρήστου

2. ΚΑΡΑΦΥΛΛΙΔΗΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ του Ιωάννη

3. ΚΑΤΣΙΩΝΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ του Δημητρίου

4. ΚΕΧΑΓΙΟΓΛΟΥ ΞΕΝΙΑ του Δημητρίου

5. ΚΟΥΚΟΥΤΑΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Πέτρου

6. ΤΣΑΝΑΚΤΣΙΔΟΥ‑ΠΑΥΛΙΔΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του Γεωργίου

 

2. Τον συνδυασμό με το όνομα "ΔΡΑΣΗ  ΜΕ ΓΝΩΣΗ", με έμβλημα ένα άτομο, που κρατάει τρία (3) φύλλα και παραπλεύρως αναγράφεται «δράση με γνώση», στον οποίο περιλαμβάνονται οι κάτωθι υποψήφιοι σύμβουλοι κοινότητας, ήτοι:

 

1. ΒΑΛΑΒΑΝΙΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ (ΡΟΥΛΗΣ) του Αναστασίου

2. ΒΟΡΓΙΑΤΖΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Χρήστου

3. ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ του Ιωάννη

4. ΘΕΟΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του Δημητρίου

5. ΜΟΥΡΑΤΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Γεωργίου

6. ΡΑΠΤΗ ΑΡΓΥΡΩ του Ζαχαρία

7. ΤΣΟΥΛΤΖΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ του Κωνσταντίνου

 

3. Τον συνδυασμό με το όνομα "ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΣΤΟΝ ΠΟΛΙΤΗ", με έμβλημα: Το λογότυπο ξεκινάει από αριστερά προς τα δεξιά, με τρία (3) μισά τόξα χρωματισμένα με κόκκινο, ανοιχτό πράσινο και γαλάζιο αντίστοιχα. Έχουν τη βάση τους κάτω στη μέση του λογοτύπου και συνεχίζουν μέχρι επάνω δεξιά όπου και σβήνουν. Στη συνέχεια υπάρχουν τρεις (3) δρομείς‑πολίτες, οι οποίοι ευρίσκονται σε στάση κίνησης, είναι δε σχεδόν επάλληλα τοποθετημένοι μεταξύ τους. Ο μεν πρώτος ευρισκόμενος αριστερά είναι χρωματισμένος με κόκκινο, ο δε δεύτερος ευρισκόμενος στη μέση είναι χρωματισμένος με ανοικτό πράσινο, ο δε τρίτος ευρισκόμενος δεξιά είναι χρωματισμένος με γαλάζιο. Πηγαίνοντας προς τα δεξιά, στην κορυφή είναι γραμμένη με έντονη γραφή η λέξη "Προτεραιότητα", με κόκκινο χρώμα, η οποία ξεκινά από αριστερά με μία κλίση προς τα κάτω. Κάτω από το «Προ» της λέξης  «Προτεραιότητα» είναι γραμμένη παράλληλα και με την ίδια κλίση η λέξη «στον» με γαλάζιο χρώμα. Κάτω από τη λέξη «Προτεραιότητα» είναι γραμμένη η λέξη «ΠΟΛΙΤΗ» με πράσινο γέμισμα και κίτρινη εξωτερική γραμμή, σε τρισδιάστατο σχήμα (3D). Στο κάτω μέρος του λογότυπου είναι γραμμένο με οιονεί χειρόγραφο τρόπο και μαύρο χρώμα το όνομα του υποψήφιου Δημάρχου, «Αντώνης Μαρκούλης» και διαχωρίζεται με ακανόνιστη γκρίζα γραμμή από το «υποψήφιος Δήμαρχος Βέροιας»,  που είναι γραμμένο με γκρίζο χρώμα, στον οποίο συνδυασμό περιλαμβάνονται οι κάτωθι υποψήφιοι σύμβουλοι κοινότητας, ήτοι:

 

1. ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ του Δημητρίου

2. ΤΟΠΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Νικολάου

3. ΤΣΟΛΕΡΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του Κωνσταντίνου

4. ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του Αλέκου

5. ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Θωμά

6. ΧΙΟΝΙΔΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ του Γεωργίου

 

2) Κοινότητα  Κουλούρας

1. Το συνδυασμό με το όνομα "ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΓΙΑ ΝΕΑ ΒΕΡΟΙΑ", με έμβλημα, που απεικονίζει πολύχρωμες κυψέλες μέλισσας, η μία δίπλα στην άλλη, και γύρω τους πετάνε μέλισσες, το έμβλημα δε, φέρει τα χρώματα μωβ, βυσσινί, μπλε, γαλάζιο, θαλασσί και τυρκουάζ και συμβολίζει την κυψέλη της μέλισσας, όπου υπάρχει απόλυτη τάξη και προσήλωση στο κοινό έργο, οι μέλισσες, οι οποίες συμβολίζουν τους πολίτες του Δήμου Βέροιας, εργάζονται με μόχθο, περηφάνια αλλά και σεβασμό προς τη βασίλισσα, δηλαδή την πόλη της Βέροιας και όλες πετάνε και βλέπουν προς το όνομα του Συνδυασμού «Δικαίωμα για Νέα Βέροια», το οποίο συμβολίζει την ελπίδα για ένα καλύτερο μέλλον της πόλης, στον οποίο συνδυασμό περιλαμβάνονται οι κάτωθι υποψήφιοι σύμβουλοι κοινότητας, ήτοι:

 

1. ΑΡΑΠΑΚΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ του Νικολάου

2. ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του Ελευθερίου

3. ΚΑΡΑΣΑΒΒΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Παύλου

4. ΝΟΥΡΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του Κωνσταντίνου

5. ΠΕΡΗΦΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΤΩΝΙΑ του Στεφάνου

2. Τον συνδυασμό με το όνομα «ΔΡΑΣΗ ΜΕ ΓΝΩΣΗ», με έμβλημα ένα άτομο που κρατάει τρία (3) φύλλα και παραπλεύρως αναγράφεται «δράση με γνώση», στον οποίο περιλαμβάνονται οι κάτωθι υποψήφιοι σύμβουλοι κοινότητας, ήτοι:

 

1. ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του Σταύρου

2. ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ ΜΕΛΕΤΙΟΣ του Γεωργίου

3. ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΕΙΡΗΝΗ του Παναγιώτη

4. ΚΑΡΑΣΑΒΒΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του Αντωνίου

5. ΝΕΣΤΟΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ του Ευαγγέλου

6. ΝΕΣΤΟΡΟΠΟΥΛΟΥ ΠΟΛΥΞΕΝΗ του Γεωργίου

7. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΙΟΥΛΙΑ του Θεοδώρου

 

3. Τον συνδυασμό με το όνομα "ΝΕΑ ΔΥΝΑΜΗ ΚΟΥΛΟΥΡΑΣ", με έμβλημα που απεικονίζει μία χειραψία, στον οποίο περιλαμβάνονται οι κάτωθι υποψήφιοι σύμβουλοι κοινότητας, ήτοι:

 

1. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Παναγιώτη

2. ΓΙΔΙΩΤΟΥ ΜΑΡΙΑ του Βασιλείου

3. ΓΙΟΒΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ του Κωνσταντίνου

4. ΛΙΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Κωνσταντίνου

5. ΣΤΕΡΓΙΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ του Γρηγορίου

 

3) Κοινότητα  Λυκογιάννης

 

1. Τον συνδυασμό με το όνομα "ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΓΙΑ ΝΕΑ ΒΕΡΟΙΑ", με έμβλημα, που απεικονίζει πολύχρωμες κυψέλες μέλισσας, η μία δίπλα στην άλλη, και γύρω τους πετάνε μέλισσες, το έμβλημα δε, φέρει τα χρώματα μωβ, βυσσινί, μπλε, γαλάζιο, θαλασσί και τυρκουάζ και συμβολίζει την κυψέλη της μέλισσας, όπου υπάρχει απόλυτη τάξη και προσήλωση στο κοινό έργο, οι μέλισσες, οι οποίες συμβολίζουν τους πολίτες του Δήμου Βέροιας, εργάζονται με μόχθο, περηφάνια αλλά και σεβασμό προς τη βασίλισσα, δηλαδή την πόλη της Βέροιας και όλες πετάνε και βλέπουν προς το όνομα του Συνδυασμού «Δικαίωμα για Νέα Βέροια», το οποίο συμβολίζει την ελπίδα για ένα καλύτερο μέλλον της πόλης, στον οποίο συνδυασμό περιλαμβάνονται οι κάτωθι υποψήφιοι σύμβουλοι κοινότητας, ήτοι:

 

1. ΔΕΛΗΣΑΒΒΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του Θωμά

2. ΘΩΜΑ ΦΩΤΕΙΝΗ του Χρήστου

3. ΚΑΦΕΤΖΗΣ ΠΕΤΡΟΣ του Σάββα

4. ΚΙΟΥΤΑΧΙΑΛΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ του Αντωνίου

5. ΝΙΚΟΛΑΪΔΟΥ‑ΣΑΚΑΛΗ ΝΙΚΟΛΕΤΑ του Ιωάννη

 

2. Το συνδυασμό με το όνομα "ΔΡΑΣΗ ΜΕ ΓΝΩΣΗ", με έμβλημα ένα άτομο, που κρατάει τρία (3) φύλλα και παραπλεύρως αναγράφεται  «δράση με γνώση», στον οποίο περιλαμβάνονται οι κάτωθι υποψήφιοι σύμβουλοι κοινότητας, ήτοι:

 

1. ΒΟΡΓΙΑΤΖΙΔΟΥ ΜΑΡΘΑ του Ευσταθίου

2. ΜΕΝΤΕΜΕΤΖΟΓΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ του Κωνσταντίνου

3. ΤΑΧΤΑΤΖΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ του Δημητρίου

4. ΤΣΙΦΛΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του Δημητρίου

5. ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ του Γεωργίου

 

4) Κοινότητα  Μακροχωρίου

 

1. Τον συνδυασμό με το όνομα ''ΒΕΡΟΙΑ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑ ΠΟΛΗ‑ΓΕΩΡΓΙΑ ΜΠΑΤΣΑΡΑ'', με έμβλημα στο οποίο αναγράφεται η φράση "Βέροια ΠΡΩΤεύουσα ΠΟΛΗ", εντός της οποίας απεικονίζεται ένα ανθισμένο δέντρο, που συμβολίζει την προοπτική και τη δυναμική ανάπτυξης, που μπορεί να έχει ο Δήμος της Βέροιας. Στη συνέχεια αναγράφεται το όνομα και η ιδιότητα της υποψήφιας Δημάρχου "Γεωργία Μπατσαρά Υποψήφια Δήμαρχος Βέροιας" και στο τέλος η φράση "ο δήμος μας αξίζει καλύτερα". Στη δεξιά πλευρά του εμβλήματος απεικονίζεται ο Νομός Ημαθίας, εντός του οποίου διαγράφονται τα όρια του Δήμου Βέροιας και με μια κόκκινη κουκίδα η πόλη της Βέροιας. Το έμβλημα φέρει τα χρώματα κόκκινο, πορτοκαλί, μπλε, τυρκουάζ και άσπρο και στον συνδυασμό περιλαμβάνονται οι κάτωθι υποψήφιοι σύμβουλοι κοινότητας, ήτοι:

 

1. ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ του Λάμπρου

2. ΑΡΑΜΠΑΤΖΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του Μιχαήλ

3. ΚΑΡΑΒΑΣΙΛΗ ΚΥΡΙΑΚΗ του Γεωργίου

4. ΚΟΤΖΑΠΑΡΑΣΙΔΟΥ ΑΝΑΤΟΛΗ του Δημητρίου

5. ΚΟΥΦΑ ΜΑΡΙΑ του Αθανασίου

6. ΜΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΘΩΜΑΣ του Φιλίππου

7. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ (Τσολιάς) του Γεωργίου

 

2. Τον συνδυασμό με το όνομα "ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΓΙΑ ΝΕΑ ΒΕΡΟΙΑ", με έμβλημα, που  απεικονίζει πολύχρωμες κυψέλες μέλισσας, η μία δίπλα στην άλλη, και γύρω τους πετάνε μέλισσες, το έμβλημα δε, φέρει τα χρώματα μωβ, βυσσινί, μπλε, γαλάζιο, θαλασσί και τυρκουάζ και συμβολίζει την κυψέλη της μέλισσας, όπου υπάρχει απόλυτη τάξη και προσήλωση στο κοινό έργο, οι μέλισσες, οι οποίες συμβολίζουν τους πολίτες του Δήμου Βέροιας, εργάζονται με μόχθο, περηφάνια, αλλά και σεβασμό προς τη βασίλισσα, δηλαδή την πόλη της Βέροιας και όλες πετάνε και βλέπουν προς το όνομα του Συνδυασμού «Δικαίωμα για Νέα Βέροια», το οποίο συμβολίζει την ελπίδα για ένα καλύτερο μέλλον της πόλης, στον οποίο περιλαμβάνονται οι κάτωθι υποψήφιοι σύμβουλοι κοινότητας, ήτοι:

 

1. ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗ ΕΛΕΝΑ του Νικολάου

2. ΚΙΡΧΑΝΑΤΖΙΔΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ του Γκεόργκι

3. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ‑ΓΚΑΡΙΠΗ ΣΟΝΙΑ του Γεωργίου

4. ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ του Λαζάρου

5. ΠΟΥΣΑΤΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Ιωάννη

6. ΣΤΑΦΥΛΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του Νικολάου

7. ΤΣΑΓΓΑΛΙΔΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ του Κυριάκου

8. ΤΣΕΚΕΡΙΔΟΥ ΒΑΡΒΑΡΑ του Τριαντάφυλλου

9. ΤΣΙΦΛΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του Ευσταθίου

10. ΧΕΙΜΩΝΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του Εμμανουήλ

 

3. Τον συνδυασμό με το όνομα «ΔΡΑΣΗ  ΜΕ ΓΝΩΣΗ», με έμβλημα ένα άτομο, που κρατάει τρία (3) φύλλα και παραπλεύρως αναγράφεται «δράση με γνώση», στον οποίο περιλαμβάνονται οι κάτωθι υποψήφιοι σύμβουλοι κοινότητας, ήτοι:

 

1. ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ του Μερκούριου

2. ΓΑΒΡΙΗΛ ΜΑΡΙΑ του Θωμά

3. ΙΩΑΝΝΙΔΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ του Βλαδίμηρου

4. ΚΑΜΕΝΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ του Δημητρίου

5. ΚΑΣΤΑΝΙΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ του Κωνσταντίνου

6. ΚΕΧΑΪΔΗΣ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ του Χρήστου

7. ΠΕΧΛΙΒΑΝΙΔΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ του Χρήστου

8. ΤΑΓΚΑΛΙΔΟΥ ΕΥΘΥΜΙΑ (ΕΦΗ) του Τηλέμαχου

9. ΤΣΑΚΑΛΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Δημητρίου

10. ΤΣΑΜΟΥΡΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Ιωάννη

 

4. Τον συνδυασμό με το όνομα "ΛΑΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΒΕΡΟΙΑΣ", με έμβλημα την λέξη ΛΑΪΚΗ και από κάτω τη λέξη ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ και στα δεξιά τους υπάρχει παράσταση γαρύφαλλου με μίσχο και κλίση προς τα αριστερά, στον οποίο περιλαμβάνονται οι κάτωθι υποψήφιοι σύμβουλοι κοινότητας, ήτοι:

 

1. ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Δημητρίου

2. ΒΛΑΧΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ του Γεωργίου

3. ΔΙΒΟΠΟΥΛΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ του Ευαγγέλου

4. ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Βασιλείου

5. ΣΑΧΠΑΤΖΙΔΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ του Παύλου

6. ΣΙΑΡΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Γεωργίου

7. ΤΑΪΠΛΙΑΔΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του Σταύρου

 

5. Τον συνδυασμό με το όνομα "ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΣΤΟΝ ΠΟΛΙΤΗ", με έμβλημα: Το λογότυπο ξεκινάει από αριστερά προς τα δεξιά, με τρία (3) μισά τόξα χρωματισμένα με κόκκινο, ανοιχτό πράσινο και γαλάζιο αντίστοιχα. Έχουν τη βάση τους κάτω στη μέση του λογοτύπου και συνεχίζουν μέχρι επάνω δεξιά όπου και σβήνουν. Στη συνέχεια υπάρχουν τρεις (3) δρομείς‑πολίτες, οι οποίοι ευρίσκονται σε στάση κίνησης, είναι δε σχεδόν επάλληλα τοποθετημένοι μεταξύ τους. Ο μεν πρώτος ευρισκόμενος αριστερά είναι χρωματισμένος με κόκκινο, ο δε δεύτερος ευρισκόμενος στη μέση είναι χρωματισμένος με ανοικτό πράσινο, ο δε τρίτος ευρισκόμενος δεξιά είναι χρωματισμένος με γαλάζιο. Πηγαίνοντας προς τα δεξιά, στην κορυφή είναι γραμμένη με έντονη γραφή η λέξη "Προτεραιότητα", με κόκκινο χρώμα, η οποία ξεκινά από αριστερά με μία κλίση προς τα κάτω. Κάτω από το «Προ» της λέξης  «Προτεραιότητα» είναι γραμμένη παράλληλα και με την ίδια κλίση η λέξη «στον» με γαλάζιο χρώμα. Κάτω από τη λέξη «Προτεραιότητα» είναι γραμμένη η λέξη «ΠΟΛΙΤΗ» με πράσινο γέμισμα και κίτρινη εξωτερική γραμμή, σε τρισδιάστατο σχήμα (3D). Στο κάτω μέρος του λογότυπου είναι γραμμένο με οιονεί χειρόγραφο τρόπο και μαύρο χρώμα το όνομα του υποψήφιου Δημάρχου, «Αντώνης Μαρκούλης» και διαχωρίζεται με ακανόνιστη γκρίζα γραμμή από το «υποψήφιος Δήμαρχος Βέροιας», που είναι γραμμένο με γκρίζο χρώμα, στον οποίο συνδυασμό περιλαμβάνονται οι κάτωθι υποψήφιοι σύμβουλοι κοινότητας, ήτοι:

 

1. ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του Κωνσταντίνου

2. ΓΩΓΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ του Βασιλείου

3. ΖΕΡΚΟΥΛΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του Κοσμά

4. ΘΥΜΙΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του Αντωνίου

5. ΙΩΑΚΕΙΜΙΔΟΥ ΕΥΘΑΛΙΑ του Γεωργίου

6. ΚΑΛΑΪΤΖΗ ΕΥΘΥΜΙΑ του Δημητρίου

7. ΚΑΠΕΤΑΝΟΥ ΜΑΡΙΑ του Δημοσθένη

8. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ του Μιχαήλ

9. ΤΣΙΝΑΦΟΡΝΙΩΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του Δημητρίου

10. ΦΥΝΤΑΝΟΓΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ του Δημητρίου

 

6. Τον συνδυασμό με το όνομα "ΣΥΝΔΗΜΟΤΕΣ", με έμβλημα, που απεικονίζει πέντε χέρια διαφορετικών αποχρώσεων, τα οποία κρατούν το ένα το άλλο σχηματίζοντας στρόγγυλο σχήμα, στον οποίο περιλαμβάνονται οι κάτωθι υποψήφιοι σύμβουλοι κοινότητας, ήτοι:

 

1. ΑΝΑΣΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ του Αθανασίου

2. ΒΑΛΑΒΑΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Θεοδώρου

3. ΚΕΛΕΣΙΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ του Ελευθερίου

4. ΜΗΤΣΙΟΥ ΕΥΜΟΡΦΙΑ του Χρήστου

5. ΜΙΣΑΗΛΙΔΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ του Νικολάου

6. ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΗΛΙΑΣ του Λαζάρου

7. ΣΕΜΕΡΤΖΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του Στεφάνου

 

5) Κοινότητα  Νέας Νικομηδείας

 

1. Τον συνδυασμό με το όνομα "ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΓΙΑ ΝΕΑ ΒΕΡΟΙΑ", με έμβλημα που απεικονίζει πολύχρωμες κυψέλες μέλισσας, η μία δίπλα στην άλλη, και γύρω τους πετάνε μέλισσες, το έμβλημα δε, φέρει τα χρώματα μωβ, βυσσινί, μπλε, γαλάζιο, θαλασσί και τυρκουάζ και συμβολίζει την κυψέλη της μέλισσας, όπου υπάρχει απόλυτη τάξη και προσήλωση στο κοινό έργο, οι μέλισσες, οι οποίες συμβολίζουν τους πολίτες του Δήμου Βέροιας, εργάζονται με μόχθο, περηφάνια αλλά και σεβασμό προς τη βασίλισσα, δηλαδή την πόλη της Βέροιας και όλες πετάνε και βλέπουν προς το όνομα του Συνδυασμού «Δικαίωμα για Νέα Βέροια», το οποίο συμβολίζει την ελπίδα για ένα καλύτερο μέλλον της πόλης, στον οποίο συνδυασμό  περιλαμβάνονται οι κάτωθι υποψήφιοι σύμβουλοι κοινότητας, ήτοι:

 

1. ΚΑΛΙΟΓΛΟΥ‑ΣΑΡΡΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ του Βασιλείου

2. ΚΟΚΚΙΝΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ του Εμμανουήλ

3. ΠΑΣΧΑΛΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Γεωργίου

4. ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ του Κωνσταντίνου

5. ΣΤΑΦΥΛΙΔΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ του Αθανασίου

 

2. Τον συνδυασμό με το όνομα "ΔΡΑΣΗ  ΜΕ ΓΝΩΣΗ", με έμβλημα ένα άτομο που κρατάει τρία (3) φύλλα και παραπλεύρως αναγράφεται «δράση με γνώση», στον οποίο περιλαμβάνονται οι κάτωθι υποψήφιοι σύμβουλοι κοινότητας, ήτοι:

 

1. ΓΕΡΟΥΛΙΔΗΣ ΤΡΥΦΩΝ του Κωνσταντίνου

2. ΕΥΤΗΡΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Δημητρίου

3. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΥΛΙΝΑ του Γεωργίου

4. ΣΑΡΡΗΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ του Κωνσταντίνου

5. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ του Ιωάννη

 

 

3. Τον συνδυασμό με το όνομα "ΣΥΝΔΗΜΟΤΕΣ", με έμβλημα, που  απεικονίζει  πέντε χέρια διαφορετικών αποχρώσεων, τα οποία κρατούν το ένα το άλλο σχηματίζοντας στρόγγυλο σχήμα, στον οποίο περιλαμβάνονται οι κάτωθι υποψήφιοι σύμβουλοι κοινότητας, ήτοι:

 

1. ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ του Κωνσταντίνου

2. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ του Παύλου

3. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ του Δημητρίου

4. ΤΣΑΒΔΑΡΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Κωνσταντίνου

5. ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Ιωάννη

 

 

Β) Εκλογική Περιφέρεια Βεργίνας

 

1) Κοινότητα  Βεργίνης

 

1. Τον συνδυασμό με το όνομα "ΒΕΡΓΙΝΑ‑ΑΙΓΕΣ", χωρίς έμβλημα, στον οποίο περιλαμβάνονται οι κάτωθι υποψήφιοι σύμβουλοι κοινότητας, ήτοι:

 

1. ΒΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του Νικολάου

2. ΖΗΣΙΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του Νικολάου

3. ΘΕΟΧΑΡΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ του Δημητρίου

4. ΚΩΤΣΙΑΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Κωνσταντίνου

5. ΚΩΤΣΙΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ του Αθανασίου

6. ΠΑΠΑΝΤΩΝΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ του Κωνσταντίνου

7. ΣΠΥΡΙΔΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΣΧΑΛΗΣ του Γεωργίου

 

2. Τον συνδυασμό με το όνομα "ΣΥΝΔΗΜΟΤΕΣ", με έμβλημα, που  απεικονίζει πέντε χέρια διαφορετικών αποχρώσεων, τα οποία κρατούν το ένα το άλλο σχηματίζοντας στρόγγυλο σχήμα, στον οποίο περιλαμβάνονται οι κάτωθι υποψήφιοι σύμβουλοι κοινότητας, ήτοι:

 

1. ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του Ιωάννη

2. ΝΤΟΒΑΣ ΘΩΜΑΣ του Νικολάου

3. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Νικολάου

4. ΠΑΠΑΗΛΙΑ ΗΛΙΑΝΑ του Νικολάου

5. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ του Γεωργίου

 

 

2) Κοινότητα  Παλατιτσίων

 

1. Τον συνδυασμό με το όνομα "ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΚΙΝΗΣΗ", χωρίς έμβλημα, στον οποίο περιλαμβάνονται οι κάτωθι υποψήφιοι σύμβουλοι κοινότητας, ήτοι:

 

1. ΚΑΚΑΓΙΑΝΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του Γεωργίου

2. ΚΑΚΑΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του Δημητρίου

3. ΣΕΡΔΑΡΗ ΟΥΡΑΝΙΑ του Χρήστου

4. ΤΣΑΠΡΑΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του Ηλία

5. ΤΣΕΣΜΕΛΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ του Παναγιώτη

6. ΤΣΙΟΥΠΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του Δημητρίου

7. ΤΣΙΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Γεωργίου

8. ΧΑΣΙΩΤΗΣ ΑΓΗΣΙΛΑΟΣ του Βασιλείου

 

2. Τον συνδυασμό με το όνομα "ΠΟΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ", χωρίς έμβλημα, στον οποίο περιλαμβάνονται οι κάτωθι υποψήφιοι σύμβουλοι κοινότητας, ήτοι:

 

1. ΑΚΡΙΒΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ του Ιωάννη

2. ΚΑΚΑΓΙΑΝΝΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ του Αντωνίου

3. ΚΑΚΑΓΙΑΝΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του Σωτηρίου

4. ΚΑΚΑΓΙΑΝΝΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ του Προδρόμου

5. ΜΟΣΧΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ του Φιλίππου

6. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Ερρίκου

7. ΠΑΠΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΟΛΥΜΠΙΑ του Νικολάου

 

 

Γ) Εκλογική Περιφέρεια Βέροιας

 

1) Κοινότητα  Αγίας Βαρβάρας

 

1. Τον συνδυασμό με το όνομα "ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ ‑ ΤΡΥΦΩΝΟΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ ΔΗΜΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ" με έμβλημα, που ξεκινά από αριστερά με την εικόνα ενός τσαμπιού σταφυλιού με το φύλλο σε πράσινο χρώμα και οι ρόγες σε χρώμα μωβ. Δίπλα βρίσκεται με μαύρα έντονα γράμματα η λεκτική ένδειξη «Αγία Βαρβάρα‑Τρύφωνος Κοινότητας Αγίας Βαρβάρας Δήμου Βέροιας», στον οποίο  συνδυασμό περιλαμβάνονται οι κάτωθι υποψήφιοι σύμβουλοι κοινότητας, ήτοι:

 

1. ΒΕΛΙΑΔΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ του Ελευθερίου

2. ΒΛΑΧΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Θωμά

3. ΚΑΜΠΑ ΜΑΡΙΑ του Ευαγγέλου

4. ΚΑΜΠΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Ευαγγέλου

5. ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Θεολόγου

6. ΜΠΡΟΥΓΚΑ ΜΑΡΙΑ (ΜΑΡΟΥΛΑ)  του Αθανασίου

 

2. Τον συνδυασμό με το όνομα "ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΓΙΑ ΝΕΑ ΒΕΡΟΙΑ", με έμβλημα, που απεικονίζει πολύχρωμες κυψέλες μέλισσας, η μία δίπλα στην άλλη, και γύρω τους πετάνε μέλισσες, το έμβλημα δε, φέρει τα χρώματα μωβ, βυσσινί, μπλε, γαλάζιο, θαλασσί και τυρκουάζ και συμβολίζει την κυψέλη της μέλισσας, όπου υπάρχει απόλυτη τάξη και προσήλωση στο κοινό έργο, οι μέλισσες, οι οποίες συμβολίζουν τους πολίτες του Δήμου Βέροιας, εργάζονται με μόχθο, περηφάνια αλλά και σεβασμό προς τη βασίλισσα, δηλαδή την πόλη της Βέροιας και όλες πετάνε και βλέπουν προς το όνομα του Συνδυασμού «Δικαίωμα για Νέα Βέροια» το οποίο συμβολίζει την ελπίδα για ένα καλύτερο μέλλον της πόλης, στον οποίο συνδυασμό περιλαμβάνονται οι κάτωθι υποψήφιοι σύμβουλοι κοινότητας, ήτοι:

 

1. ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ του Νικολάου

2. ΑΡΑΜΠΑΤΖΙΟΓΛΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ του Αργυρίου

3. ΓΑΛΑΝΗ ΚΥΡΙΑΚΗ του Ηλία

4. ΓΑΛΑΝΗΣ ΗΛΙΑΣ του Κωνσταντίνου

5. ΙΑΚΩΒΙΔΗΣ ΦΩΤΙΟΣ του Νικολάου

 

3. Τον συνδυασμό με το όνομα "ΔΡΑΣΗ  ΜΕ ΓΝΩΣΗ", με έμβλημα ένα άτομο. που κρατάει τρία (3) φύλλα και παραπλεύρως αναγράφεται «δράση με γνώση», στον οποίο περιλαμβάνονται οι κάτωθι υποψήφιοι σύμβουλοι κοινότητας, ήτοι:

 

1. ΓΟΥΔΩΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Χρήστου

2. ΚΑΤΣΑΡΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ του Θεολόγου

3. ΚΟΓΙΑ ΑΣΗΜΙΝΑ του Γεωργίου

4. ΚΩΤΣΙΑΝΤΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ του Ευαγγέλου

5. ΜΠΡΟΥΓΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Νικολάου

6. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ του Μιχαήλ

7. ΤΡΙΚΑΛΙΩΤΟΥ ΑΝΝΑ του Αντωνίου

2) Κοινότητα  Ασώματα

 

1. Τον συνδυασμό με το όνομα "ΑΣΩΜΑΤΑ", χωρίς έμβλημα, στον οποίο περιλαμβάνονται οι κάτωθι υποψήφιοι σύμβουλοι κοινότητας, ήτοι:

 

1. ΚΡΟΜΜΥΔΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ του Αντωνίου

2. ΜΕΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ΔΟΜΝΑ του Γεωργίου

3. ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Αλεξάνδρου

4. ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ του Μιχαήλ

5. ΧΑΡΙΣΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του Αντωνίου

 

2. Τον συνδυασμό με το όνομα "ΈΝΩΣΗ ΑΣΩΜΑΤΩΝ", χωρίς έμβλημα, στον οποίο περιλαμβάνονται οι κάτωθι υποψήφιοι σύμβουλοι κοινότητας, ήτοι:

 

1. ΚΟΥΚΟΥΡΔΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ του Νικολάου

2. ΚΡΟΜΜΥΔΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Αχιλλέα

3. ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του Κωνσταντίνου

4. ΜΩΥΣΙΔΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του Ιωάννη

5. ΧΕΙΜΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ του Νέστορα

 

3) Κοινότητα  Βέροιας

1. Τον συνδυασμό με το όνομα "ΒΕΡΟΙΑ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑ ΠΟΛΗ‑ΓΕΩΡΓΙΑ ΜΠΑΤΣΑΡΑ", με έμβλημα, στο οποίο αναγράφεται η φράση "Βέροια ΠΡΩΤεύουσα ΠΟΛΗ", εντός της οποίας απεικονίζεται ένα ανθισμένο δέντρο, που συμβολίζει την προοπτική και τη δυναμική ανάπτυξης που μπορεί να έχει ο Δήμος της Βέροιας. Στη συνέχεια αναγράφεται το όνομα και η ιδιότητα της υποψήφιας Δημάρχου "Γεωργία Μπατσαρά Υποψήφια Δήμαρχος Βέροιας" και στο τέλος η φράση "ο δήμος  μας αξίζει καλύτερα". Στη δεξιά πλευρά του εμβλήματος απεικονίζεται ο Νομός Ημαθίας, εντός του οποίου διαγράφονται τα όρια του Δήμου Βέροιας και με μια κόκκινη κουκίδα η πόλη της Βέροιας. Το έμβλημα φέρει τα χρώματα κόκκινο, πορτοκαλί, μπλε, τυρκουάζ και άσπρο, και στον συνδυασμό περιλαμβάνονται οι κάτωθι υποψήφιοι σύμβουλοι κοινότητας, ήτοι:

 

1. ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ του Χαραλάμπους

2. ΚΑΚΑΓΙΑΝΝΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ του Στεφάνου

3. ΜΠΑΚΟΥ ΑΜΑΛΙΑ του Γεωργίου

4. ΟΡΤΑΝΤΖΟΓΛΟΥ ΜΑΡΙΑ (Μιρέλα) του Αθανασίου

5. ΠΑΖΑΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Βασιλείου

6. ΠΑΤΣΙΑΒΟΥΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Μιχαήλ

7. ΣΑΡΗΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ του Βασιλείου

8. ΣΙΣΜΑΝΙΔΟΥ ΕΙΡΗΝΗ του Δημητρίου

9. ΣΤΑΜΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ του Ελευθερίου

10. ΤΖΙΟΥΡΤΖΙΑ ΑΘΗΝΑ του Ευθυμίου

11. ΤΖΙΩΝΑ‑ΣΟΥΜΠΟΥΡΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ του Αστερίου

12. ΤΣΑΟΥΣΙΔΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ (Τέλης) του Παναγιώτη

 

2. Τον συνδυασμό με το όνομα "ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΓΙΑ ΝΕΑ ΒΕΡΟΙΑ", με έμβλημα, που απεικονίζει πολύχρωμες κυψέλες μέλισσας, η μία δίπλα στην άλλη, και γύρω τους πετάνε μέλισσες, το έμβλημα δε, φέρει τα χρώματα μωβ, βυσσινί, μπλε, γαλάζιο, θαλασσί και τυρκουάζ και συμβολίζει την κυψέλη της μέλισσας, όπου υπάρχει απόλυτη τάξη και προσήλωση στο κοινό έργο, οι μέλισσες, οι οποίες συμβολίζουν τους πολίτες του Δήμου Βέροιας, εργάζονται με μόχθο, περηφάνια αλλά και σεβασμό προς τη βασίλισσα, δηλαδή την πόλη της Βέροιας και όλες πετάνε και βλέπουν προς το όνομα του Συνδυασμού «Δικαίωμα για Νέα Βέροια», το οποίο συμβολίζει την ελπίδα για ένα καλύτερο μέλλον της πόλης, στον οποίο συνδυασμό περιλαμβάνονται οι κάτωθι υποψήφιοι σύμβουλοι κοινότητας, ήτοι:

 

1. ΓΡΥΠΑΡΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ του Μάρκου

2. ΔΕΛΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του Θεοδώρου

3. ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του Μιχαήλ

4. ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Γεωργίου

5. ΙΣΛΑΜΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Γεωργίου

6. ΚΩΝΣΤΑΝΤΗ ΙΩΑΝΝΑ του Κωνσταντίνου

7. ΛΙΑΠΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ‑ΖΩΗ του Αντωνίου

8. ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του Ευαγγέλου

9. ΝΤΑΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Φώτου

10. ΟΥΖΓΟΥΡΙΔΟΥ ΑΝΤΩΝΙΑ του Προκοπίου

11. ΠΑΝΤΕΛΙΔΟΥ‑ΒΑΡΑΚΛΗ ΜΑΡΙΑ του Νικολάου Θαλή

12. ΣΑΒΒΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (ΣΑΚΗΣ) του Αναστασίου

13. ΤΣΕΓΚΟΣ ΘΩΜΑΣ του Αστερίου

14. ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗ ΕΛΕΝΗ του Σταύρου

 

3. Τον συνδυασμό με το όνομα "ΔΡΑΣΗ ΜΕ ΓΝΩΣΗ", με έμβλημα ένα άτομο, που κρατάει τρία (3) φύλλα και παραπλεύρως αναγράφεται «δράση με γνώση», στον οποίο περιλαμβάνονται οι κάτωθι υποψήφιοι σύμβουλοι κοινότητας, ήτοι:

 

1. ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Θεοχάρη

2. ΚΑΛΟΓΕΡΙΔΟΥ ΕΛΠΙΔΑ του Κωνσταντίνου

3. ΚΕΦΑΛΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Λαζάρου

4. ΜΑΡΚΟΥ‑ΒΕΡΓΩΝΗ ΔΗΜΗΤΡΑ του Γεωργίου

5. ΜΕΛΙΟΠΟΥΛΟΥ‑ΣΤΟΓΙΑΝΝΟΥ ΜΑΡΙΑ του Ευαγγέλου

6. ΜΠΡΑΝΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Αθανασίου

7. ΝΙΚΟΛΑΪΔΟΥ ΑΝΤΩΝΙΑ του Παναγιώτη

8. ΠΕΛΕΚΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Γεωργίου

9. ΠΕΤΡΟΜΕΛΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Θεοδώρου

10. ΣΕΡΕΜΕΤΑ ΔΗΜΗΤΡΑ του Ασημάκη

11. ΣΙΦΝΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ του Κωνσταντίνου

12. ΤΣΕΡΚΕΖΗ ΔΗΜΗΤΡΑ του Βασιλείου

13. ΤΣΙΛΟΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Μιχαήλ

 

4. Τον συνδυασμό με το όνομα "ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΒΕΡΟΙΑΣ", με έμβλημα την λέξη ΛΑΪΚΗ και από κάτω η λέξη ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ και στα δεξιά τους υπάρχει παράσταση γαρύφαλλου με μίσχο και κλίση προς τα αριστερά, στον οποίο περιλαμβάνονται οι κάτωθι υποψήφιοι σύμβουλοι κοινότητας, ήτοι:

 

1. ΓΑΛΙΑΤΣΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Αθανασίου

2. ΘΕΟΔΩΡΙΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ του Λεοντίου

3. ΙΑΚΩΒΙΔΟΥ ΣΤΕΛΛΑ του Στεφάνου

4. ΜΑΤΣΑΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Φωτίου

5. ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του Γεωργίου

6. ΜΠΟΦΤΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Αθανασίου

7. ΣΤΕΡΓΙΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ του Βασιλείου

8. ΤΖΟΡΟΣ ΦΩΤΙΟΣ του Γεωργίου

9. ΤΣΑΝΑΞΙΔΟΥ ΔΑΦΝΗ ‑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ του Ιωάννη

10. ΤΣΙΜΟΥΡΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του Δημητρίου

11. ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ‑ ΚΥΡΑΝΟΥ ΒΙΚΤΩΡΙΑ (ΒΙΚΥ) του Ιωάννη

 

5. Τον συνδυασμό με το όνομα "ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΣΤΟΝ ΠΟΛΙΤΗ", με έμβλημα: Το λογότυπο ξεκινάει από αριστερά προς τα δεξιά, με τρία (3) μισά τόξα χρωματισμένα με κόκκινο, ανοιχτό πράσινο και γαλάζιο αντίστοιχα. Έχουν τη βάση τους κάτω στη μέση του λογοτύπου και συνεχίζουν μέχρι επάνω δεξιά όπου και σβήνουν. Στη συνέχεια υπάρχουν τρεις (3) δρομείς‑πολίτες, οι οποίοι ευρίσκονται σε στάση κίνησης, είναι δε σχεδόν επάλληλα τοποθετημένοι μεταξύ τους. Ο μεν πρώτος ευρισκόμενος αριστερά είναι χρωματισμένος με κόκκινο, ο δε δεύτερος ευρισκόμενος στη μέση είναι χρωματισμένος με ανοικτό πράσινο, ο δε τρίτος ευρισκόμενος δεξιά είναι χρωματισμένος με γαλάζιο. Πηγαίνοντας προς τα δεξιά, στην κορυφή είναι γραμμένη με έντονη γραφή η λέξη "Προτεραιότητα", με κόκκινο χρώμα, η οποία ξεκινά από αριστερά με μία κλίση προς τα κάτω. Κάτω από το «Προ» της λέξης  «Προτεραιότητα» είναι γραμμένη παράλληλα και με την ίδια κλίση η λέξη «στον» με γαλάζιο χρώμα. Κάτω από τη λέξη «Προτεραιότητα» είναι γραμμένη η λέξη «ΠΟΛΙΤΗ» με πράσινο γέμισμα και κίτρινη εξωτερική γραμμή, σε τρισδιάστατο σχήμα (3D). Στο κάτω μέρος του λογότυπου είναι γραμμένο με οιονεί χειρόγραφο τρόπο και μαύρο χρώμα το όνομα του υποψήφιου Δημάρχου, «Αντώνης Μαρκούλης» και διαχωρίζεται με ακανόνιστη γκρίζα γραμμή από το «υποψήφιος Δήμαρχος Βέροιας», που είναι γραμμένο με γκρίζο χρώμα και στον συνδυασμό περιλαμβάνονται οι κάτωθι υποψήφιοι σύμβουλοι κοινότητας, ήτοι:

 

1. TSELIOS STEFANOS HANS του Anastasios

2. ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ ΣΟΦΙΑ του Αριστοτέλη

3. ΓΙΟΥΒΑΝΤΣΙΚΛΑΡ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Γεωργίου

4. ΔΑΒΟΡΑ ΤΣΙΦΛΙΔΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ του Ηρακλή

5. ΜΑΜΠΑΕΒΑ ΣΑΠΑΡΓΚΟΥΛ (ΓΑΛΗΝΗ) του Ιετμις

6. ΜΑΡΚΟΥΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του Πέτρου

7. ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Χρήστου

8. ΠΕΤΚΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Αντωνίου

9. ΣΑΒΒΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Αλεξάνδρου

10. ΣΑΡΑΝΤΗ ΜΑΡΙΑ του Τραϊανού

11. ΧΡΟΝΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Δημητρίου

 

6. Τον συνδυασμό με το όνομα "ΣΥΝΔΗΜΟΤΕΣ", με έμβλημα, που απεικονίζει  πέντε χέρια διαφορετικών αποχρώσεων τα οποία κρατούν το ένα το άλλο σχηματίζοντας στρόγγυλο σχήμα, στον οποίο περιλαμβάνονται οι κάτωθι υποψήφιοι σύμβουλοι κοινότητας, ήτοι:

 

1. ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ του Νικολάου

2. ΖΗΣΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ του Αθανασίου

3. ΗΛΙΑΔΟΥ ΣΟΦΙΑ του Αριστείδη

4. ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ του Γεωργίου

5. ΛΟΥΡΗ ΣΥΜΕΛΑ του Αρκαδίου

6. ΜΙΧΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του Πασχάλη

7. ΜΠΑΡΜΠΑΡΟΥΣΗ ΜΑΡΙΑ του Λεωνίδα

8. ΠΑΠΑΝΔΡΩΝΗ ΑΝΤΩΝΙΑ του Χρήστου

9. ΠΙΠΕΡΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ του Ιγνατίου

10. ΡΩΜΑΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Κωνσταντίνου

11. ΣΑΒΒΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Νικολάου

12. ΤΟΛΙΚΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ του Ταξιάρχη

 

4) Κοινότητα  Γεωργιανών

 

1. Τον συνδυασμό με το όνομα "ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑΝΩΝ ‑ ΛΕΥΚΟΠΕΤΡΑΣ", χωρίς έμβλημα, στον οποίο περιλαμβάνονται οι κάτωθι υποψήφιοι σύμβουλοι κοινότητας, ήτοι:

 

1. ΑΔΑΜΙΔΟΥ ΕΥΛΑΜΠΙΑ του Αδάμ

2. ΚΑΓΚΕΛΙΔΟΥ ΕΥΘΥΜΙΑ του Δημητρίου

3. ΣΟΦΙΑΝΙΔΗΣ ΗΡΑΚΛΗΣ του Κωνσταντίνου

4. ΤΣΕΚΕΡΙΔΗΣ ΜΕΡΚΟΥΡΙΟΣ του Ιωάννη

5. ΤΣΙΛΟΓΙΑΝΝΗ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ του Γεωργίου

 

5) Κοινότητα  Κουμαριάς

 

1. Τον συνδυασμό με το όνομα "ΔΡΑΣΗ ΚΟΥΜΑΡΙΑΣ", χωρίς έμβλημα, στον οποίο περιλαμβάνονται οι κάτωθι υποψήφιοι σύμβουλοι κοινότητας, ήτοι:

 

1. ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ του Σπύρου

2. ΚΑΡΥΔΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Γεωργίου

3. ΝΑΚΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΜΑΡΙΑ του Ιωάννη

4. ΝΤΑΛΙΜΠΙΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Νικολάου

5. ΤΖΗΜΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Νικολάου

 

6) Κοινότητα  Ράχης

 

1. Τον συνδυασμό με το όνομα "ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΓΙΑ ΝΕΑ ΒΕΡΟΙΑ", με έμβλημα, που απεικονίζει πολύχρωμες κυψέλες μέλισσας, η μία δίπλα στην άλλη, και γύρω τους πετάνε μέλισσες, το έμβλημα δε, φέρει τα χρώματα μωβ, βυσσινί, μπλε, γαλάζιο, θαλασσί και τυρκουάζ και συμβολίζει την κυψέλη της μέλισσας, όπου υπάρχει απόλυτη τάξη και προσήλωση στο κοινό έργο, οι μέλισσες, οι οποίες συμβολίζουν τους πολίτες του Δήμου Βέροιας, εργάζονται με μόχθο, περηφάνια αλλά και σεβασμό προς τη βασίλισσα, δηλαδή την πόλη της Βέροιας και όλες πετάνε και βλέπουν προς το όνομα του Συνδυασμού «Δικαίωμα για Νέα Βέροια», το οποίο συμβολίζει την ελπίδα για ένα καλύτερο μέλλον της πόλης, στον οποίο περιλαμβάνονται οι κάτωθι υποψήφιοι σύμβουλοι κοινότητας, ήτοι:

 

1. ΑΠΑΖΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ του Συμεών

2. ΒΕΝΕΤΙΚΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ του Διογένη

3. ΗΛΙΑΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Ξενοφώντος

4. ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ του Αθανασίου

5. ΜΑΡΓΑΡΙΤΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Ευαγγέλου

6. ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ του Δημητρίου

 

2. Τον συνδυασμό με το όνομα "ΔΡΑΣΗ ΜΕ ΓΝΩΣΗ" ,με έμβλημα ένα άτομο, που κρατάει τρία (3) φύλλα και παραπλεύρως αναγράφεται «δράση με γνώση», στον οποίο περιλαμβάνονται οι κάτωθι υποψήφιοι σύμβουλοι κοινότητας, ήτοι:

 

1. ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Στέργιου

2. ΜΩΫΣΙΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ του Μιχαήλ

3. ΡΙΣΣΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του Ευάγγελου

4. ΡΙΣΣΟΥ ΣΟΦΙΑ του Βασιλείου

5. ΣΑΦΑΡΙΚΑ ΒΙΚΤΩΡΙΑ του Κωνσταντίνου

 

3. Τον συνδυασμό με το όνομα "ΔΥΝΑΜΗ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗΣ", χωρίς έμβλημα, στον οποίο περιλαμβάνονται οι κάτωθι υποψήφιοι σύμβουλοι κοινότητας, ήτοι:

 

1. ΑΚΡΙΒΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ του Κωνσταντίνου

2. ΓΙΑΝΝΟΥΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του Γεωργίου

3. ΚΩΝΣΤΑΝΤΗ ΑΝΘΟΥΛΑ του Χρήστου

4. ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Βασιλείου

5. ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ ΣΟΥΛΤΑΝΑ του Δημητρίου

6. ΠΙΣΤΟΦΙΔΗΣ ΚΟΣΜΑΣ του Ιωάννη

7. ΦΩΤΙΑΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του Παύλου

 

4. Τον συνδυασμό με το όνομα "ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΣΤΟΝ ΠΟΛΙΤΗ", με έμβλημα: Το λογότυπο ξεκινάει από αριστερά προς τα δεξιά, με τρία (3) μισά τόξα χρωματισμένα με κόκκινο, ανοιχτό πράσινο και γαλάζιο αντίστοιχα. Έχουν τη βάση τους κάτω στη μέση του λογοτύπου και συνεχίζουν μέχρι επάνω δεξιά όπου και σβήνουν. Στη συνέχεια υπάρχουν τρεις (3) δρομείς‑πολίτες, οι οποίοι ευρίσκονται σε στάση κίνησης, είναι δε σχεδόν επάλληλα τοποθετημένοι μεταξύ τους. Ο μεν πρώτος ευρισκόμενος αριστερά είναι χρωματισμένος με κόκκινο, ο δε δεύτερος ευρισκόμενος στη μέση είναι χρωματισμένος με ανοικτό πράσινο, ο δε τρίτος ευρισκόμενος δεξιά είναι χρωματισμένος με γαλάζιο. Πηγαίνοντας προς τα δεξιά, στην κορυφή είναι γραμμένη με έντονη γραφή η λέξη "Προτεραιότητα", με κόκκινο χρώμα, η οποία ξεκινά από αριστερά με μία κλίση προς τα κάτω. Κάτω από το «Προ» της λέξης «Προτεραιότητα» είναι γραμμένη παράλληλα και με την ίδια κλίση η λέξη «στον» με γαλάζιο χρώμα. Κάτω από τη λέξη «Προτεραιότητα» είναι γραμμένη η λέξη «ΠΟΛΙΤΗ» με πράσινο γέμισμα και κίτρινη εξωτερική γραμμή, σε τρισδιάστατο σχήμα (3D). Στο κάτω μέρος του λογότυπου είναι γραμμένο με οιονεί χειρόγραφο τρόπο και μαύρο χρώμα το όνομα του υποψήφιου Δημάρχου, «Αντώνης Μαρκούλης» και διαχωρίζεται με ακανόνιστη γκρίζα γραμμή από το «υποψήφιος Δήμαρχος Βέροιας», που είναι γραμμένο με γκρίζο χρώμα, και στον συνδυασμό περιλαμβάνονται οι κάτωθι υποψήφιοι σύμβουλοι κοινότητας, ήτοι:

 

1. ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΘΩΜΑΣ του Κωνσταντίνου

2. ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΜΩΫΣΙΔΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ του Γεωργίου

3. ΜΩΫΣΙΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ του Γεωργίου

4. ΠΕΤΡΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ του Θωμά

5. ΤΣΑΝΑΣΙΔΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ του Γεωργίου

 

7) Κοινότητα  Τριποτάμου

 

1. Τον συνδυασμό με το όνομα "ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ", χωρίς έμβλημα, στον οποίο περιλαμβάνονται οι κάτωθι υποψήφιοι σύμβουλοι κοινότητας, ήτοι:

 

1. ΚΑΡΥΠΙΔΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ του Ευστρατίου

2. ΜΑΡΑΓΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Χρήστου

3. ΜΑΣΑΔΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ του Γεωργίου

4. ΤΣΑΝΑΣΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του Γεωργίου

5. ΦΩΤΙΑΔΟΥ ΙΩΑΝΝΑ του Κωνσταντίνου

 

2. Τον συνδυασμό με το όνομα "ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΓΙΑ ΝΕΑ ΒΕΡΟΙΑ", με έμβλημα που απεικονίζει πολύχρωμες κυψέλες μέλισσας, η μία δίπλα στην άλλη, και γύρω τους πετάνε μέλισσες, το έμβλημα δε, φέρει τα χρώματα μωβ, βυσσινί, μπλε, γαλάζιο, θαλασσί και τυρκουάζ και συμβολίζει την κυψέλη της μέλισσας, όπου υπάρχει απόλυτη τάξη και προσήλωση στο κοινό έργο, οι μέλισσες, οι οποίες συμβολίζουν τους πολίτες του Δήμου Βέροιας, εργάζονται με μόχθο, περηφάνια αλλά και σεβασμό προς τη βασίλισσα, δηλαδή την πόλη της Βέροιας και όλες πετάνε και βλέπουν προς το όνομα του Συνδυασμού «Δικαίωμα για Νέα Βέροια», το οποίο συμβολίζει την ελπίδα για ένα καλύτερο μέλλον της πόλης, στον οποίο συνδυασμό περιλαμβάνονται οι κάτωθι υποψήφιοι σύμβουλοι κοινότητας, ήτοι:

 

1. ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Μιχαήλ

2. ΝΙΚΟΛΑΪΔΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ του Θεοδώρου

3. ΟΡΔΟΥΛΙΔΗΣ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ του Αθανασίου

4. ΠΙΣΤΟΦΙΔΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ του Θεοφάνη

5. ΤΣΑΝΑΣΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Χαραλάμπους

 

3. Τον συνδυασμό με το όνομα "ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΡΙΠΟΤΑΜΟΥ", χωρίς έμβλημα, στον οποίο περιλαμβάνονται οι κάτωθι υποψήφιοι σύμβουλοι κοινότητας, ήτοι:

 

1. ΑΡΑΠΙΔΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του Γρηγορίου

2. ΙΝΤΖΕΒΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ του Δαμιανού

3. ΝΙΚΟΛΑΪΔΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ του Κωνσταντίνου

4. ΣΑΡΑΦΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Λουκά

5. ΣΤΟΛΤΙΔΟΥ ΑΝΝΑ του Παύλου

 

4. Τον συνδυασμό με το όνομα "ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΣΤΟΝ ΠΟΛΙΤΗ", με έμβλημα: Το λογότυπο ξεκινάει από αριστερά προς τα δεξιά, με τρία (3) μισά τόξα χρωματισμένα με κόκκινο, ανοιχτό πράσινο και γαλάζιο αντίστοιχα. Έχουν τη βάση τους κάτω στη μέση του λογοτύπου και συνεχίζουν μέχρι επάνω δεξιά όπου και σβήνουν. Στη συνέχεια υπάρχουν τρεις (3) δρομείς‑πολίτες, οι οποίοι ευρίσκονται σε στάση κίνησης, είναι δε σχεδόν επάλληλα τοποθετημένοι μεταξύ τους. Ο μεν πρώτος ευρισκόμενος αριστερά είναι χρωματισμένος με κόκκινο, ο δε δεύτερος ευρισκόμενος στη μέση είναι χρωματισμένος με ανοικτό πράσινο, ο δε τρίτος ευρισκόμενος δεξιά είναι χρωματισμένος με γαλάζιο. Πηγαίνοντας προς τα δεξιά, στην κορυφή είναι γραμμένη με έντονη γραφή η λέξη "Προτεραιότητα", με κόκκινο χρώμα, η οποία ξεκινά από αριστερά με μία κλίση προς τα κάτω. Κάτω από το «Προ» της λέξης «Προτεραιότητα» είναι γραμμένη παράλληλα και με την ίδια κλίση η λέξη «στον» με γαλάζιο χρώμα. Κάτω από τη λέξη «Προτεραιότητα» είναι γραμμένη η λέξη «ΠΟΛΙΤΗ» με πράσινο γέμισμα και κίτρινη εξωτερική γραμμή, σε τρισδιάστατο σχήμα (3D). Στο κάτω μέρος του λογότυπου είναι γραμμένο με οιονεί χειρόγραφο τρόπο και μαύρο χρώμα το όνομα του υποψήφιου Δημάρχου, «Αντώνης Μαρκούλης» και διαχωρίζεται με ακανόνιστη γκρίζα γραμμή από το «υποψήφιος Δήμαρχος Βέροιας», που είναι γραμμένο με γκρίζο χρώμα και στον συνδυασμό περιλαμβάνονται οι κάτωθι υποψήφιοι σύμβουλοι κοινότητας, ήτοι:

 

1. ΑΜΠΝΤΙΟΥ ΑΝΤΖΕΛΑ του Ντουρίμ

2. ΚΑΡΟΛΙΔΗΣ ΑΓΑΠΙΟΣ του Ελευθερίου

3. ΚΟΤΣΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Κωνσταντίνου

4. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Νικολάου

5. ΧΙΟΝΙΔΟΥ ΑΣΗΜΙΝΑ του Γεωργίου

 

Δ) Εκλογική Περιφέρεια Δοβρά

 

1) Κοινότητα  Αγίας Μαρίνης

 

1. Τον συνδυασμό με το όνομα "ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΓΙΑ ΝΕΑ ΒΕΡΟΙΑ", με έμβλημα, που απεικονίζει πολύχρωμες κυψέλες μέλισσας, η μία δίπλα στην άλλη, και γύρω τους πετάνε μέλισσες, το έμβλημα δε, φέρει τα χρώματα μωβ, βυσσινί, μπλε, γαλάζιο, θαλασσί και τυρκουάζ και συμβολίζει την κυψέλη της μέλισσας, όπου υπάρχει απόλυτη τάξη και προσήλωση στο κοινό έργο, οι μέλισσες, οι οποίες συμβολίζουν τους πολίτες του Δήμου Βέροιας, εργάζονται με μόχθο, περηφάνια αλλά και σεβασμό προς τη βασίλισσα, δηλαδή την πόλη της Βέροιας και όλες πετάνε και βλέπουν προς το όνομα του Συνδυασμού «Δικαίωμα για Νέα Βέροια», το οποίο συμβολίζει την ελπίδα για ένα καλύτερο μέλλον της πόλης, στον οποίο συνδυασμό περιλαμβάνονται οι κάτωθι υποψήφιοι σύμβουλοι κοινότητας, ήτοι:

 

1. ΑΝΤΩΝΑΚΑΚΗ ΚΑΝΕΛΛΑ του Παναγιώτη

2. ΜΠΟΥΧΤΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Ιωάννη

3. ΡΑΛΛΗ ΘΩΜΑΗ του Ευθυμίου

4. ΣΙΑΡΕΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του Πέτρου

5. ΤΣΟΛΑΚΙΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του Δημητρίου

 

2. Τον συνδυασμό με το όνομα "ΔΡΑΣΗ ΜΕ ΓΝΩΣΗ", με έμβλημα ένα άτομο, που κρατάει τρία (3) φύλλα και παραπλεύρως αναγράφεται «δράση με γνώση», στον οποίο περιλαμβάνονται οι κάτωθι υποψήφιοι σύμβουλοι κοινότητας, ήτοι:

 

1. ΑΝΤΩΝΑΚΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Σταύρου

2. ΓΙΟΥΡΟΥΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του Κωνσταντίνου

3. ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του Γεωργίου

4. ΠΑΠΑ ΣΟΦΙΑ του Γρηγορίου

5. ΣΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Νικολάου

 

3. Τον συνδυασμό με το όνομα "ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΣΤΟΝ ΠΟΛΙΤΗ", με έμβλημα: το λογότυπο ξεκινάει από αριστερά προς τα δεξιά, με τρία (3) μισά τόξα χρωματισμένα με κόκκινο, ανοιχτό πράσινο και γαλάζιο αντίστοιχα. Έχουν τη βάση τους κάτω στη μέση του λογοτύπου και συνεχίζουν μέχρι επάνω δεξιά όπου και σβήνουν. Στη συνέχεια υπάρχουν τρεις (3) δρομείς‑πολίτες, οι οποίοι ευρίσκονται σε στάση κίνησης, είναι δε σχεδόν επάλληλα τοποθετημένοι μεταξύ τους. Ο μεν πρώτος ευρισκόμενος αριστερά είναι χρωματισμένος με κόκκινο, ο δε δεύτερος ευρισκόμενος στη μέση είναι χρωματισμένος με ανοικτό πράσινο, ο δε τρίτος ευρισκόμενος δεξιά είναι χρωματισμένος με γαλάζιο. Πηγαίνοντας προς τα δεξιά, στην κορυφή είναι γραμμένη με έντονη γραφή η λέξη "Προτεραιότητα", με κόκκινο χρώμα, η οποία ξεκινά από αριστερά με μία κλίση προς τα κάτω. Κάτω από το «Προ» της λέξης  «Προτεραιότητα» είναι γραμμένη παράλληλα και με την ίδια κλίση η λέξη «στον» με γαλάζιο χρώμα. Κάτω από τη λέξη «Προτεραιότητα» είναι γραμμένη η λέξη «ΠΟΛΙΤΗ» με πράσινο γέμισμα και κίτρινη εξωτερική γραμμή, σε τρισδιάστατο σχήμα (3D). Στο κάτω μέρος του λογότυπου είναι γραμμένο με οιονεί χειρόγραφο τρόπο και μαύρο χρώμα το όνομα του υποψήφιου Δημάρχου, «Αντώνης Μαρκούλης» και διαχωρίζεται με ακανόνιστη γκρίζα γραμμή από το «υποψήφιος Δήμαρχος Βέροιας», που είναι γραμμένο με γκρίζο χρώμα και στον συνδυασμό περιλαμβάνονται οι κάτωθι υποψήφιοι σύμβουλοι κοινότητας, ήτοι:

 

1. ΑΡΑΠΗ ΚΥΡΙΑΚΗ του Κωνσταντίνου

2. ΜΠΟΥΤΣΚΑ ΜΑΡΙΑ του Χρήστου

3. ΠΕΪΟΥ ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ του Αθανασίου

4. ΣΙΑΪΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Γεωργίου

5. ΧΑΤΖΗΣ ΘΩΜΑΣ του Δημητρίου

 

2) Κοινότητα  Αγίου Γεωργίου

 

1. Τον συνδυασμό με το όνομα "ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΓΙΑ ΝΕΑ ΒΕΡΟΙΑ", με έμβλημα, που απεικονίζει πολύχρωμες κυψέλες μέλισσας, η μία δίπλα στην άλλη, και γύρω τους πετάνε μέλισσες, το έμβλημα δε, φέρει τα χρώματα μωβ, βυσσινί, μπλε, γαλάζιο, θαλασσί και τυρκουάζ και συμβολίζει την κυψέλη της μέλισσας, όπου υπάρχει απόλυτη τάξη και προσήλωση στο κοινό έργο, οι μέλισσες, οι οποίες συμβολίζουν τους πολίτες του Δήμου Βέροιας, εργάζονται με μόχθο, περηφάνια αλλά και σεβασμό προς τη βασίλισσα, δηλαδή την πόλη της Βέροιας και όλες πετάνε και βλέπουν προς το όνομα του Συνδυασμού «Δικαίωμα για Νέα Βέροια», το οποίο συμβολίζει την ελπίδα για ένα καλύτερο μέλλον της πόλης, στον οποίο συνδυασμό περιλαμβάνονται οι κάτωθι υποψήφιοι σύμβουλοι κοινότητας, ήτοι:

 

1. ΒΟΥΤΣΙΚΙΔΟΥ ΜΕΛΑΝΘΗ του Χρήστου

2. ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ του Χαραλάμπους

3. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Αθανασίου

4. ΠΑΠΑΔΙΝΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του Κωνσταντίνου

5. ΣΑΡΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Θεοφάνη

 

2. Τον συνδυασμό με το όνομα "ΔΡΑΣΗ  ΜΕ ΓΝΩΣΗ", με έμβλημα ένα άτομο που κρατάει τρία (3) φύλλα και παραπλεύρως αναγράφεται «δράση με γνώση», στον οποίο περιλαμβάνονται οι κάτωθι υποψήφιοι σύμβουλοι κοινότητας, ήτοι:

 

1. ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ του Θεοδώρου

2. ΛΙΑΤΣΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του Πέτρου

3. ΟΡΦΑΝΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ του Γεωργίου

4. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ του Μιλτιάδη

5. ΠΑΠΑΡΕΝΤΗ ΣΟΥΛΤΑΝΑ(ΤΑΝΙΑ) του Νικολάου

 

3. Τον συνδυασμό με το όνομα "ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΣΤΟΝ ΠΟΛΙΤΗ", με έμβλημα: το λογότυπο ξεκινάει από αριστερά προς τα δεξιά, με τρία (3) μισά τόξα χρωματισμένα με κόκκινο, ανοιχτό πράσινο και γαλάζιο αντίστοιχα. Έχουν τη βάση τους κάτω στη μέση του λογοτύπου και συνεχίζουν μέχρι επάνω δεξιά όπου και σβήνουν. Στη συνέχεια υπάρχουν τρεις (3) δρομείς‑πολίτες, οι οποίοι ευρίσκονται σε στάση κίνησης, είναι δε σχεδόν επάλληλα τοποθετημένοι μεταξύ τους. Ο μεν πρώτος ευρισκόμενος αριστερά είναι χρωματισμένος με κόκκινο, ο δε δεύτερος ευρισκόμενος στη μέση είναι χρωματισμένος με ανοικτό πράσινο, ο δε τρίτος ευρισκόμενος δεξιά είναι χρωματισμένος με γαλάζιο. Πηγαίνοντας προς τα δεξιά, στην κορυφή είναι γραμμένη με έντονη γραφή η λέξη "Προτεραιότητα", με κόκκινο χρώμα, η οποία ξεκινά από αριστερά με μία κλίση προς τα κάτω. Κάτω από το «Προ» της λέξης «Προτεραιότητα» είναι γραμμένη παράλληλα και με την ίδια κλίση η λέξη «στον» με γαλάζιο χρώμα. Κάτω από τη λέξη «Προτεραιότητα» είναι γραμμένη η λέξη «ΠΟΛΙΤΗ» με πράσινο γέμισμα και κίτρινη εξωτερική γραμμή, σε τρισδιάστατο σχήμα (3D). Στο κάτω μέρος του λογότυπου είναι γραμμένο με οιονεί χειρόγραφο τρόπο και μαύρο χρώμα το όνομα του υποψήφιου Δημάρχου, «Αντώνης Μαρκούλης» και διαχωρίζεται με ακανόνιστη γκρίζα γραμμή από το «υποψήφιος Δήμαρχος Βέροιας», που είναι γραμμένο με γκρίζο χρώμα και στον συνδυασμό περιλαμβάνονται οι κάτωθι υποψήφιοι σύμβουλοι κοινότητας, ήτοι:

 

1. ΚΑΛΑΪΝΤΖΙΔΟΥ ΕΥΘΑΛΙΑ του Χρήστου

2. ΜΟΥΡΑΤΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Χαραλάμπους

3. ΜΟΥΡΑΤΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Δημητρίου

4. ΜΟΥΧΤΑΡΗΣ ΤΡΑΪΑΝΟΣ του Αθανασίου

5. ΜΠΑΝΤΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ του Δημητρίου

6. ΜΠΟΥΤΣΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του Αργυρίου

 

3) Κοινότητα  Πατρίδος

 

1. Τον συνδυασμό με το όνομα "ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΓΙΑ ΝΕΑ ΒΕΡΟΙΑ", με έμβλημα, που απεικονίζει πολύχρωμες κυψέλες μέλισσας, η μία δίπλα στην άλλη, και γύρω τους πετάνε μέλισσες, το έμβλημα δε, φέρει τα χρώματα μωβ, βυσσινί, μπλε, γαλάζιο, θαλασσί και τυρκουάζ και συμβολίζει την κυψέλη της μέλισσας, όπου υπάρχει απόλυτη τάξη και προσήλωση στο κοινό έργο, οι μέλισσες, οι οποίες συμβολίζουν τους πολίτες του Δήμου Βέροιας, εργάζονται με μόχθο, περηφάνια αλλά και σεβασμό προς τη βασίλισσα, δηλαδή την πόλη της Βέροιας και όλες πετάνε και βλέπουν προς το όνομα του Συνδυασμού «Δικαίωμα για Νέα Βέροια», το οποίο συμβολίζει την ελπίδα για ένα καλύτερο μέλλον της πόλης, στον οποίο συνδυασμό περιλαμβάνονται οι κάτωθι υποψήφιοι σύμβουλοι κοινότητας, ήτοι:

 

1. ΔΑΜΙΑΝΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ του Πολυχρόνη

2. ΜΑΡΚΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Δημητρίου

3. ΟΡΦΑΝΙΔΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του Γεωργίου

4. ΦΡΑΔΕΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Νικολάου

5. ΧΑΤΖΙΔΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του Ευσταθίου

6. ΨΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ του Γεωργίου

 

2. Τον συνδυασμό με το όνομα "Ενωμένη Πατρίδα", χωρίς έμβλημα, στον οποίο περιλαμβάνονται οι κάτωθι υποψήφιοι σύμβουλοι κοινότητας, ήτοι:

 

1. ΔΑΜΙΑΝΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Ισαάκ

2. ΚΟΥΠΙΔΗΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ του Ιωάννη

3. ΚΟΥΠΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ του Μιχαήλ

4. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΑΛΕΞΙΑ του Παύλου

5. ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Χρήστου

6. ΣΤΑΜΠΟΛΙΔΟΥ ΗΛΕΚΤΡΑ του Γεωργίου

7. ΤΣΙΛΗΣ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ του Θωμά

 

4) Κοινότητα  Τριλόφου

 

1. Τον συνδυασμό με το όνομα "ΑΓΑΠΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΡΙΛΟΦΟ", χωρίς έμβλημα, στον οποίο περιλαμβάνονται οι κάτωθι υποψήφιοι σύμβουλοι κοινότητας, ήτοι:

 

1. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΣΤΕΡΓΙΟΣ του Αναστασίου

2. ΒΛΑΧΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ του Δημητρίου

3. ΖΗΣΙΟΠΟΥΛΟΥ ΘΩΜΑΗ του Νέστορα

4. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Αντωνίου

5. ΚΛΑΔΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ του Κωνσταντίνου

6. ΚΟΥΠΑΤΣΙΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Κωνσταντίνου

7. ΤΡΑΝΤΙΔΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του Ευαγγέλου

 

2. Τον συνδυασμό με το όνομα "ΑΛΛΑΓΗ ΕΛΠΙΔΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΡΙΛΟΦΟ", χωρίς έμβλημα, στον οποίο περιλαμβάνονται οι κάτωθι υποψήφιοι σύμβουλοι κοινότητας, ήτοι:

 

1. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΕΥΘΥΜΙΑ του Σωτηρίου

2. ΓΚΑΝΤΖΑΡΟΥ ΕΛΕΝΗ του Μιχαήλ

3. ΓΚΑΡΑΒΕΛΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του Νικολάου

4. ΔΕΔΙΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του Θεοχάρη

5. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ του Γεωργίου

6. ΠΕΛΤΕΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Κωνσταντίνου

7. ΠΡΥΜΙΔΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του Γεωργίου

8. ΤΣΟΛΑΡΙΔΟΥ ΕΙΡΗΝΗ του Γεωργίου

 

5) Κοινότητα  Φυτείας

 

1. Τον συνδυασμό με το όνομα "ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΓΙΑ ΝΕΑ ΒΕΡΟΙΑ", με έμβλημα, που απεικονίζει πολύχρωμες κυψέλες μέλισσας, η μία δίπλα στην άλλη, και γύρω τους πετάνε μέλισσες, το έμβλημα δε, φέρει τα χρώματα μωβ, βυσσινί, μπλε, γαλάζιο, θαλασσί και τυρκουάζ και συμβολίζει την κυψέλη της μέλισσας, όπου υπάρχει απόλυτη τάξη και προσήλωση στο κοινό έργο, οι μέλισσες, οι οποίες συμβολίζουν τους πολίτες του Δήμου Βέροιας, εργάζονται με μόχθο, περηφάνια αλλά και σεβασμό προς τη βασίλισσα, δηλαδή την πόλη της Βέροιας και όλες πετάνε και βλέπουν προς το όνομα του Συνδυασμού «Δικαίωμα για Νέα Βέροια», το οποίο συμβολίζει την ελπίδα για ένα καλύτερο μέλλον της πόλης, στον οποίο συνδυασμό περιλαμβάνονται οι κάτωθι υποψήφιοι σύμβουλοι κοινότητας, ήτοι:

 

1. ΓΚΙΛΙΝΑ‑ΧΑΤΖΙΔΟΥ ΑΝΘΙΑ του Στεφάνου

2. ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ του Κωνσταντίνου

3. ΠΕΡΗΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ του Θωμά

4. ΠΛΗΚΑ‑ΚΑΜΠΙΣΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ του Χαραλάμπους

5. ΡΑΦΤΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του Γεωργίου

2. Τον συνδυασμό με το όνομα "ΠΡΟΤΕΡAΙΟΤΗΤΑ ΣΤΟΝ ΠΟΛΙΤΗ", με έμβλημα: Το λογότυπο ξεκινάει από αριστερά προς τα δεξιά, με τρία (3) μισά τόξα χρωματισμένα με κόκκινο, ανοιχτό πράσινο και γαλάζιο αντίστοιχα. Έχουν τη βάση τους κάτω στη μέση του λογοτύπου και συνεχίζουν μέχρι επάνω δεξιά όπου και σβήνουν. Στη συνέχεια υπάρχουν τρεις (3) δρομείς‑πολίτες, οι οποίοι ευρίσκονται σε στάση κίνησης, είναι δε σχεδόν επάλληλα τοποθετημένοι μεταξύ τους. Ο μεν πρώτος ευρισκόμενος αριστερά είναι χρωματισμένος με κόκκινο, ο δε δεύτερος ευρισκόμενος στη μέση είναι χρωματισμένος με ανοικτό πράσινο, ο δε τρίτος ευρισκόμενος δεξιά είναι χρωματισμένος με γαλάζιο. Πηγαίνοντας προς τα δεξιά, στην κορυφή είναι γραμμένη με έντονη γραφή η λέξη "Προτεραιότητα", με κόκκινο χρώμα, η οποία ξεκινά από αριστερά με μία κλίση προς τα κάτω. Κάτω από το «Προ» της λέξης «Προτεραιότητα» είναι γραμμένη παράλληλα και με την ίδια κλίση η λέξη «στον» με γαλάζιο χρώμα. Κάτω από τη λέξη «Προτεραιότητα» είναι γραμμένη η λέξη «ΠΟΛΙΤΗ» με πράσινο γέμισμα και κίτρινη εξωτερική γραμμή, σε τρισδιάστατο σχήμα (3D). Στο κάτω μέρος του λογότυπου είναι γραμμένο με οιονεί χειρόγραφο τρόπο και μαύρο χρώμα το όνομα του υποψήφιου Δημάρχου, «Αντώνης Μαρκούλης»  και διαχωρίζεται με ακανόνιστη γκρίζα γραμμή από το «υποψήφιος Δήμαρχος Βέροιας», που είναι γραμμένο με γκρίζο χρώμα  και στον συνδυασμό περιλαμβάνονται οι κάτωθι υποψήφιοι σύμβουλοι κοινότητας, ήτοι:

 

1. ΓΚΑΛΑΒΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Γεωργίου

2. ΖΑΦΕΙΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Νικολάου

3. ΜΕΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του Αποστόλου

4. ΣΤΟΥΓΙΑΝΝΟΥ ΑΡΓΥΡΕΝΙΑ του Σωτηρίου

5. ΤΣΑΛΟΥΧΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ του Παύλου

 

3.    Τον συνδυασμό με το όνομα "ΣΥΝΔΗΜΟΤΕΣ", με έμβλημα, που απεικονίζει πέντε χέρια διαφορετικών αποχρώσεων τα οποία κρατούν το ένα το άλλο σχηματίζοντας στρόγγυλο σχήμα, στον οποίο περιλαμβάνονται οι κάτωθι υποψήφιοι σύμβουλοι κοινότητας, ήτοι:

 

1. ΒΥΖΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Θωμά

2. ΖΙΩΓΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του Δημητρίου

3. ΖΟΥΤΣΟΥ ΕΙΡΗΝΗ του Βασιλείου

4. ΣΤΕΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Λάμπρου

5. ΤΣΙΛΗ ΜΕΛΕΤΙΝΗ συζ. Χρήστου

 

Ε) Εκλογική Περιφέρεια Μακεδονίδος

 

1) Κοινότητα  Ριζωμάτων

 

1. Τον συνδυασμό με το όνομα "ΔΡΑΣΗ  ΜΕ ΓΝΩΣΗ", με έμβλημα ένα άτομο που κρατάει τρία (3) φύλλα και παραπλεύρως αναγράφεται «δράση με γνώση», στον οποίο περιλαμβάνονται οι κάτωθι υποψήφιοι σύμβουλοι κοινότητας, ήτοι:

 

1. ΒΟΥΛΙΟΥΒΑΣΗ ΠΑΡΘΕΝΑ του Αθανασίου

2. ΒΟΥΛΙΟΥΒΑΣΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ του Βασιλείου

3. ΔΕΛΛΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του Βασιλείου

4. ΚΑΡΑΒΑΣΙΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του Δημητρίου

5. ΜΕΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Αθανασίου

 

2. Τον συνδυασμό με το όνομα "ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΣΤΟΝ ΠΟΛΙΤΗ", με έμβλημα: Το λογότυπο ξεκινάει από αριστερά προς τα δεξιά, με τρία (3) μισά τόξα χρωματισμένα με κόκκινο, ανοιχτό πράσινο και γαλάζιο αντίστοιχα. Έχουν τη βάση τους κάτω στη μέση του λογοτύπου και συνεχίζουν μέχρι επάνω δεξιά όπου και σβήνουν. Στη συνέχεια υπάρχουν τρεις (3) δρομείς‑πολίτες, οι οποίοι ευρίσκονται σε στάση κίνησης, είναι δε σχεδόν επάλληλα τοποθετημένοι μεταξύ τους. Ο μεν πρώτος ευρισκόμενος αριστερά είναι χρωματισμένος με κόκκινο, ο δε δεύτερος ευρισκόμενος στη μέση είναι χρωματισμένος με ανοικτό πράσινο, ο δε τρίτος ευρισκόμενος δεξιά είναι χρωματισμένος με γαλάζιο. Πηγαίνοντας προς τα δεξιά, στην κορυφή είναι γραμμένη με έντονη γραφή η λέξη "Προτεραιότητα", με κόκκινο χρώμα, η οποία ξεκινά από αριστερά με μία κλίση προς τα κάτω. Κάτω από το «Προ» της λέξης  «Προτεραιότητα» είναι γραμμένη παράλληλα και με την ίδια κλίση η λέξη «στον» με γαλάζιο χρώμα. Κάτω από τη λέξη «Προτεραιότητα» είναι γραμμένη η λέξη «ΠΟΛΙΤΗ» με πράσινο γέμισμα και κίτρινη εξωτερική γραμμή, σε τρισδιάστατο σχήμα (3D). Στο κάτω μέρος του λογότυπου είναι γραμμένο με οιονεί χειρόγραφο τρόπο και μαύρο χρώμα το όνομα του υποψήφιου Δημάρχου, «Αντώνης Μαρκούλης» και διαχωρίζεται με ακανόνιστη γκρίζα γραμμή από το «υποψήφιος Δήμαρχος Βέροιας», που είναι γραμμένο με γκρίζο χρώμα και στον συνδυασμό περιλαμβάνονται οι κάτωθι υποψήφιοι σύμβουλοι κοινότητας, ήτοι:

 

1. ΑΡΣΕΝΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΑ του Βασιλείου

2. ΚΟΥΤΣΑΝΤΑ ΑΡΣΕΝΑ ΜΑΡΙΑ του Βασιλείου

3. ΠΑΣΙΑΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ του Κωνσταντίνου

4. ΡΑΠΤΟΠΟΥΛΟΣ ΘΩΜΑΣ του Ιωάννη

5. ΧΙΟΝΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Ιωάννη

 

2) Κοινότητα  Σφηκιάς

 

1. Τον συνδυασμό με το όνομα "ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΚΙΝΗΣΗ ΣΦΗΚΙΑΣ", χωρίς έμβλημα, στον οποίο περιλαμβάνονται οι κάτωθι υποψήφιοι σύμβουλοι κοινότητας, ήτοι:

 

1. ΚΑΚΑΒΕΛΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ του Γεωργίου

2. ΚΥΠΑΡΙΣΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Κωνσταντίνου

3. ΚΥΡΟΥ ΑΝΤΩΝΙΑ του Μενελάου

4. ΤΣΟΛΑΚΗ ΑΘΗΝΑ του Νικολάου

5. ΧΕΙΜΩΝΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Θωμά

 

2. Τον συνδυασμό με το όνομα "ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΓΙΑ ΝΕΑ ΒΕΡΟΙΑ", με έμβλημα που  απεικονίζει πολύχρωμες κυψέλες μέλισσας, η μία δίπλα στην άλλη, και γύρω τους πετάνε μέλισσες, το έμβλημα δε, φέρει τα χρώματα μωβ, βυσσινί, μπλε, γαλάζιο, θαλασσί και τυρκουάζ και συμβολίζει την κυψέλη της μέλισσας, όπου υπάρχει απόλυτη τάξη και προσήλωση στο κοινό έργο, οι μέλισσες, οι οποίες συμβολίζουν τους πολίτες του Δήμου Βέροιας, εργάζονται με μόχθο, περηφάνια αλλά και σεβασμό προς τη βασίλισσα, δηλαδή την πόλη της Βέροιας και όλες πετάνε και βλέπουν προς το όνομα του Συνδυασμού «Δικαίωμα για Νέα Βέροια», το οποίο συμβολίζει την ελπίδα για ένα καλύτερο μέλλον της πόλης, στον οποίο συνδυασμό περιλαμβάνονται οι κάτωθι υποψήφιοι σύμβουλοι κοινότητας, ήτοι:

 

1. ΑΡΑΠΗΣ ΦΩΤΙΟΣ του Κωνσταντίνου

2. ΚΟΥΤΣΑΝΤΑ‑ΧΡΥΣΟΠΟΥΛΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ του Γεωργίου

3. ΜΟΥΤΑΦΤΣΗ ΔΗΜΗΤΡΑ του Σταύρου

4. ΠΕΤΣΑΒΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του Νικολάου

5. ΧΕΙΜΩΝΑΣ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ του Εμμανουήλ

 

 

 

ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΜΟΝΙΜΟ ΠΛΗΘΥΣΜΟ ΕΩΣ ΚΑΙ 300 ΚΑΤΟΙΚΩΝ (ΑΝΑ ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ) ΣΕ ΕΝΙΑΙΟ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟ

 

Α) ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΕΡΓΙΝΑΣ

 

1) Κοινότητα  Μετόχιο Προδρόμου

 

Το "ΕΝΙΑΙΟ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟ", στο οποίο περιλαμβάνεται ο κάτωθι υποψήφιος πρόεδρος κοινότητας, ήτοι:

ΛΑΜΠΡΙΑΝΙΔΗΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ του Σωκράτη

2) Κοινότητα  Συκέας

 

Το "ΕΝΙΑΙΟ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟ", στο οποίο περιλαμβάνονται οι κάτωθι υποψήφιοι πρόεδροι κοινότητας, ήτοι:

 

1. ΚΑΡΑΜΗΤΣΟΣ ΗΛΙΑΣ του Θωμά

2. ΚΟΚΟΔΗΜΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ του Κωνσταντίνου

3. ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του Βασιλείου

 

Β) ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΕΡΟΙΑΣ

1) Κοινότητα   Άμμου

 

Το "ΕΝΙΑΙΟ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟ", στο οποίο περιλαμβάνονται οι κάτωθι υποψήφιοι  πρόεδροι κοινότητας, ήτοι:

 

1. ΣΑΡΟΥΣΑΒΒΙΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ του Μιχαήλ

2. ΣΙΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Μιλτιάδη

 

2) Κοινότητα  Καστανέας

 

Το "ΕΝΙΑΙΟ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟ", στο οποίο περιλαμβάνονται οι κάτωθι υποψήφιοι  πρόεδροι κοινότητας, ήτοι:

 

1. ΚΟΣΜΙΔΗΣ ΚΟΣΜΑΣ του Γεωργίου

2. ΠΟΤΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του Ανδροκλή

 

3) Κοινότητα  Κάτω Βερμίου

 

Το "ΕΝΙΑΙΟ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟ", στο οποίο περιλαμβάνονται οι κάτωθι υποψήφιοι πρόεδροι κοινότητας, ήτοι:

 

1. ΠΙΤΟΥΛΙΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του Χρήστου

2. ΦΑΡΣΑΡΩΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Αθανασίου

 

4) Κοινότητα  Προφήτης Ηλίας

Δεν υπάρχουν υποψήφιοι.

 

 

Γ) ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΔΟΣ

 

1) Κοινότητα  Δασκίου

 

Το "ΕΝΙΑΙΟ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟ", στο οποίο περιλαμβάνονται οι κάτωθι υποψήφιοι πρόεδροι κοινότητας, ήτοι:

 

1. ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗ του Αντωνίου

2. ΜΙΣΟΚΕΦΑΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του Ευαγγέλου

3. ΜΠΑΜΠΕΤΣΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Ευθυμίου

4. ΠΑΓΟΥΡΑΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ του Ιωάννη

 

2) Κοινότητα  Πολυδένδρου

 

Το "ΕΝΙΑΙΟ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟ", στο οποίο περιλαμβάνονται οι κάτωθι υποψήφιοι πρόεδροι κοινότητας, ήτοι:

 

1. ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Νικολάου

2. ΚΕΦΤΕΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του Βασιλείου

3. ΜΠΑΤΣΑΡΑΣ ΗΛΙΑΣ του Νικολάου

 

Η παρούσα  να τοιχοκολληθεί στα Καταστήματα ψηφοφορίας και στα δημοσιότερα μέρη όλων των Διαμερισμάτων του Δήμου Βέροιας και των Συνοικισμών και να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου Βέροιας μέχρι την  22α Μαΐου 2019.

04 ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΝΔΥΑΣΜΩΝ ΔΗΜΟΣ 2019

Ε.Δ.
Ο  Δήμαρχος
1.     Αρχείο Επ/τέο

2.     Α, Α/2α,

3.     Δήμαρχο
Κωνσταντίνος Βοργιαζίδης

 

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΟΥΜΕ :

 Τα εκλογικά τμήματα και καταστήματα ψηφοφορίας για τη διενέργεια των εκλογών ανάδειξης των Ελλήνων μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, των Περιφερειακών, Δημοτικών και Κοινοτικών εκλογών της 26ης Μαΐου 2019 και των τυχόν επαναληπτικών των Περιφερειακών και Δημοτικών Εκλογών της 2ας Ιουνίου 2019, οι εκλογείς που είναι γραμμένοι στους βασικούς εκλογικούς καταλόγους του Δήμου Βέροιας του Νομού Ημαθίας, και στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους (των Πολιτών Ευρωπαϊκής Ένωσης, των ετεροδημοτών και των εκλογέων του αρθ.27 του Π.Δ. 26/2012)  ως κατωτέρω :

04 ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΝΔΥΑΣΜΩΝ ΔΗΜΟΣ 2019

Α/Α ΕΚΛΟΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΣ / ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΕΚΛΟΓΕΙΣ ΠΟΥ ΘΑ ΨΗΦΙΣΟΥΝ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ
 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΗΜΑΘΙΑΣ

 

 

102 ΒΕΡΟΙΑΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΠΑΥΛΟΥ
ΔΙΑΒΑΤΟΥ α) Από : ΑΓΙΑΝΝΙΔΟΥ - ΣΟΦΙΑ
Εως : ΚΑΡΑΜΠΑΛΙΟΥ - ΧΡΥΣΑΝΘΗ
β) Όλοι οι Ετεροδημότες
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΙΑΒΑΤΟΥ
2η αίθουσα δεξιά
ΙΣΟΓΕΙΟ
103 ΒΕΡΟΙΑΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΠΑΥΛΟΥ
ΔΙΑΒΑΤΟΥ Από : ΚΑΡΑΝΙΚΑ - ΣΙΔΕΡΗ
Εως : ΜΟΥΡΑΤΙΔΟΥ - ΜΑΡΙΓΟΥΛΑ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΙΑΒΑΤΟΥ
3η αίθουσα δεξιά
ΙΣΟΓΕΙΟ
104 ΒΕΡΟΙΑΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΠΑΥΛΟΥ
ΔΙΑΒΑΤΟΥ Από : ΜΟΥΡΑΤΙΔΟΥ - ΠΑΡΘΕΝΑ
Εως : ΤΙΛΚΕΡΙΔΗΣ - ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΙΑΒΑΤΟΥ
1η αίθουσα αριστερά
ΙΣΟΓΕΙΟ
105 ΒΕΡΟΙΑΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΠΑΥΛΟΥ
ΔΙΑΒΑΤΟΥ Από : ΤΙΛΚΕΡΙΔΗΣ - ΠΕΡΙΚΛΗΣ
Εως : ΨΩΜΙΑΔΟΥ - ΜΑΡΙΑ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΙΑΒΑΤΟΥ

2η αίθουσα αριστερά
ΙΣΟΓΕΙΟ

106Α ΒΕΡΟΙΑΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΠΑΥΛΟΥ
ΚΟΥΛΟΥΡΑΣ Από : ΑΒΡΑΤΟΓΛΟΥ - ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
Εως : ΛΙΑΠΟΠΟΥΛΟΥ - ΟΥΡΑΝΙΑ
ΝΕΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΟΥΛΟΥΡΑΣ
1η αίθουσα αριστερά                    ΙΣΟΓΕΙΟ
106Β ΒΕΡΟΙΑΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΠΑΥΛΟΥ
ΚΟΥΛΟΥΡΑΣ Από : ΑΒΡΑΤΟΓΛΟΥ - ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
Εως : ΛΙΑΠΟΠΟΥΛΟΥ - ΟΥΡΑΝΙΑ
ΝΕΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΟΥΛΟΥΡΑΣ
2η αίθουσα αριστερά
ΙΣΟΓΕΙΟ
107Α ΒΕΡΟΙΑΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΠΑΥΛΟΥ
ΚΟΥΛΟΥΡΑΣ Από : ΛΙΛΙΟΠΟΥΛΟΣ - ΑΝΤΩΝΙΟΣ
Εως : ΨΑΡΑ - ΜΑΡΘΑ
ΝΕΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΟΥΛΟΥΡΑΣ
3η αίθουσα αριστερά          ΙΣΟΓΕΙΟ
107Β ΒΕΡΟΙΑΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΠΑΥΛΟΥ
ΚΟΥΛΟΥΡΑΣ Από : ΛΙΛΙΟΠΟΥΛΟΣ - ΑΝΤΩΝΙΟΣ
Εως : ΨΑΡΑ - ΜΑΡΘΑ
ΝΕΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΟΥΛΟΥΡΑΣ
4η αίθουσα αριστερά         ΙΣΟΓΕΙΟ
108Α ΒΕΡΟΙΑΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΠΑΥΛΟΥ
ΛΥΚΟΓΙΑΝΝΗΣ α) Από : ΑΖΝΑΟΥΡΙΔΟΥ - ΕΥΡΥΔΙΚΗ
Εως : ΛΥΚΟΒΙΤΣΙΑΝΟΥ - ΜΑΡΙΑ
β) Όλοι οι Ετεροδημότες
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Ν. ΛΥΚΟΓΙΑΝΝΗΣ                                   2η αίθουσα δεξιά
ΙΣΟΓΕΙΟ
108Β ΒΕΡΟΙΑΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΠΑΥΛΟΥ
ΛΥΚΟΓΙΑΝΝΗΣ Από : ΑΖΝΑΟΥΡΙΔΟΥ - ΕΥΡΥΔΙΚΗ
Εως : ΛΥΚΟΒΙΤΣΙΑΝΟΥ - ΜΑΡΙΑ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Ν. ΛΥΚΟΓΙΑΝΝΗΣ
1η αίθουσα αριστερά
ΙΣΟΓΕΙΟ
109Α ΒΕΡΟΙΑΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΠΑΥΛΟΥ
ΛΥΚΟΓΙΑΝΝΗΣ Από : ΜΑΤΑΤΗ - ΕΡΙΦΥΛΗ
Εως : ΨΥΛΟΠΟΥΛΟΥ - ΕΥΔΟΚΙΑ
ΠΡΩΗΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ
1η αίθουσα αριστερά
109Β ΒΕΡΟΙΑΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΠΑΥΛΟΥ
ΛΥΚΟΓΙΑΝΝΗΣ Από : ΜΑΤΑΤΗ - ΕΡΙΦΥΛΗ
Εως : ΨΥΛΟΠΟΥΛΟΥ - ΕΥΔΟΚΙΑ
ΠΡΩΗΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ
1η αίθουσα δεξιά
110Α ΒΕΡΟΙΑΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΠΑΥΛΟΥ
ΜΑΚΡΟΧΩΡΙΟΥ α) Από : ΑΒΔΑΡΜΑΝΗ - ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
Εως : ΒΕΡΒΕΡΙΔΟΥ - ΣΥΜΕΛΑ
β) Όλοι οι Ετεροδημότες
γ) Όλοι οι Κοινοτικοί Εκλογείς
1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΑΚΡΟΧΩΡΙΟΥ                     Γ΄τάξη δεξιά
ΙΣΟΓΕΙΟ
110Β ΒΕΡΟΙΑΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΠΑΥΛΟΥ
ΜΑΚΡΟΧΩΡΙΟΥ α) Από : ΑΒΔΑΡΜΑΝΗ - ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
Εως : ΒΕΡΒΕΡΙΔΟΥ - ΣΥΜΕΛΑ
β) Όλοι οι Κοινοτικοί Εκλογείς
1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΑΚΡΟΧΩΡΙΟΥ                           Δ΄τάξη δεξιά
ΙΣΟΓΕΙΟ
111Α ΒΕΡΟΙΑΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΠΑΥΛΟΥ
ΜΑΚΡΟΧΩΡΙΟΥ Από : ΒΗΤΟΣ - ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Εως : ΔΑΔΙΩΤΟΥ - ΛΟΥΚΙΑ
1ο  ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΑΚΡΟΧΩΡΙΟΥ                     Ε΄τάξη δεξιά
ΙΣΟΓΕΙΟ
111Β ΒΕΡΟΙΑΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΠΑΥΛΟΥ
ΜΑΚΡΟΧΩΡΙΟΥ Από : ΒΗΤΟΣ - ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Εως : ΔΑΔΙΩΤΟΥ - ΛΟΥΚΙΑ
1ο  ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΑΚΡΟΧΩΡΙΟΥ                   ΣΤ΄τάξη δεξιά
ΙΣΟΓΕΙΟ
112Α ΒΕΡΟΙΑΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΠΑΥΛΟΥ
ΜΑΚΡΟΧΩΡΙΟΥ Από : ΔΑΝΑΤΖΗ - ΒΑΣΙΛΙΚΗ
Εως : ΚΑΛΑΜΠΟΥΚΑΣ - ΧΡΗΣΤΟΣ
2ο  ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΑΚΡΟΧΩΡΙΟΥ
1ος ΟΡΟΦΟΣ
1η αίθουσα δεξιά
112Β ΒΕΡΟΙΑΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΠΑΥΛΟΥ
ΜΑΚΡΟΧΩΡΙΟΥ Από : ΔΑΝΑΤΖΗ - ΒΑΣΙΛΙΚΗ
Εως : ΚΑΛΑΜΠΟΥΚΑΣ - ΧΡΗΣΤΟΣ
2ο  ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΑΚΡΟΧΩΡΙΟΥ
1ος ΟΡΟΦΟΣ
2η αίθουσα αριστερά
113Α ΒΕΡΟΙΑΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΠΑΥΛΟΥ
ΜΑΚΡΟΧΩΡΙΟΥ Από : ΚΑΛΕΝΤΕΡΙΔΗΣ - ΑΙΜΙΛΙΑΝΟΣ
Εως : ΚΟΣΤΟΠΟΥΛΟΣ - ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
2ο  ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΑΚΡΟΧΩΡΙΟΥ
1ος ΟΡΟΦΟΣ
3η αίθουσα αριστερά
113Β ΒΕΡΟΙΑΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΠΑΥΛΟΥ
ΜΑΚΡΟΧΩΡΙΟΥ Από : ΚΑΛΕΝΤΕΡΙΔΗΣ - ΑΙΜΙΛΙΑΝΟΣ
Εως : ΚΟΣΤΟΠΟΥΛΟΣ - ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
2ο  ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΑΚΡΟΧΩΡΙΟΥ
1ος ΟΡΟΦΟΣ
4η αίθουσα αριστερά
114Α ΒΕΡΟΙΑΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΠΑΥΛΟΥ
ΜΑΚΡΟΧΩΡΙΟΥ Από : ΚΟΤΑΝΙΔΗΣ - ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Εως : ΜΑΡΑΣΛΙΔΟΥ - ΣΟΦΙΑ
3ο  ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΑΚΡΟΧΩΡΙΟΥ                             1η αίθουσα δεξιά
ΙΣΟΓΕΙΟ
114Β ΒΕΡΟΙΑΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΠΑΥΛΟΥ
ΜΑΚΡΟΧΩΡΙΟΥ Από : ΚΟΤΑΝΙΔΗΣ - ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Εως : ΜΑΡΑΣΛΙΔΟΥ - ΣΟΦΙΑ
3ο  ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΑΚΡΟΧΩΡΙΟΥ                                  2η αίθουσα αριστερά
ΙΣΟΓΕΙΟ
115Α ΒΕΡΟΙΑΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΠΑΥΛΟΥ
ΜΑΚΡΟΧΩΡΙΟΥ Από : ΜΑΡΓΑΡΙΤΗ - ΘΕΟΔΩΡΑ
Εως : ΟΞΥΖΟΓΛΟΥ - ΚΑΛΛΙΟΠΑΤΡΑ
3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΑΚΡΟΧΩΡΙΟΥ                                    3η αίθουσα αριστερά
ΙΣΟΓΕΙΟ
115Β ΒΕΡΟΙΑΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΠΑΥΛΟΥ
ΜΑΚΡΟΧΩΡΙΟΥ Από : ΜΑΡΓΑΡΙΤΗ - ΘΕΟΔΩΡΑ
Εως : ΟΞΥΖΟΓΛΟΥ - ΚΑΛΛΙΟΠΑΤΡΑ
3ο  ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΑΚΡΟΧΩΡΙΟΥ                                  4η αίθουσα αριστερά
ΙΣΟΓΕΙΟ
116Α ΒΕΡΟΙΑΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΠΑΥΛΟΥ
ΜΑΚΡΟΧΩΡΙΟΥ Από : ΟΡΓΙΑΝΕΛΗ - ΦΑΝΗ
Εως : ΠΟΥΣΑΤΙΔΟΥ - ΣΟΦΙΑ
ΛΥΚΕΙΟ ΜΑΚΡΟΧΩΡΙΟΥ
1η αίθουσα δεξιά
ΙΣΟΓΕΙΟ
116Β ΒΕΡΟΙΑΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΠΑΥΛΟΥ
ΜΑΚΡΟΧΩΡΙΟΥ Από : ΟΡΓΙΑΝΕΛΗ - ΦΑΝΗ
Εως : ΠΟΥΣΑΤΙΔΟΥ - ΣΟΦΙΑ
ΛΥΚΕΙΟ ΜΑΚΡΟΧΩΡΙΟΥ
1η αίθουσα αριστερά
1ος ΟΡΟΦΟΣ
117Α ΒΕΡΟΙΑΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΠΑΥΛΟΥ
ΜΑΚΡΟΧΩΡΙΟΥ Από : ΡΑΚΟΛΛΑΡΙ - ΑΝΤΖΕΛΑ
Εως : ΤΑΓΚΙΔΟΥ - ΚΑΛΛΙΟΠΗ
ΛΥΚΕΙΟ ΜΑΚΡΟΧΩΡΙΟΥ
2η αίθουσα αριστερά
1ος ΟΡΟΦΟΣ
117Β ΒΕΡΟΙΑΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΠΑΥΛΟΥ
ΜΑΚΡΟΧΩΡΙΟΥ Από : ΡΑΚΟΛΛΑΡΙ - ΑΝΤΖΕΛΑ
Εως : ΤΑΓΚΙΔΟΥ - ΚΑΛΛΙΟΠΗ
ΛΥΚΕΙΟ ΜΑΚΡΟΧΩΡΙΟΥ
3η αίθουσα αριστερά
1ος ΟΡΟΦΟΣ
118Α ΒΕΡΟΙΑΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΠΑΥΛΟΥ
ΜΑΚΡΟΧΩΡΙΟΥ Από : ΤΑΖΙΔΗΣ - ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Εως : ΤΣΙΝΑΦΟΥΡΝΙΩΤΟΥ - ΔΑΦΝΗ
ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΑΚΡΟΧΩΡΙΟΥ
2η αίθουσα δεξιά
1ος ΟΡΟΦΟΣ
118Β ΒΕΡΟΙΑΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΠΑΥΛΟΥ
ΜΑΚΡΟΧΩΡΙΟΥ Από : ΤΑΖΙΔΗΣ - ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Εως : ΤΣΙΝΑΦΟΥΡΝΙΩΤΟΥ - ΔΑΦΝΗ
ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΑΚΡΟΧΩΡΙΟΥ
3η αίθουσα δεξιά
1ος ΟΡΟΦΟΣ
119Α ΒΕΡΟΙΑΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΠΑΥΛΟΥ
ΜΑΚΡΟΧΩΡΙΟΥ Από : ΤΣΙΟΓΚΑ - ΕΥΘΥΜΙΑ
Εως : ΨΩΜΙΑΔΟΥ - ΣΤΕΦΑΝΙΑ
ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΑΚΡΟΧΩΡΙΟΥ
4η αίθουσα δεξιά
1ος ΟΡΟΦΟΣ
119Β ΒΕΡΟΙΑΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΠΑΥΛΟΥ
ΜΑΚΡΟΧΩΡΙΟΥ Από : ΤΣΙΟΓΚΑ - ΕΥΘΥΜΙΑ
Εως : ΨΩΜΙΑΔΟΥ - ΣΤΕΦΑΝΙΑ
ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΑΚΡΟΧΩΡΙΟΥ
1η αίθουσα αριστερά
1ος ΟΡΟΦΟΣ
120 ΒΕΡΟΙΑΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΠΑΥΛΟΥ
ΝΙΚΟΜΗΔΕΙΑΣ Από : ΑΓΓΕΛΙΔΟΥ - ΣΒΕΤΛΑΝΑ
Εως : ΚΕΤΟΓΛΟΥ - ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Ν.ΝΙΚΟΜΗΔΕΙΑΣ
1η αίθουσα
αριστερά του διαδρόμου
121Α ΒΕΡΟΙΑΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΠΑΥΛΟΥ
ΝΙΚΟΜΗΔΕΙΑΣ Από : ΚΕΤΟΓΛΟΥ - ΞΑΝΘΟΥΛΑ
Εως : ΣΑΡΑΝΤΙΔΟΥ - ΘΕΑΝΩ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Ν.ΝΙΚΟΜΗΔΕΙΑΣ
αίθουσα ολοήμερου
121Β ΒΕΡΟΙΑΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΠΑΥΛΟΥ
ΝΙΚΟΜΗΔΕΙΑΣ Από : ΚΕΤΟΓΛΟΥ - ΞΑΝΘΟΥΛΑ
Εως : ΣΑΡΑΝΤΙΔΟΥ - ΘΕΑΝΩ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Ν.ΝΙΚΟΜΗΔΕΙΑΣ
2η αίθουσα
αριστερά του διαδρόμου
122Α ΒΕΡΟΙΑΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΠΑΥΛΟΥ
ΝΙΚΟΜΗΔΕΙΑΣ Από : ΣΑΡΡΑ - ΚΥΡΙΑΚΗ
Εως : ΨΙΛΟΠΟΥΛΟΥ - ΕΥΣΕΒΙΑ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Ν.ΝΙΚΟΜΗΔΕΙΑΣ
αίθουσα
στο βάθος του διαδρόμου
122Β ΒΕΡΟΙΑΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΠΑΥΛΟΥ
ΝΙΚΟΜΗΔΕΙΑΣ Από : ΣΑΡΡΑ - ΚΥΡΙΑΚΗ
Εως : ΨΙΛΟΠΟΥΛΟΥ - ΕΥΣΕΒΙΑ
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ
Ν.ΝΙΚΟΜΗΔΕΙΑΣ
αίθουσα εκδηλώσεων
123Α ΒΕΡΟΙΑΣ
ΒΕΡΓΙΝΑΣ
ΒΕΡΓΙΝΑΣ α) Από : ΑΓΓΕΛΑΚΗ - ΜΑΡΙΑ
Εως : ΚΑΤΣΟΥΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ - ΑΓΑΠΙΑ
β) Όλοι οι Κοινοτικοί Εκλογείς
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΕΡΓΙΝΑΣ
1η αίθουσα αριστερά                         ΙΣΟΓΕΙΟ
123Β ΒΕΡΟΙΑΣ
ΒΕΡΓΙΝΑΣ
ΒΕΡΓΙΝΑΣ α) Από : ΑΓΓΕΛΑΚΗ - ΜΑΡΙΑ
Εως : ΚΑΤΣΟΥΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ - ΑΓΑΠΙΑ
β) Όλοι οι Κοινοτικοί Εκλογείς
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΕΡΓΙΝΑΣ
2η αίθουσα αριστερά
ΙΣΟΓΕΙΟ
124Α ΒΕΡΟΙΑΣ
ΒΕΡΓΙΝΑΣ
ΒΕΡΓΙΝΑΣ Από : ΚΕΡΧΑΝΙΔΟΥ - ΓΙΑΝΝΑ
Εως : ΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΥ - ΧΡΥΣΟΥΛΑ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΕΡΓΙΝΑΣ νέο κτίριο
1η αίθουσα δεξιά
124Β ΒΕΡΟΙΑΣ
ΒΕΡΓΙΝΑΣ
ΒΕΡΓΙΝΑΣ Από : ΚΕΡΧΑΝΙΔΟΥ - ΓΙΑΝΝΑ
Εως : ΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΥ - ΧΡΥΣΟΥΛΑ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΕΡΓΙΝΑΣ νέο κτίριο
2η αίθουσα δεξιά
125Α ΒΕΡΟΙΑΣ
ΒΕΡΓΙΝΑΣ
ΒΕΡΓΙΝΑΣ Από : ΝΤΟΒΑ - ΕΥΘΑΛΙΑ
Εως : ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΙΔΟΥ - ΜΑΡΙΑ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΕΡΓΙΝΑΣ νέο κτίριο
3η αίθουσα δεξιά
125Β ΒΕΡΟΙΑΣ
ΒΕΡΓΙΝΑΣ
ΒΕΡΓΙΝΑΣ Από : ΝΤΟΒΑ - ΕΥΘΑΛΙΑ
Εως : ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΙΔΟΥ - ΜΑΡΙΑ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΕΡΓΙΝΑΣ νέο κτίριο
4η αίθουσα δεξιά
126 ΒΕΡΟΙΑΣ
ΒΕΡΓΙΝΑΣ
ΜΕΤΟΧΙΟΥ Από : ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ - ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Εως : ΨΩΝΗΣ - ΦΩΤΙΟΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΕΤΟΧΙΟΥ
127Α ΒΕΡΟΙΑΣ
ΒΕΡΓΙΝΑΣ
ΠΑΛΑΤΙΤΣΙΩΝ Από : ΑΓΑΘΑΓΓΕΛΙΔΟΥ - ΕΛΕΝΗ
Εως : ΜΠΟΥΦΙΔΟΥ - ΣΟΦΙΑ
 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΛΑΤΙΤΣΙΩΝ
1η αίθουσα νοτιοδυτικά
127Β ΒΕΡΟΙΑΣ
ΒΕΡΓΙΝΑΣ
ΠΑΛΑΤΙΤΣΙΩΝ Από : ΑΓΑΘΑΓΓΕΛΙΔΟΥ - ΕΛΕΝΗ
Εως : ΜΠΟΥΦΙΔΟΥ - ΣΟΦΙΑ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΛΑΤΙΤΣΙΩΝ
2η αίθουσα νοτιοδυτικά
128Α ΒΕΡΟΙΑΣ
ΒΕΡΓΙΝΑΣ
ΠΑΛΑΤΙΤΣΙΩΝ Από : ΝΑΤΣΟΥΡΑ - ΑΝΤΩΝΙΑ
Εως : ΧΩΡΑΦΑΚΗ - ΦΩΤΕΙΝΗ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΛΑΤΙΤΣΙΩΝ
αίθουσα πληροφορικής
128Β ΒΕΡΟΙΑΣ
ΒΕΡΓΙΝΑΣ
ΠΑΛΑΤΙΤΣΙΩΝ Από : ΝΑΤΣΟΥΡΑ - ΑΝΤΩΝΙΑ
Εως : ΧΩΡΑΦΑΚΗ - ΦΩΤΕΙΝΗ
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΑΛΑΤΙΤΣΙΩΝ
129Α ΒΕΡΟΙΑΣ
ΒΕΡΓΙΝΑΣ
ΣΥΚΕΑΣ α) Από : ΑΚΡΙΒΟΠΟΥΛΟΣ - ΑΝΤΩΝΙΟΣ
Εως : ΛΙΟΛΙΟΥ - ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
β) Όλοι οι Κοινοτικοί Εκλογείς
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΥΚΕΑΣ
1η αίθουσα δεξιά
129Β ΒΕΡΟΙΑΣ
ΒΕΡΓΙΝΑΣ
ΣΥΚΕΑΣ α) Από : ΑΚΡΙΒΟΠΟΥΛΟΣ - ΑΝΤΩΝΙΟΣ
Εως : ΛΙΟΛΙΟΥ - ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
β) Όλοι οι Κοινοτικοί Εκλογείς
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΥΚΕΑΣ
2η αίθουσα αριστερά
130Α ΒΕΡΟΙΑΣ
ΒΕΡΓΙΝΑΣ
ΣΥΚΕΑΣ Από : ΜΑΛΑΤΟΥ - ΕΥΓΕΝΙΑ
Εως : ΧΙΝΤΣΕ - ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΠΡΩΗΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΣΥΚΕΑΣ
1η αίθουσα δεξιά
130Β ΒΕΡΟΙΑΣ
ΒΕΡΓΙΝΑΣ
ΣΥΚΕΑΣ Από : ΜΑΛΑΤΟΥ - ΕΥΓΕΝΙΑ
Εως : ΧΙΝΤΣΕ - ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΠΡΩΗΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΣΥΚΕΑΣ
2η αίθουσα δεξιά
131Α ΒΕΡΟΙΑΣ
ΒΕΡΟΙΑΣ
1ο ΒΕΡΟΙΑΣ α) Από : ΑΒΕΤΙΔΗΣ - ΘΕΟΔΩΡΟΣ
Εως : ΑΡΧΟΝΤΑΚΑΚΗΣ - ΓΕΩΡΓΙΟΣ
β)Ετεροδημότες από: ΑΝΘΙΜΙΔΗΣ-ΧΡΗΣΤΟΣ έως: ΚΑΤΣΑΝΙΔΟΥ-ΕΛΕΝΗ
γ) Όλοι οι Κοινοτικοί Εκλογείς
3ο & 14ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ
ΙΣΟΓΕΙΟ αίθουσα Νο 1
Απ. Παύλου 1 ΒΕΡΟΙΑ
131Β ΒΕΡΟΙΑΣ
ΒΕΡΟΙΑΣ
1ο ΒΕΡΟΙΑΣ α) Από : ΑΒΕΤΙΔΗΣ - ΘΕΟΔΩΡΟΣ
Εως : ΑΡΧΟΝΤΑΚΑΚΗΣ - ΓΕΩΡΓΙΟΣ
β) Όλοι οι Κοινοτικοί Εκλογείς
3ο & 14ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ
ΙΣΟΓΕΙΟ αίθουσα Νο 2
Απ. Παύλου 1 ΒΕΡΟΙΑ
132Α ΒΕΡΟΙΑΣ
ΒΕΡΟΙΑΣ
1ο ΒΕΡΟΙΑΣ α) Από : ΑΣΒΕΣΤΑΡΑΣ - ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
Εως : ΓΙΑΙΛΟΓΛΟΥ - ΧΡΙΣΤΙΝΑ
β)Ετεροδημότες από: ΚΑΤΣΙΟΥΛΗΣ-ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ έως: ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗ-ΓΛΥΚΕΡΙΑ
3ο & 14ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ
ΙΣΟΓΕΙΟ αίθουσα Νο 3
Απ. Παύλου 1 ΒΕΡΟΙΑ
132Β ΒΕΡΟΙΑΣ
ΒΕΡΟΙΑΣ
1ο ΒΕΡΟΙΑΣ Από : ΑΣΒΕΣΤΑΡΑΣ - ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
Εως : ΓΙΑΙΛΟΓΛΟΥ - ΧΡΙΣΤΙΝΑ
3ο & 14ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ
ΙΣΟΓΕΙΟ αίθουσα Νο 4
Απ. Παύλου 1 ΒΕΡΟΙΑ
133Α ΒΕΡΟΙΑΣ
ΒΕΡΟΙΑΣ
1ο ΒΕΡΟΙΑΣ α) Από : ΓΙΑΝΚΑΚΗ - ΕΥΘΥΜΙΑ
Εως : ΔΙΠΤΕΝΗΣ - ΟΘΩΝ
β)Ετεροδημότες από: ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ-ΛΑΖΑΡΟΣ έως : ΧΡΙΣΤΙΑΣ-ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
3ο & 14ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ
1ος ΟΡΟΦΟΣ αίθουσα Νο 4
Απ. Παύλου 1 ΒΕΡΟΙΑ
133Β ΒΕΡΟΙΑΣ
ΒΕΡΟΙΑΣ
1ο ΒΕΡΟΙΑΣ Από : ΓΙΑΝΚΑΚΗ - ΕΥΘΥΜΙΑ
Εως : ΔΙΠΤΕΝΗΣ - ΟΘΩΝ
3ο & 14ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ
1ος ΟΡΟΦΟΣ αίθουσα Νο 5
Απ. Παύλου 1 ΒΕΡΟΙΑ
134Α ΒΕΡΟΙΑΣ
ΒΕΡΟΙΑΣ
1ο ΒΕΡΟΙΑΣ Από : ΔΟΒΛΕΤΟΓΛΟΥ - ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
Εως : ΙΑΣΩΝΙΔΟΥ - ΠΑΡΘΕΝΟΠΗ και β) Εκλογείς του άρθρου 27 του Π.Δ. 26/2012 του Επιτελείου Δ/νσης Αστυνομίας Ημαθίας, του Τ.Α. Βέροιας και Α.Τ. Βέροιας
3ο ΚΑΙ 14ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ
1ος ΟΡΟΦΟΣ αίθουσα Νο 6
Απ. Παύλου 1 ΒΕΡΟΙΑ
134Β ΒΕΡΟΙΑΣ
ΒΕΡΟΙΑΣ
1ο ΒΕΡΟΙΑΣ Από : ΔΟΒΛΕΤΟΓΛΟΥ - ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
Εως : ΙΑΣΩΝΙΔΟΥ - ΠΑΡΘΕΝΟΠΗ
3ο & 14ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ
1ος ΟΡΟΦΟΣ αίθουσα Νο 7
Απ. Παύλου 1 ΒΕΡΟΙΑ
135Α ΒΕΡΟΙΑΣ
ΒΕΡΟΙΑΣ
1ο ΒΕΡΟΙΑΣ Από : ΙΓΝΑΤΙΑΔΗΣ - ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
Εως : ΚΑΡΑΝΤΩΝΗ - ΚΑΙΤΗ και β) Εκλογείς του άρθρου 27 του Π.Δ. 26/2012 του Τμήματος Τροχαίας Βέροιας, της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Βέροιας και της Σχολής Μετ/σης Επ/σης ΕΛ.ΑΣ. Β.Ε.
16ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
1ος ΟΡΟΦΟΣ                                      1η αίθουσα δεξιά
είσοδος 16ης Οκτωβρίου 5
(από Νηπ/γείο) ΒΕΡΟΙΑ
135Β ΒΕΡΟΙΑΣ
ΒΕΡΟΙΑΣ
1ο ΒΕΡΟΙΑΣ Από : ΙΓΝΑΤΙΑΔΗΣ - ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
Εως : ΚΑΡΑΝΤΩΝΗ - ΚΑΙΤΗ
16ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
1ος ΟΡΟΦΟΣ                                           1η αίθουσα αριστερά
είσοδος 16ης Οκτωβρίου 5
(από Νηπ/γείο) ΒΕΡΟΙΑ
136Α ΒΕΡΟΙΑΣ
ΒΕΡΟΙΑΣ
1ο ΒΕΡΟΙΑΣ Από : ΚΑΡΑΟΥΛΑΣ - ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Εως : ΚΟΥΚΟΥΤΣΙΔΟΥ - ΚΑΤΙΝΑ
16ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΙΣΟΓΕΙΟ 2η αίθουσα αριστερά
είσοδος 16ης Οκτωβρίου 5
(από Γυμναστήριο) ΒΕΡΟΙΑ
136Β ΒΕΡΟΙΑΣ
ΒΕΡΟΙΑΣ
1ο ΒΕΡΟΙΑΣ Από : ΚΑΡΑΟΥΛΑΣ - ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Εως : ΚΟΥΚΟΥΤΣΙΔΟΥ - ΚΑΤΙΝΑ
16ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΙΣΟΓΕΙΟ 3η αίθουσα αριστερά
είσοδος 16ης Οκτωβρίου 5
(από Γυμναστήριο) ΒΕΡΟΙΑ
137Α ΒΕΡΟΙΑΣ
ΒΕΡΟΙΑΣ
1ο ΒΕΡΟΙΑΣ Από : ΚΟΥΛΑΛΗ - ΑΓΛΑΙΑ
Εως : ΛΕΥΚΟΣ - ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
16ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
1ος ΟΡΟΦΟΣ                                           1η αίθουσα δεξιά           είσοδος 16ης Οκτωβρίου 5
(από Γυμναστήριο) ΒΕΡΟΙΑ
137Β ΒΕΡΟΙΑΣ
ΒΕΡΟΙΑΣ
1ο ΒΕΡΟΙΑΣ Από : ΚΟΥΛΑΛΗ - ΑΓΛΑΙΑ
Εως : ΛΕΥΚΟΣ - ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
16ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
1ος ΟΡΟΦΟΣ                                               1η αίθουσα αριστερά       είσοδος 16ης Οκτωβρίου 5
(από Γυμναστήριο) ΒΕΡΟΙΑ
138Α ΒΕΡΟΙΑΣ
ΒΕΡΟΙΑΣ
1ο ΒΕΡΟΙΑΣ Από : ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ - ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Εως : ΜΕΧΜΕΤΛΛΑΡΙ - ΣΟΝΙΛΑ
16ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
1ος ΟΡΟΦΟΣ                               2η αίθουσα αριστερά
είσοδος 16ης Οκτωβρίου 5
(από Γυμναστήριο) ΒΕΡΟΙΑ
138Β ΒΕΡΟΙΑΣ
ΒΕΡΟΙΑΣ
1ο ΒΕΡΟΙΑΣ Από : ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ - ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Εως : ΜΕΧΜΕΤΛΛΑΡΙ - ΣΟΝΙΛΑ
16ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
1ος ΟΡΟΦΟΣ                                                 3η αίθουσα αριστερά
είσοδος 16ης Οκτωβρίου 5
(από Γυμναστήριο) ΒΕΡΟΙΑ
139Α ΒΕΡΟΙΑΣ
ΒΕΡΟΙΑΣ
1ο ΒΕΡΟΙΑΣ Από : ΜΗΛΙΟΥ - ΣΤΥΛΙΑΝΗ
Εως : ΜΠΟΥΜΠΟΠΟΥΛΟΣ - ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
16ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
1ος ΟΡΟΦΟΣ                                                 2η αίθουσα δεξιά
είσοδος 16ης Οκτωβρίου 5
(από Νηπ/γείο) ΒΕΡΟΙΑ
139Β ΒΕΡΟΙΑΣ
ΒΕΡΟΙΑΣ
1ο ΒΕΡΟΙΑΣ Από : ΜΗΛΙΟΥ - ΣΤΥΛΙΑΝΗ
Εως : ΜΠΟΥΜΠΟΠΟΥΛΟΣ - ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
16ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
1ος ΟΡΟΦΟΣ                                            3η αίθουσα δεξιά
είσοδος 16ης Οκτωβρίου 5
(από Νηπ/γείο) ΒΕΡΟΙΑ
140Α ΒΕΡΟΙΑΣ
ΒΕΡΟΙΑΣ
1ο ΒΕΡΟΙΑΣ Από : ΜΠΟΥΝΤΖΟΛΑ - ΑΝΤΙΟΠΗ
Εως : ΠΑΝΑΝΟΠΟΥΛΟΣ - ΓΕΩΡΓΙΟΣ
4ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ
1ο κτίριο, 1ος ΟΡΟΦΟΣ                    2η αίθουσα αριστερά
Κουντουριώτη 8 ΒΕΡΟΙΑ
140Β ΒΕΡΟΙΑΣ
ΒΕΡΟΙΑΣ
1ο ΒΕΡΟΙΑΣ Από : ΜΠΟΥΝΤΖΟΛΑ - ΑΝΤΙΟΠΗ
Εως : ΠΑΝΑΝΟΠΟΥΛΟΣ - ΓΕΩΡΓΙΟΣ
4ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ
1ο κτίριο, 1ος ΟΡΟΦΟΣ                   3η αίθουσα αριστερά
Κουντουριώτη 8 ΒΕΡΟΙΑ
141Α ΒΕΡΟΙΑΣ
ΒΕΡΟΙΑΣ
1ο ΒΕΡΟΙΑΣ Από : ΠΑΝΙΔΟΥ - ΕΛΠΙΔΑ
Εως : ΠΑΤΣΟΥΚΑ - ΚΑΜΕΛΑ
4ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ
1ο κτίριο, 1ος ΟΡΟΦΟΣ                 3η αίθουσα δεξιά
Κουντουριώτη 8 ΒΕΡΟΙΑ
141Β ΒΕΡΟΙΑΣ
ΒΕΡΟΙΑΣ
1ο ΒΕΡΟΙΑΣ Από : ΠΑΝΙΔΟΥ - ΕΛΠΙΔΑ
Εως : ΠΑΤΣΟΥΚΑ - ΚΑΜΕΛΑ
4ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ
1ο κτίριο, 1ος ΟΡΟΦΟΣ                  4η αίθουσα δεξιά
Κουντουριώτη 8 ΒΕΡΟΙΑ
142Α ΒΕΡΟΙΑΣ
ΒΕΡΟΙΑΣ
1ο ΒΕΡΟΙΑΣ Από : ΠΑΥΛΙΔΗ - ΓΚΑΛΙΝΑ
Εως : ΣΑΧΤΑΡΙΔΟΥ - ΜΑΡΙΝΑ
4ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ
1ο κτίριο, 1ος ΟΡΟΦΟΣ              5η αίθουσα δεξιά
Κουντουριώτη 8 ΒΕΡΟΙΑ
142Β ΒΕΡΟΙΑΣ
ΒΕΡΟΙΑΣ
1ο ΒΕΡΟΙΑΣ Από : ΠΑΥΛΙΔΗ - ΓΚΑΛΙΝΑ
Εως : ΣΑΧΤΑΡΙΔΟΥ - ΜΑΡΙΝΑ
4ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ
1ο κτίριο, 1ος ΟΡΟΦΟΣ               6η αίθουσα δεξιά
Κουντουριώτη 8 ΒΕΡΟΙΑ
143Α ΒΕΡΟΙΑΣ
ΒΕΡΟΙΑΣ
1ο ΒΕΡΟΙΑΣ Από : ΣΒΑΡΝΟΓΙΑΝΝΗ - ΑΓΓΕΛΙΚΗ
Εως : ΣΤΥΛΙΔΗΣ - ΘΕΟΔΩΡΟΣ
4ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ
1ο κτίριο, 2ος ΟΡΟΦΟΣ              1η αίθουσα αριστερά
Κουντουριώτη 8 ΒΕΡΟΙΑ
143Β ΒΕΡΟΙΑΣ
ΒΕΡΟΙΑΣ
1ο ΒΕΡΟΙΑΣ Από : ΣΒΑΡΝΟΓΙΑΝΝΗ - ΑΓΓΕΛΙΚΗ
Εως : ΣΤΥΛΙΔΗΣ - ΘΕΟΔΩΡΟΣ
4ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ
1ο κτίριο, 2ος ΟΡΟΦΟΣ                   2η αίθουσα αριστερά
Κουντουριώτη 8 ΒΕΡΟΙΑ
144Α ΒΕΡΟΙΑΣ
ΒΕΡΟΙΑΣ
1ο ΒΕΡΟΙΑΣ Από : ΣΥΓΚΕΛΑΚΗΣ - ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Εως : ΤΣΑΓΚΑΣ - ΙΩΑΝΝΗΣ
4ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ
1ο κτίριο, 2ος ΟΡΟΦΟΣ                2η αίθουσα δεξιά
Κουντουριώτη 8 ΒΕΡΟΙΑ
144Β ΒΕΡΟΙΑΣ
ΒΕΡΟΙΑΣ
1ο ΒΕΡΟΙΑΣ Από : ΣΥΓΚΕΛΑΚΗΣ - ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Εως : ΤΣΑΓΚΑΣ - ΙΩΑΝΝΗΣ
4ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ
1ο κτίριο, 2ος ΟΡΟΦΟΣ                  3η αίθουσα δεξιά
Κουντουριώτη 8 ΒΕΡΟΙΑ
145Α ΒΕΡΟΙΑΣ
ΒΕΡΟΙΑΣ
1ο ΒΕΡΟΙΑΣ Από : ΤΣΑΚΑΛΙΔΟΥ - ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
Εως : ΦΑΡΟΥΤΖΙΑ - ΜΑΡΙΑ
4ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ
1ο κτίριο, 2ος ΟΡΟΦΟΣ                               4η αίθουσα δεξιά
Κουντουριώτη 8 ΒΕΡΟΙΑ
145Β ΒΕΡΟΙΑΣ
ΒΕΡΟΙΑΣ
1ο ΒΕΡΟΙΑΣ Από : ΤΣΑΚΑΛΙΔΟΥ - ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
Εως : ΦΑΡΟΥΤΖΙΑ - ΜΑΡΙΑ
4ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ
1ο κτίριο, 2ος ΟΡΟΦΟΣ            5η αίθουσα δεξιά
Κουντουριώτη 8 ΒΕΡΟΙΑ
146Α ΒΕΡΟΙΑΣ
ΒΕΡΟΙΑΣ
1ο ΒΕΡΟΙΑΣ Από : ΦΕΛΕΚΗ - ΚΥΡΙΑΚΗ
Εως : ΩΡΟΛΟΓΑ - ΔΕΣΠΟΙΝΑ
4ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ
2ο κτίριο, ΙΣΟΓΕΙΟ                                          1η αίθουσα δεξιά
Κουντουριώτη 8 ΒΕΡΟΙΑ
146Β ΒΕΡΟΙΑΣ
ΒΕΡΟΙΑΣ
1ο ΒΕΡΟΙΑΣ Από : ΦΕΛΕΚΗ - ΚΥΡΙΑΚΗ
Εως : ΩΡΟΛΟΓΑ - ΔΕΣΠΟΙΝΑ
4ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ
2ο κτίριο, ΙΣΟΓΕΙΟ                                         2η αίθουσα αριστερά
Κουντουριώτη 8 ΒΕΡΟΙΑ
147 ΒΕΡΟΙΑΣ
ΒΕΡΟΙΑΣ
1ο ΒΕΡΟΙΑΣ
ΜΕΣΗΣ
Από : ΑΓΓΕΛΗ - ΒΑΣΙΛΙΚΗ
Εως : ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΟΥ - ΣΟΦΙΑ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΕΣΗΣ
148Α ΒΕΡΟΙΑΣ
ΒΕΡΟΙΑΣ
2ο ΒΕΡΟΙΑΣ α) Από : ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ - ΑΝΤΩΝΙΟΣ
Εως : ΒΑΧΤΣΕΒΑΝΟΥ - ΘΕΟΔΩΡΑ
β)Ετεροδημότες από: ΑΔΑΜ-ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ έως : ΚΑΠΕΤΗΣ-ΑΝΤΩΝΙΟΣ
γ) Όλοι οι Κοινοτικοί Εκλογείς
3ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ
ΙΣΟΓΕΙΟ                                                    3η αίθουσα αριστερά
είσοδος 16ης Οκτωβρίου 5
ΒΕΡΟΙΑ
148Β ΒΕΡΟΙΑΣ
ΒΕΡΟΙΑΣ
2ο ΒΕΡΟΙΑΣ α) Από : ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ - ΑΝΤΩΝΙΟΣ
Εως : ΒΑΧΤΣΕΒΑΝΟΥ - ΘΕΟΔΩΡΑ
β) Όλοι οι Κοινοτικοί Εκλογείς
3ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ
ΙΣΟΓΕΙΟ                                                 2η αίθουσα αριστερά
είσοδος 16ης Οκτωβρίου 5
ΒΕΡΟΙΑ
149Α ΒΕΡΟΙΑΣ
ΒΕΡΟΙΑΣ
2ο ΒΕΡΟΙΑΣ α) Από : ΒΕΖΕΡΙΔΗΣ - ΜΙΧΑΗΛ
Εως : ΔΕΤΣΙΟΥ - ΣΟΦΙΑ
β)Ετεροδημότες από: ΚΑΡΑΝΑΣΙΟΥ-ΑΝΤΩΝΙΑ έως : ΝΙΚΟΛΑΪΔΟΥ-ΙΩΑΝΝΑ
3ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ
ΙΣΟΓΕΙΟ                                                    1η αίθουσα αριστερά
είσοδος 16ης Οκτωβρίου 5
ΒΕΡΟΙΑ
149Β ΒΕΡΟΙΑΣ
ΒΕΡΟΙΑΣ
2ο ΒΕΡΟΙΑΣ Από : ΒΕΖΕΡΙΔΗΣ - ΜΙΧΑΗΛ
Εως : ΔΕΤΣΙΟΥ - ΣΟΦΙΑ
3ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ
ΙΣΟΓΕΙΟ          αίθουσα αριστερά (εξωτερική)
είσοδος 16ης Οκτωβρίου 5
ΒΕΡΟΙΑ
150Α ΒΕΡΟΙΑΣ
ΒΕΡΟΙΑΣ
2ο ΒΕΡΟΙΑΣ α) Από : ΔΗΜΑΔΗ - ΚΥΡΙΑΚΗ
Εως : ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ - ΣΟΦΙΑ
β)Ετεροδημότες από: ΝΙΤΣΙΑΚΟΥ-ΑΡΤΕΜΙΣ έως : ΨΑΘΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ
ΙΣΟΓΕΙΟ 2η αίθουσα δεξιά Κοντογεωργάκη 15 ΒΕΡΟΙΑ
150Β ΒΕΡΟΙΑΣ
ΒΕΡΟΙΑΣ
2ο ΒΕΡΟΙΑΣ Από : ΔΗΜΑΔΗ - ΚΥΡΙΑΚΗ
Εως : ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ - ΣΟΦΙΑ
1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ
ΙΣΟΓΕΙΟ                                                 3η αίθουσα δεξιά Κοντογεωργάκη 15 ΒΕΡΟΙΑ
151Α ΒΕΡΟΙΑΣ
ΒΕΡΟΙΑΣ
2ο ΒΕΡΟΙΑΣ Από : ΙΩΣΗΦΙΔΗΣ - ΑΝΤΩΝΙΟΣ
Εως : ΚΑΦΑΝΤΑΡΙΔΟΥ - ΛΕΜΟΝΙΑ
1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ
1ος ΟΡΟΦΟΣ                                          1η αίθουσα αριστερά  Κοντογεωργάκη 15 ΒΕΡΟΙΑ
151Β ΒΕΡΟΙΑΣ
ΒΕΡΟΙΑΣ
2ο ΒΕΡΟΙΑΣ Από : ΙΩΣΗΦΙΔΗΣ - ΑΝΤΩΝΙΟΣ
Εως : ΚΑΦΑΝΤΑΡΙΔΟΥ - ΛΕΜΟΝΙΑ
1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ
1ος ΟΡΟΦΟΣ                                          2η αίθουσα αριστερά
Κοντογεωργάκη 15 ΒΕΡΟΙΑ
152Α ΒΕΡΟΙΑΣ
ΒΕΡΟΙΑΣ
2ο ΒΕΡΟΙΑΣ Από : ΚΑΧΡΙΜΑΝΙΔΗΣ - ΙΩΣΗΦ
Εως : ΛΑΔΟΠΟΥΛΟΥ - ΚΥΡΙΑΚΗ
1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ
1ος ΟΡΟΦΟΣ                                        1η αίθουσα δεξιά  Κοντογεωργάκη 15 ΒΕΡΟΙΑ
152Β ΒΕΡΟΙΑΣ
ΒΕΡΟΙΑΣ
2ο ΒΕΡΟΙΑΣ Από : ΚΑΧΡΙΜΑΝΙΔΗΣ - ΙΩΣΗΦ
Εως : ΛΑΔΟΠΟΥΛΟΥ - ΚΥΡΙΑΚΗ
1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ
1ος ΟΡΟΦΟΣ                                               2η αίθουσα δεξιά
Κοντογεωργάκη 15 ΒΕΡΟΙΑ
153Α ΒΕΡΟΙΑΣ
ΒΕΡΟΙΑΣ
2ο ΒΕΡΟΙΑΣ Από : ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ - ΑΝΤΩΝΙΟΣ
Εως : ΜΟΥΜΤΖΙΔΟΥ - ΜΑΡΙΑ
1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ
1ος ΟΡΟΦΟΣ                                                3η αίθουσα δεξιά
Κοντογεωργάκη 15 ΒΕΡΟΙΑ
153Β ΒΕΡΟΙΑΣ
ΒΕΡΟΙΑΣ
2ο ΒΕΡΟΙΑΣ Από : ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ - ΑΝΤΩΝΙΟΣ
Εως : ΜΟΥΜΤΖΙΔΟΥ - ΜΑΡΙΑ
1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ
1ος ΟΡΟΦΟΣ                                        4η αίθουσα δεξιά
Κοντογεωργάκη 15 ΒΕΡΟΙΑ
154Α ΒΕΡΟΙΑΣ
ΒΕΡΟΙΑΣ
2ο ΒΕΡΟΙΑΣ Από : ΜΟΥΡΑΤΙΔΗΣ - ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
Εως : ΝΟΒΑΚΗ - ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ
2ος ΟΡΟΦΟΣ                                         1η αίθουσα δεξιά
Κοντογεωργάκη 15 ΒΕΡΟΙΑ
154Β ΒΕΡΟΙΑΣ
ΒΕΡΟΙΑΣ
2ο ΒΕΡΟΙΑΣ Από : ΜΟΥΡΑΤΙΔΗΣ - ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
Εως : ΝΟΒΑΚΗ - ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ
2ος ΟΡΟΦΟΣ                                          2η αίθουσα δεξιά
Κοντογεωργάκη 15 ΒΕΡΟΙΑ
155Α ΒΕΡΟΙΑΣ
ΒΕΡΟΙΑΣ
2ο ΒΕΡΟΙΑΣ Από : ΝΟΝΙ - ΕΝΤΡΙΤ
Εως : ΠΑΣΒΑΤΗΣ - ΣΤΕΡΓΙΟΣ
2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ
ΙΣΟΓΕΙΟ 1η αίθουσα αριστερά Αριστοτέλους 2 ΒΕΡΟΙΑ
155Β ΒΕΡΟΙΑΣ
ΒΕΡΟΙΑΣ
2ο ΒΕΡΟΙΑΣ Από : ΝΟΝΙ - ΕΝΤΡΙΤ
Εως : ΠΑΣΒΑΤΗΣ - ΣΤΕΡΓΙΟΣ
2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ
ΙΣΟΓΕΙΟ 2η αίθουσα αριστερά Αριστοτέλους 2 ΒΕΡΟΙΑ
156Α ΒΕΡΟΙΑΣ
ΒΕΡΟΙΑΣ
2ο ΒΕΡΟΙΑΣ Από : ΠΑΣΙΔΗΣ - ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Εως : ΣΙΑΦΛΙΑΝΗΣ - ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ
1ος ΟΡΟΦΟΣ                                       1η αίθουσα δεξιά  Αριστοτέλους 2 ΒΕΡΟΙΑ
156Β ΒΕΡΟΙΑΣ
ΒΕΡΟΙΑΣ
2ο ΒΕΡΟΙΑΣ Από : ΠΑΣΙΔΗΣ - ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Εως : ΣΙΑΦΛΙΑΝΗΣ - ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ
1ος ΟΡΟΦΟΣ                                               2η αίθουσα δεξιά  Αριστοτέλους 2 ΒΕΡΟΙΑ
157Α ΒΕΡΟΙΑΣ
ΒΕΡΟΙΑΣ
2ο ΒΕΡΟΙΑΣ Από : ΣΙΔΕΡΙΔΗΣ - ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Εως : ΤΖΙΜΠΟΥΛΑΣ - ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ
1ος ΟΡΟΦΟΣ 1η αίθουσα αριστερά (από βεράντα)  Αριστοτέλους 2 ΒΕΡΟΙΑ
157Β ΒΕΡΟΙΑΣ
ΒΕΡΟΙΑΣ
2ο ΒΕΡΟΙΑΣ Από : ΣΙΔΕΡΙΔΗΣ - ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Εως : ΤΖΙΜΠΟΥΛΑΣ - ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ
1ος ΟΡΟΦΟΣ 2η αίθουσα αριστερά (από βεράντα)  Αριστοτέλους 2 ΒΕΡΟΙΑ
158Α ΒΕΡΟΙΑΣ
ΒΕΡΟΙΑΣ
2ο ΒΕΡΟΙΑΣ Από : ΤΖΙΝΑ - ΑΡΓΥΡΟΥΛΑ
Εως : ΤΣΟΛΟΖΙΔΟΥ - ΕΙΡΗΝΗ
3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ
1ος ΟΡΟΦΟΣ                                       1η αίθουσα δεξιά
Εγνατίας 3 ΒΕΡΟΙΑ
158Β ΒΕΡΟΙΑΣ
ΒΕΡΟΙΑΣ
2ο ΒΕΡΟΙΑΣ Από : ΤΖΙΝΑ - ΑΡΓΥΡΟΥΛΑ
Εως : ΤΣΟΛΟΖΙΔΟΥ - ΕΙΡΗΝΗ
3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ
1ος ΟΡΟΦΟΣ                                          1η αίθουσα αριστερά
Εγνατίας 3 ΒΕΡΟΙΑ
159Α ΒΕΡΟΙΑΣ
ΒΕΡΟΙΑΣ
2ο ΒΕΡΟΙΑΣ Από : ΤΣΟΜΠΑΝΕΛΗ - ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
Εως : ΩΤΤΑΣ - ΝΙΚΟΛΑΟΣ
3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ
1ος ΟΡΟΦΟΣ                                           2η αίθουσα αριστερά
Εγνατίας 3 ΒΕΡΟΙΑ
159Β ΒΕΡΟΙΑΣ
ΒΕΡΟΙΑΣ
2ο ΒΕΡΟΙΑΣ Από : ΤΣΟΜΠΑΝΕΛΗ - ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
Εως : ΩΤΤΑΣ - ΝΙΚΟΛΑΟΣ
3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ
1ος ΟΡΟΦΟΣ                                        3η αίθουσα αριστερά
Εγνατίας 3 ΒΕΡΟΙΑ
160Α ΒΕΡΟΙΑΣ
ΒΕΡΟΙΑΣ
3ο ΒΕΡΟΙΑΣ α) Από : ΑΒΕΤΙΔΗΣ - ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Εως : ΑΤΣΑΛΑ - ΔΕΣΠΟΙΝΑ
β)Ετεροδημότες από: ΑΒΡΑΜΙΔΟΥ-ΜΑΡΙΑ έως: ΛΙΑΠΑΤΗΣ-ΦΩΤΙΟΣ
γ) Όλοι οι Κοινοτικοί Εκλογείς
6ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ
ΙΣΟΓΕΙΟ                                            1η αίθουσα δεξιάΚαρατάσου 16 ΒΕΡΟΙΑ
160Β ΒΕΡΟΙΑΣ
ΒΕΡΟΙΑΣ
3ο ΒΕΡΟΙΑΣ α) Από : ΑΒΕΤΙΔΗΣ - ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Εως : ΑΤΣΑΛΑ - ΔΕΣΠΟΙΝΑ
β) Όλοι οι Κοινοτικοί Εκλογείς
6ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ
ΙΣΟΓΕΙΟ                                                3η αίθουσα δεξιάΚαρατάσου 16 ΒΕΡΟΙΑ
161Α ΒΕΡΟΙΑΣ
ΒΕΡΟΙΑΣ
3ο ΒΕΡΟΙΑΣ α) Από : ΑΥΓΕΡΙΝΟΥ - ΕΛΙΣΑΒΕΤ
Εως : ΓΕΩΡΓΟΥΔΑΚΗΣ - ΓΕΩΡΓΙΟΣ
β)Ετεροδημότες από: ΛΙΟΛΙΟΣ-ΑΝΤΩΝΙΟΣ έως: ΧΑΛΟΦΤΗ-ΔΗΜΗΤΡΑ
6ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ
1ος ΟΡΟΦΟΣ                                  αίθουσα Νο 07
Καρατάσου 16 ΒΕΡΟΙΑ
161Β ΒΕΡΟΙΑΣ
ΒΕΡΟΙΑΣ
3ο ΒΕΡΟΙΑΣ Από : ΑΥΓΕΡΙΝΟΥ - ΕΛΙΣΑΒΕΤ
Εως : ΓΕΩΡΓΟΥΔΑΚΗΣ - ΓΕΩΡΓΙΟΣ
6ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ
1ος ΟΡΟΦΟΣ                                            1η αίθουσα δεξιάΚαρατάσου 16 ΒΕΡΟΙΑ
162Α ΒΕΡΟΙΑΣ
ΒΕΡΟΙΑΣ
3ο ΒΕΡΟΙΑΣ Από : ΓΙΑΒΡΟΓΛΟΥ - ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
Εως : ΔΕΛΛΑ - ΩΡΑΙΑ και β) Εκλογείς του άρθρου 27 του Π.Δ. 26/2012 της 5201 στρατιωτικής μονάδας
6ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ
1ος ΟΡΟΦΟΣ                                              2η αίθουσα δεξιάΚαρατάσου 16 ΒΕΡΟΙΑ
162Β ΒΕΡΟΙΑΣ
ΒΕΡΟΙΑΣ
3ο ΒΕΡΟΙΑΣ Από : ΓΙΑΒΡΟΓΛΟΥ - ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
Εως : ΔΕΛΛΑ - ΩΡΑΙΑ
6ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ
1ος ΟΡΟΦΟΣ                                          3η αίθουσα δεξιάΚαρατάσου 16 ΒΕΡΟΙΑ
163Α ΒΕΡΟΙΑΣ
ΒΕΡΟΙΑΣ
3ο ΒΕΡΟΙΑΣ Από : ΔΕΛΛΙΟΣ - ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
Εως : ΖΙΩΓΑΣ - ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ και β) Εκλογείς του άρθρου 27 του Π.Δ. 26/2012 των 5202, 5509, 5518 στρατιωτικών μονάδων
13ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ
ΙΣΟΓΕΙΟ                                                               2η αίθουσα αριστερά Καρατάσου 16 ΒΕΡΟΙΑ
163Β ΒΕΡΟΙΑΣ
ΒΕΡΟΙΑΣ
3ο ΒΕΡΟΙΑΣ Από : ΔΕΛΛΙΟΣ - ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
Εως : ΖΙΩΓΑΣ - ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
13ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ
ΙΣΟΓΕΙΟ                                               3η αίθουσα αριστερά Καρατάσου 16 ΒΕΡΟΙΑ
164Α ΒΕΡΟΙΑΣ
ΒΕΡΟΙΑΣ
3ο ΒΕΡΟΙΑΣ Από : ΖΟΥΛΟΥΜΗ - ΔΗΜΗΤΡΑ
Εως : ΚΑΛΦΟΠΟΥΛΟΥ - ΞΑΝΘΙΠΠΗ και β) Εκλογείς του άρθρου 27 του Π.Δ. 26/2012 των 5203, 5503, 5515 στρατιωτικών μονάδων
13ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ
1ος ΟΡΟΦΟΣ                                            3η αίθουσα αριστερά Καρατάσου 16 ΒΕΡΟΙΑ
164Β ΒΕΡΟΙΑΣ
ΒΕΡΟΙΑΣ
3ο ΒΕΡΟΙΑΣ Από : ΖΟΥΛΟΥΜΗ - ΔΗΜΗΤΡΑ
Εως : ΚΑΛΦΟΠΟΥΛΟΥ - ΞΑΝΘΙΠΠΗ
13ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ
1ος ΟΡΟΦΟΣ                                           4η αίθουσα αριστερά Καρατάσου 16 ΒΕΡΟΙΑ
165Α ΒΕΡΟΙΑΣ
ΒΕΡΟΙΑΣ
3ο ΒΕΡΟΙΑΣ Από : ΚΑΜΑΛΗ - ΒΑΣΙΛΕΙΑ
Εως : ΚΑΥΚΙΑΣ - ΝΕΟΚΟΣΜΟΣ
7ο & 11ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ
ΙΣΟΓΕΙΟ δεξιά  αίθουσα Νο 001Δαιδάλου &Λυσίου 1 ΒΕΡΟΙΑ
165Β ΒΕΡΟΙΑΣ
ΒΕΡΟΙΑΣ
3ο ΒΕΡΟΙΑΣ Από : ΚΑΜΑΛΗ - ΒΑΣΙΛΕΙΑ
Εως : ΚΑΥΚΙΑΣ - ΝΕΟΚΟΣΜΟΣ
7ο & 11ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ
ΙΣΟΓΕΙΟ δεξιά  αίθουσα Νο 002Δαιδάλου & Λυσίου 1 ΒΕΡΟΙΑ
166Α ΒΕΡΟΙΑΣ
ΒΕΡΟΙΑΣ
3ο ΒΕΡΟΙΑΣ Από : ΚΑΦΕ - ΑΘΑΝΑΣΙΑ
Εως : ΚΟΥΤΡΩΤΣΙΟΣ - ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
7ο & 11ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ
1ος ΟΡΟΦΟΣ αριστερά    αίθουσα Νο 102
Δαιδάλου& Λυσίου 1 ΒΕΡΟΙΑ
166Β ΒΕΡΟΙΑΣ
ΒΕΡΟΙΑΣ
3ο ΒΕΡΟΙΑΣ Από : ΚΑΦΕ - ΑΘΑΝΑΣΙΑ
Εως : ΚΟΥΤΡΩΤΣΙΟΣ - ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
7ο & 11ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ
1ος ΟΡΟΦΟΣ αριστερά   αίθουσα Νο 103
Δαιδάλου & Λυσίου 1 ΒΕΡΟΙΑ
167Α ΒΕΡΟΙΑΣ
ΒΕΡΟΙΑΣ
3ο ΒΕΡΟΙΑΣ Από : ΚΟΥΤΣΑΛΙΑΡΗ - ΔΗΜΗΤΡΑ
Εως : ΜΑΓΟΥΛΑ - ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
7ο & 11ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ
1ος ΟΡΟΦΟΣ δεξιά          αίθουσα Νο 105
Δαιδάλου & Λυσίου 1 ΒΕΡΟΙΑ
167Β ΒΕΡΟΙΑΣ
ΒΕΡΟΙΑΣ
3ο ΒΕΡΟΙΑΣ Από : ΚΟΥΤΣΑΛΙΑΡΗ - ΔΗΜΗΤΡΑ
Εως : ΜΑΓΟΥΛΑ - ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
7ο & 11ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ
1ος ΟΡΟΦΟΣ δεξιά               αίθουσα Νο 106                     Δαιδάλου & Λυσίου 1 ΒΕΡΟΙΑ
168Α ΒΕΡΟΙΑΣ
ΒΕΡΟΙΑΣ
3ο ΒΕΡΟΙΑΣ Από : ΜΑΖΑΡΑΚΗ - ΚΑΛΛΙΟΠΗ
Εως : ΜΟΥΖΗΣ - ΣΤΕΡΓΙΟΣ
3ο – 4ο ΛΥΚΕΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ
ΙΣΟΓΕΙΟ αριστερά              αίθουσα Νο 001
Πλουτάρχου & Αριστοφάνους ΒΕΡΟΙΑ
168Β ΒΕΡΟΙΑΣ
ΒΕΡΟΙΑΣ
3ο ΒΕΡΟΙΑΣ Από : ΜΑΖΑΡΑΚΗ - ΚΑΛΛΙΟΠΗ
Εως : ΜΟΥΖΗΣ - ΣΤΕΡΓΙΟΣ
3ο – 4ο ΛΥΚΕΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ
ΙΣΟΓΕΙΟ αριστερά              αίθουσα Νο 002
Πλουτάρχου & Αριστοφάνους ΒΕΡΟΙΑ
169Α ΒΕΡΟΙΑΣ
ΒΕΡΟΙΑΣ
3ο ΒΕΡΟΙΑΣ Από : ΜΟΥΛΛΙΡΙ - ΑΓΓΕΛΟΣ
Εως : ΜΠΡΟΥΣΚΕΛΗ - ΕΛΕΝΗ
3ο – 4ο ΛΥΚΕΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ
ΙΣΟΓΕΙΟ αριστερά             αίθουσα Νο 003
Πλουτάρχου & Αριστοφάνους ΒΕΡΟΙΑ
169Β ΒΕΡΟΙΑΣ
ΒΕΡΟΙΑΣ
3ο ΒΕΡΟΙΑΣ Από : ΜΟΥΛΛΙΡΙ - ΑΓΓΕΛΟΣ
Εως : ΜΠΡΟΥΣΚΕΛΗ - ΕΛΕΝΗ
3ο – 4ο ΛΥΚΕΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ
ΙΣΟΓΕΙΟ αριστερά             αίθουσα Νο 004
Πλουτάρχου & Αριστοφάνους ΒΕΡΟΙΑ
170Α ΒΕΡΟΙΑΣ
ΒΕΡΟΙΑΣ
3ο ΒΕΡΟΙΑΣ Από : ΜΥΛΩΝΑ - ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
Εως : ΠΑΝΤΣΗΣ - ΣΤΑΥΡΟΣ
3ο – 4ο ΛΥΚΕΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ
1ος ΟΡΟΦΟΣ αριστερά          αίθουσα Νο 14
Πλουτάρχου & Αριστοφάνους ΒΕΡΟΙΑ
170Β ΒΕΡΟΙΑΣ
ΒΕΡΟΙΑΣ
3ο ΒΕΡΟΙΑΣ Από : ΜΥΛΩΝΑ - ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
Εως : ΠΑΝΤΣΗΣ - ΣΤΑΥΡΟΣ
3ο – 4ο ΛΥΚΕΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ
1ος ΟΡΟΦΟΣ αριστερά         αίθουσα Νο 15
Πλουτάρχου & Αριστοφάνους ΒΕΡΟΙΑ
171Α ΒΕΡΟΙΑΣ
ΒΕΡΟΙΑΣ
3ο ΒΕΡΟΙΑΣ Από : ΠΑΠΑ - ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
Εως : ΠΕΝΤΕΦΟΥΝΤΑΣ - ΝΙΚΟΛΑΟΣ
3ο – 4ο ΛΥΚΕΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ
1ος ΟΡΟΦΟΣ αριστερά        αίθουσα Νο 16
Πλουτάρχου & Αριστοφάνους ΒΕΡΟΙΑ
171Β ΒΕΡΟΙΑΣ
ΒΕΡΟΙΑΣ
3ο ΒΕΡΟΙΑΣ Από : ΠΑΠΑ - ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
Εως : ΠΕΝΤΕΦΟΥΝΤΑΣ - ΝΙΚΟΛΑΟΣ
3ο – 4ο ΛΥΚΕΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ
1ος ΟΡΟΦΟΣ αριστερά         αίθουσα Νο 17
Πλουτάρχου & Αριστοφάνους ΒΕΡΟΙΑ
172Α ΒΕΡΟΙΑΣ
ΒΕΡΟΙΑΣ
3ο ΒΕΡΟΙΑΣ Από : ΠΕΠΕΛΙΑ - ΕΛΠΙΔΑ
Εως : ΣΑΠΑΝΙΔΟΥ - ΦΩΤΕΙΝΗ
3ο – 4ο ΛΥΚΕΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ
1ος ΟΡΟΦΟΣ αριστερά        αίθουσα Νο 18
Πλουτάρχου & Αριστοφάνους ΒΕΡΟΙΑ
172Β ΒΕΡΟΙΑΣ
ΒΕΡΟΙΑΣ
3ο ΒΕΡΟΙΑΣ Από : ΠΕΠΕΛΙΑ - ΕΛΠΙΔΑ
Εως : ΣΑΠΑΝΙΔΟΥ - ΦΩΤΕΙΝΗ
3ο – 4ο ΛΥΚΕΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ
1ος ΟΡΟΦΟΣ αριστερά         αίθουσα Νο 19
Πλουτάρχου & Αριστοφάνους ΒΕΡΟΙΑ
173Α ΒΕΡΟΙΑΣ
ΒΕΡΟΙΑΣ
3ο ΒΕΡΟΙΑΣ Από : ΣΑΠΟΥΝΟΠΟΥΛΟΣ - ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ
Εως : ΣΤΕΡΓΙΟΥ - ΦΕΒΡΩΝΙΑ
3ο – 4ο ΛΥΚΕΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ
1ος ΟΡΟΦΟΣ αριστερά          αίθουσα Νο 7
Πλουτάρχου & Αριστοφάνους ΒΕΡΟΙΑ
173Β ΒΕΡΟΙΑΣ
ΒΕΡΟΙΑΣ
3ο ΒΕΡΟΙΑΣ Από : ΣΑΠΟΥΝΟΠΟΥΛΟΣ - ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ
Εως : ΣΤΕΡΓΙΟΥ - ΦΕΒΡΩΝΙΑ
3ο – 4ο ΛΥΚΕΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ
1ος ΟΡΟΦΟΣ αριστερά       αίθουσα Νο 8
Πλουτάρχου & Αριστοφάνους ΒΕΡΟΙΑ
174Α ΒΕΡΟΙΑΣ
ΒΕΡΟΙΑΣ
3ο ΒΕΡΟΙΑΣ Από : ΣΤΕΦΑΝΑΚΗΣ - ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Εως : ΤΡΙΧΑΣ - ΡΑΦΑΗΛ
3ο – 4ο ΛΥΚΕΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ
1ος ΟΡΟΦΟΣ δεξιά                      αίθουσα Νο 21
Πλουτάρχου & Αριστοφάνους ΒΕΡΟΙΑ
174Β ΒΕΡΟΙΑΣ
ΒΕΡΟΙΑΣ
3ο ΒΕΡΟΙΑΣ Από : ΣΤΕΦΑΝΑΚΗΣ - ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Εως : ΤΡΙΧΑΣ - ΡΑΦΑΗΛ
3ο – 4ο ΛΥΚΕΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ
1ος ΟΡΟΦΟΣ δεξιά                            αίθουσα Ν 22
Πλουτάρχου & Αριστοφάνους ΒΕΡΟΙΑ
175Α ΒΕΡΟΙΑΣ
ΒΕΡΟΙΑΣ
3ο ΒΕΡΟΙΑΣ Από : ΤΡΟΜΠΟΥΚΗ - ΕΙΡΗΝΗ
Εως : ΦΑΣΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥ - ΜΑΡΙΑ
3ο – 4ο ΛΥΚΕΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ
1ος ΟΡΟΦΟΣ δεξιά          αίθουσα Νο 23
Πλουτάρχου & Αριστοφάνους ΒΕΡΟΙΑ
175Β ΒΕΡΟΙΑΣ
ΒΕΡΟΙΑΣ
3ο ΒΕΡΟΙΑΣ Από : ΤΡΟΜΠΟΥΚΗ - ΕΙΡΗΝΗ
Εως : ΦΑΣΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥ - ΜΑΡΙΑ
3ο – 4ο ΛΥΚΕΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ
1ος ΟΡΟΦΟΣ δεξιά           αίθουσα Νο 24
Πλουτάρχου & Αριστοφάνους ΒΕΡΟΙΑ
176Α ΒΕΡΟΙΑΣ
ΒΕΡΟΙΑΣ
3ο ΒΕΡΟΙΑΣ Από : ΦΕΙΔΑ - ΕΛΕΝΗ
Εως : ΩΤΤΑΣ - ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
3ο – 4ο ΛΥΚΕΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ
1ος ΟΡΟΦΟΣ δεξιά          αίθουσα Νο 25
Πλουτάρχου & Αριστοφάνους ΒΕΡΟΙΑ
176Β ΒΕΡΟΙΑΣ
ΒΕΡΟΙΑΣ
3ο ΒΕΡΟΙΑΣ Από : ΦΕΙΔΑ - ΕΛΕΝΗ
Εως : ΩΤΤΑΣ - ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
3ο – 4ο ΛΥΚΕΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ
1ος ΟΡΟΦΟΣ δεξιά           αίθουσα Νο 26
Πλουτάρχου & Αριστοφάνους ΒΕΡΟΙΑ
177Α ΒΕΡΟΙΑΣ
ΒΕΡΟΙΑΣ
4ο ΒΕΡΟΙΑΣ α) Από : ΑΒΑΝΗΣ - ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Εως : ΑΧΤΣΗΣ - ΙΩΑΝΝΗΣ
β)Ετεροδημότες από: ΑΒΑΝΗ-ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ έως: ΜΙΧΑΗΛ-ΧΡΗΣΤΟΣ
γ) Όλοι οι Κοινοτικοί Εκλογείς
5ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ
ΙΣΟΓΕΙΟ δεξιά                             αίθουσα Νο 4                         Ακροπόλεως 12 ΒΕΡΟΙΑ
177Β ΒΕΡΟΙΑΣ
ΒΕΡΟΙΑΣ
4ο ΒΕΡΟΙΑΣ α) Από : ΑΒΑΝΗΣ - ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Εως : ΑΧΤΣΗΣ - ΙΩΑΝΝΗΣ
β) Όλοι οι Κοινοτικοί Εκλογείς
5ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ
ΙΣΟΓΕΙΟ δεξιά   αίθουσα Νο 5            Ακροπόλεως 12 ΒΕΡΟΙΑ
178Α ΒΕΡΟΙΑΣ
ΒΕΡΟΙΑΣ
4ο ΒΕΡΟΙΑΣ α) Από : ΒΑΙΝΑ - ΑΓΟΡΩ
Εως : ΓΚΑΙΤΑΤΖΗΣ - ΦΩΤΙΟΣ
β)Ετεροδημότες από: ΜΟΥΤΣΙΝΑΣ-ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ έως: ΧΑΤΖΗΒΑΛΑΣ-ΙΩΑΝΝΗΣ
5ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ
ΙΣΟΓΕΙΟ αριστερά αίθουσα Νο 6              Ακροπόλεως 12 ΒΕΡΟΙΑ
178Β ΒΕΡΟΙΑΣ
ΒΕΡΟΙΑΣ
4ο ΒΕΡΟΙΑΣ Από : ΒΑΙΝΑ - ΑΓΟΡΩ
Εως : ΓΚΑΙΤΑΤΖΗΣ - ΦΩΤΙΟΣ
5ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ
ΙΣΟΓΕΙΟ  αριστερά            αίθουσα Νο 8             Ακροπόλεως 12 ΒΕΡΟΙΑ
179Α ΒΕΡΟΙΑΣ
ΒΕΡΟΙΑΣ
4ο ΒΕΡΟΙΑΣ Από : ΓΚΑΛΑΒΟΣ - ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Εως : ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΟΥ - ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ
5ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ
1ος ΟΡΟΦΟΣ αριστερά    αίθουσα Νο 10
Ακροπόλεως 12 ΒΕΡΟΙΑ
179Β ΒΕΡΟΙΑΣ
ΒΕΡΟΙΑΣ
4ο ΒΕΡΟΙΑΣ Από : ΓΚΑΛΑΒΟΣ - ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Εως : ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΟΥ - ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ
5ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ
1ος ΟΡΟΦΟΣ αριστερά       αίθουσα Νο 12
Ακροπόλεως 12 ΒΕΡΟΙΑ
180Α ΒΕΡΟΙΑΣ
ΒΕΡΟΙΑΣ
4ο ΒΕΡΟΙΑΣ Από : ΕΝΙΝΤΟΥΝΑΕΒ - ΑΖΑΤ
Εως : ΙΩΣΗΦΙΔΟΥ - ΚΥΡΙΑΚΗ
5ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ
1ος ΟΡΟΦΟΣ δεξιά            αίθουσα Νο 15
Ακροπόλεως 12 ΒΕΡΟΙΑ
180Β ΒΕΡΟΙΑΣ
ΒΕΡΟΙΑΣ
4ο ΒΕΡΟΙΑΣ Από : ΕΝΙΝΤΟΥΝΑΕΒ - ΑΖΑΤ
Εως : ΙΩΣΗΦΙΔΟΥ - ΚΥΡΙΑΚΗ
5ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
1ος ΟΡΟΦΟΣ δεξιά         αίθουσα Νο 17
Ακροπόλεως 12 ΒΕΡΟΙΑ
181Α ΒΕΡΟΙΑΣ
ΒΕΡΟΙΑΣ
4ο ΒΕΡΟΙΑΣ Από : ΚΑΒΑΚΗ - ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
Εως : ΚΑΡΥΠΙΔΟΥ - ΟΛΓΑ
2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ ΙΣΟΓΕΙΟ 1η αίθουσα δεξιά Μπελογιάννη 2 ΒΕΡΟΙΑ
181Β ΒΕΡΟΙΑΣ
ΒΕΡΟΙΑΣ
4ο ΒΕΡΟΙΑΣ Από : ΚΑΒΑΚΗ - ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
Εως : ΚΑΡΥΠΙΔΟΥ - ΟΛΓΑ
2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ  ΙΣΟΓΕΙΟ 2η αίθουσα δεξιά Μπελογιάννη 2 ΒΕΡΟΙΑ
182Α ΒΕΡΟΙΑΣ
ΒΕΡΟΙΑΣ
4ο ΒΕΡΟΙΑΣ Από : ΚΑΣΑ - ΓΙΑΝΝΗΣ
Εως : ΚΟΥΤΣΟΥΡΑΔΗΣ - ΦΑΛΕΣ
2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ  ΙΣΟΓΕΙΟ 1η αίθουσα αριστερά  Μπελογιάννη 2 ΒΕΡΟΙΑ
182Β ΒΕΡΟΙΑΣ
ΒΕΡΟΙΑΣ
4ο ΒΕΡΟΙΑΣ Από : ΚΑΣΑ - ΓΙΑΝΝΗΣ
Εως : ΚΟΥΤΣΟΥΡΑΔΗΣ - ΦΑΛΕΣ
2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ ΙΣΟΓΕΙΟ 2η αίθουσα αριστερά  Μπελογιάννη 2 ΒΕΡΟΙΑ
183Α ΒΕΡΟΙΑΣ
ΒΕΡΟΙΑΣ
4ο ΒΕΡΟΙΑΣ Από : ΚΟΥΦΑΚΗ - ΔΕΣΠΟΙΝΑ
Εως : ΜΑΤΣΟΣ - ΝΙΚΟΛΑΟΣ
2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ
1ος ΟΡΟΦΟΣ 1η  αίθουσα δεξιάΜπελογιάννη 2 ΒΕΡΟΙΑ
183Β ΒΕΡΟΙΑΣ
ΒΕΡΟΙΑΣ
4ο ΒΕΡΟΙΑΣ Από : ΚΟΥΦΑΚΗ - ΔΕΣΠΟΙΝΑ
Εως : ΜΑΤΣΟΣ - ΝΙΚΟΛΑΟΣ
2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ
1ος ΟΡΟΦΟΣ 2η  αίθουσα δεξιάΜπελογιάννη 2 ΒΕΡΟΙΑ
184Α ΒΕΡΟΙΑΣ
ΒΕΡΟΙΑΣ
4ο ΒΕΡΟΙΑΣ Από : ΜΑΥΡΕΑ - ΧΡΥΣΗ
Εως : ΜΠΟΖΙΟΛΑ - ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ
2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ
1ος ΟΡΟΦΟΣ                                        1η  αίθουσα αριστερά
Μπελογιάννη 2 ΒΕΡΟΙΑ
184Β ΒΕΡΟΙΑΣ
ΒΕΡΟΙΑΣ
4ο ΒΕΡΟΙΑΣ Από : ΜΑΥΡΕΑ - ΧΡΥΣΗ
Εως : ΜΠΟΖΙΟΛΑ - ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ
2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ
1ος ΟΡΟΦΟΣ                                         2η  αίθουσα αριστερά
Μπελογιάννη 2 ΒΕΡΟΙΑ
185Α ΒΕΡΟΙΑΣ
ΒΕΡΟΙΑΣ
4ο ΒΕΡΟΙΑΣ Από : ΜΠΟΙΤΣΗ - ΜΑΡΙΑ
Εως : ΠΑΠΑΓΙΩΤΑ - ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
5ο  ΛΥΚΕΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ
Γ΄κτίριο, ΙΣΟΓΕΙΟ,  αίθουσα 110
Αριάδνης Εργοχώρι, ΒΕΡΟΙΑ
185Β ΒΕΡΟΙΑΣ
ΒΕΡΟΙΑΣ
4ο ΒΕΡΟΙΑΣ Από : ΜΠΟΙΤΣΗ - ΜΑΡΙΑ
Εως : ΠΑΠΑΓΙΩΤΑ - ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
5ο  ΛΥΚΕΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ
Γ΄κτίριο, ΙΣΟΓΕΙΟ,  αίθουσα 111
Αριάδνης Εργοχώρι, ΒΕΡΟΙΑ
186Α ΒΕΡΟΙΑΣ
ΒΕΡΟΙΑΣ
4ο ΒΕΡΟΙΑΣ Από : ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ - ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Εως : ΠΙΤΟΥΛΙΑΣ - ΝΙΚΟΛΑΟΣ
5ο  ΛΥΚΕΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ
Γ΄ κτίριο,   1ος ΟΡΟΦΟΣ,αίθουσα 203
Αριάδνης Εργοχώρι, ΒΕΡΟΙΑ
186Β ΒΕΡΟΙΑΣ
ΒΕΡΟΙΑΣ
4ο ΒΕΡΟΙΑΣ Από : ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ - ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Εως : ΠΙΤΟΥΛΙΑΣ - ΝΙΚΟΛΑΟΣ
5ο  ΛΥΚΕΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ
Γ΄ κτίριο,   1ος ΟΡΟΦΟΣ,αίθουσα 204
Αριάδνης Εργοχώρι, ΒΕΡΟΙΑ
187Α ΒΕΡΟΙΑΣ
ΒΕΡΟΙΑΣ
4ο ΒΕΡΟΙΑΣ Από : ΠΛΑΚΙΑ - ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
Εως : ΣΙΜΟΝΟΒ - ΜΙΧΑΗΛ
5ο  ΛΥΚΕΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ
Γ΄ κτίριο,1ος ΟΡΟΦΟΣ,           αίθουσα 201
Αριάδνης Εργοχώρι, ΒΕΡΟΙΑ
187Β ΒΕΡΟΙΑΣ
ΒΕΡΟΙΑΣ
4ο ΒΕΡΟΙΑΣ Από : ΠΛΑΚΙΑ - ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
Εως : ΣΙΜΟΝΟΒ - ΜΙΧΑΗΛ
5ο  ΛΥΚΕΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ
Γ΄ κτίριο,    1ος ΟΡΟΦΟΣ,αίθουσα 202
Αριάδνης Εργοχώρι, ΒΕΡΟΙΑ
188Α ΒΕΡΟΙΑΣ
ΒΕΡΟΙΑΣ
4ο ΒΕΡΟΙΑΣ Από : ΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ - ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
Εως : ΤΖΗΜΟΓΙΑΝΝΗΣ - ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ
5ο  ΛΥΚΕΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ
Γ΄ κτίριο,1ος ΟΡΟΦΟΣ,αίθουσα 207
Αριάδνης Εργοχώρι, ΒΕΡΟΙΑ
188Β ΒΕΡΟΙΑΣ
ΒΕΡΟΙΑΣ
4ο ΒΕΡΟΙΑΣ Από : ΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ - ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
Εως : ΤΖΗΜΟΓΙΑΝΝΗΣ - ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ
5ο  ΛΥΚΕΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ
Γ΄ κτίριο,1ος ΟΡΟΦΟΣ,        αίθουσα 208
Αριάδνης Εργοχώρι, ΒΕΡΟΙΑ
189Α ΒΕΡΟΙΑΣ
ΒΕΡΟΙΑΣ
4ο ΒΕΡΟΙΑΣ Από : ΤΖΗΜΟΛΑΚΑΣ - ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
Εως : ΤΣΙΡΟΦΙΔΟΥ - ΕΥΑ
5ο  ΛΥΚΕΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ
Γ΄ κτίριο, 1ος ΟΡΟΦΟΣ,           αίθουσα 209
Αριάδνης Εργοχώρι, ΒΕΡΟΙΑ
189Β ΒΕΡΟΙΑΣ
ΒΕΡΟΙΑΣ
4ο ΒΕΡΟΙΑΣ Από : ΤΖΗΜΟΛΑΚΑΣ - ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
Εως : ΤΣΙΡΟΦΙΔΟΥ - ΕΥΑ
5ο  ΛΥΚΕΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ
Γ΄ κτίριο,    1ος ΟΡΟΦΟΣ,         αίθουσα 210
Αριάδνης Εργοχώρι, ΒΕΡΟΙΑ
190Α ΒΕΡΟΙΑΣ
ΒΕΡΟΙΑΣ
4ο ΒΕΡΟΙΑΣ Από : ΤΣΙΣΜΕΤΖΗ - ΑΝΝΑ
Εως : ΨΥΛΙΟΥΡΗΣ - ΙΩΑΝΝΗΣ
5ο  ΛΥΚΕΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ
Γ΄ κτίριο,    1ος ΟΡΟΦΟΣ,           αίθουσα 211
Αριάδνης Εργοχώρι, ΒΕΡΟΙΑ
190Β ΒΕΡΟΙΑΣ
ΒΕΡΟΙΑΣ
4ο ΒΕΡΟΙΑΣ Από : ΤΣΙΣΜΕΤΖΗ - ΑΝΝΑ
Εως : ΨΥΛΙΟΥΡΗΣ - ΙΩΑΝΝΗΣ
5ο  ΛΥΚΕΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ
Γ΄ κτίριο,   1ος ΟΡΟΦΟΣ,               αίθουσα 212
Αριάδνης Εργοχώρι, ΒΕΡΟΙΑ
191 ΒΕΡΟΙΑΣ
ΒΕΡΟΙΑΣ
4ο ΒΕΡΟΙΑΣ
ΛΑΖΟΧΩΡΙΟΥ
Από : ΑΛΟΧΑΝ - ΦΕΛΙΤΣΙΑ
Εως : ΧΑΤΖΗΜΗΤΡΟΥ - ΜΥΡΟΦΟΡΑ
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΛΑΖΟΧΩΡΙΟΥ
192 ΒΕΡΟΙΑΣ
ΒΕΡΟΙΑΣ
4ο ΒΕΡΟΙΑΣ
ΤΑΓΑΡΟΧΩΡΙΟΥ
α) Από : ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ - ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
Εως : ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ - ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ
β) Όλοι οι Ετεροδημότες
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΑΓΑΡΟΧΩΡΙΟΥ
193 ΒΕΡΟΙΑΣ
ΒΕΡΟΙΑΣ
ΑΓ.ΒΑΡΒΑΡΑΣ Από : ΑΓΓΕΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ - ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Εως : ΚΑΛΛΙΑΦΑΣ - ΚΥΡΙΑΚΟΣ
 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ                                1η αίθουσα δεξιά
194 ΒΕΡΟΙΑΣ
ΒΕΡΟΙΑΣ
ΑΓ.ΒΑΡΒΑΡΑΣ Από : ΚΑΛΛΙΑΦΑΣ - ΜΙΧΑΗΛ
Εως : ΠΑΖΑΡΤΖΙΚΛΗΣ - ΘΕΟΧΑΡΗΣ
 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ                                      2η αίθουσα αριστερά
195 ΒΕΡΟΙΑΣ
ΒΕΡΟΙΑΣ
ΑΓ.ΒΑΡΒΑΡΑΣ Από : ΠΑΖΑΡΤΖΙΚΛΗΣ - ΘΕΟΧΑΡΗΣ
Εως : ΨΩΜΑΣ - ΜΙΧΑΗΛ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ                                       1η αίθουσα αριστερά
196 ΒΕΡΟΙΑΣ
ΒΕΡΟΙΑΣ
ΑΜΜΟΥ Από : ΑΓΝΙΑΔΟΥ - ΔΕΣΠΟΙΝΑ
Εως : ΩΡΑΙΟΠΟΥΛΟΥ - ΜΑΡΙΑ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΜΜΟΥ
197 ΒΕΡΟΙΑΣ
ΒΕΡΟΙΑΣ
ΑΣΩΜΑΤΩΝ α) Από : ΑΓΓΕΛΗ - ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
Εως : ΛΟΥΚΑΝΟΠΟΥΛΟΥ - ΣΟΦΙΑ
β) Όλοι οι Ετεροδημότες
γ) Όλοι οι Κοινοτικοί Εκλογείς
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΣΩΜΑΤΩΝ
αίθουσα ΟΛΟΗΜΕΡΟΥ
198Α ΒΕΡΟΙΑΣ
ΒΕΡΟΙΑΣ
ΑΣΩΜΑΤΩΝ Από : ΜΑΛΙΑΡΑ - ΒΙΡΓΙΝΙΑ
Εως : ΧΙΩΤΕΛΛΗ - ΚΑΣΣΙΑΝΗ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΣΩΜΑΤΩΝ
1η αίθουσα αριστερά
1ος ΟΡΟΦΟΣ
198Β ΒΕΡΟΙΑΣ
ΒΕΡΟΙΑΣ
ΑΣΩΜΑΤΩΝ Από : ΜΑΛΙΑΡΑ - ΒΙΡΓΙΝΙΑ
Εως : ΧΙΩΤΕΛΛΗ - ΚΑΣΣΙΑΝΗ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΣΩΜΑΤΩΝ
1η αίθουσα δεξιά
1ος ΟΡΟΦΟΣ
199 ΒΕΡΟΙΑΣ
ΒΕΡΟΙΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΑΝΩΝ Από : ΑΓΓΕΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ - ΑΝΕΣΤΗΣ
Εως : ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΟΥ - ΕΥΣΤΡΑΤΙΑ και β) Εκλογείς του άρθρου 27 του Π.Δ. 26/2012 του Τμήματος Διαχείρισης Μετ/σης Ημαθίας
ΠΡΩΗΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΑΝΩΝ             1η αίθουσα δεξιά
200 ΒΕΡΟΙΑΣ
ΒΕΡΟΙΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΑΝΩΝ
ΛΕΥΚΟΠΕΤΡΑΣ
Από : ΑΚΡΙΒΟΠΟΥΛΟΣ - ΑΓΓΕΛΟΣ
Εως : ΧΡΥΣΟΠΟΥΛΟΥ - ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΛΕΥΚΟΠΕΤΡΑΣ                    (ΠΡΩΗΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ)
201 ΒΕΡΟΙΑΣ
ΒΕΡΟΙΑΣ
ΚΑΣΤΑΝΙΑΣ Από : ΑΔΑΜΙΔΟΥ - ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
Εως : ΧΩΛΙΔΗΣ - ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΣΤΑΝΙΑΣ                                              1η αίθουσα δεξιά
202 ΒΕΡΟΙΑΣ
ΒΕΡΟΙΑΣ
ΚΑΣΤΑΝΙΑΣ
ΜΙΚΡΗΣ ΣΑΝΤΑΣ
Από : ΑΛΜΠΑΝΙΔΟΥ - ΣΟΦΙΑ
Εως : ΧΕΙΜΩΝΙΔΟΥ - ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ Μ. ΣΑΝΤΑΣ                             (ΠΡΩΗΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ)                              1η αίθουσα αριστερά
203Α ΒΕΡΟΙΑΣ
ΒΕΡΟΙΑΣ
ΚΑΤΩ ΒΕΡΜΙΟΥ Από : ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ - ΓΑΒΡΙΗΛ
Εως : ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ - ΧΡΗΣΤΟΣ
4ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ
ΙΣΟΓΕΙΟ 1η αίθουσα δεξιά Ξενοφώντος 11 ΒΕΡΟΙΑ
203Β ΒΕΡΟΙΑΣ
ΒΕΡΟΙΑΣ
ΚΑΤΩ ΒΕΡΜΙΟΥ Από : ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ - ΓΑΒΡΙΗΛ
Εως : ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ - ΧΡΗΣΤΟΣ
4ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ
1ος ΟΡΟΦΟΣ                                          1η αίθουσα δεξιάΞενοφώντος 11 ΒΕΡΟΙΑ
204Α ΒΕΡΟΙΑΣ
ΒΕΡΟΙΑΣ
ΚΑΤΩ ΒΕΡΜΙΟΥ Από : ΚΑΡΑΚΑΤΣΙΑΝΟΣ - ΑΝΤΩΝΙΟΣ
Εως : ΜΗΤΡΟΥΛΑΣ - ΝΙΚΟΛΑΟΣ
4ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ
1ος ΟΡΟΦΟΣ                                          3η αίθουσα δεξιά             Ξενοφώντος  11 ΒΕΡΟΙΑ
204Β ΒΕΡΟΙΑΣ
ΒΕΡΟΙΑΣ
ΚΑΤΩ ΒΕΡΜΙΟΥ Από : ΚΑΡΑΚΑΤΣΙΑΝΟΣ - ΑΝΤΩΝΙΟΣ
Εως : ΜΗΤΡΟΥΛΑΣ - ΝΙΚΟΛΑΟΣ
4ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ
1ος ΟΡΟΦΟΣ                                           4η αίθουσα δεξιά                   Ξενοφώντος  11 ΒΕΡΟΙΑ
205Α ΒΕΡΟΙΑΣ
ΒΕΡΟΙΑΣ
ΚΑΤΩ ΒΕΡΜΙΟΥ Από : ΜΗΤΣΚΑ - ΜΑΡΙΑ
Εως : ΣΓΟΥΡΟΣ - ΠΕΤΡΟΣ
4ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ
1ος ΟΡΟΦΟΣ                                        5η αίθουσα δεξιά                     Ξενοφώντος  11 ΒΕΡΟΙΑ
205Β ΒΕΡΟΙΑΣ
ΒΕΡΟΙΑΣ
ΚΑΤΩ ΒΕΡΜΙΟΥ Από : ΜΗΤΣΚΑ - ΜΑΡΙΑ
Εως : ΣΓΟΥΡΟΣ - ΠΕΤΡΟΣ
4ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ
1ος ΟΡΟΦΟΣ                                      7η αίθουσα δεξιά                   Ξενοφώντος  11 ΒΕΡΟΙΑ
206Α ΒΕΡΟΙΑΣ
ΒΕΡΟΙΑΣ
ΚΑΤΩ ΒΕΡΜΙΟΥ Από : ΣΓΟΥΡΟΥ - ΚΥΡΙΑΚΗ
Εως : ΨΑΡΗΣ - ΣΤΕΡΓΙΟΣ
4ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ
1ος ΟΡΟΦΟΣ                                            4η αίθουσα αριστερά
Ξενοφώντος  11 ΒΕΡΟΙΑ
206Β ΒΕΡΟΙΑΣ
ΒΕΡΟΙΑΣ
ΚΑΤΩ ΒΕΡΜΙΟΥ Από : ΣΓΟΥΡΟΥ - ΚΥΡΙΑΚΗ
Εως : ΨΑΡΗΣ - ΣΤΕΡΓΙΟΣ
4ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ
1ος ΟΡΟΦΟΣ                                    2η αίθουσα αριστερά
Ξενοφώντος  11 ΒΕΡΟΙΑ
207Α ΒΕΡΟΙΑΣ
ΒΕΡΟΙΑΣ
ΚΟΥΜΑΡΙΑΣ Από : ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ - ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Εως : ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΙΔΟΥ - ΕΛΕΝΗ
ΠΡΩΗΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΟΥΜΑΡΙΑΣ                  1η αίθουσα αριστερά
207Β ΒΕΡΟΙΑΣ
ΒΕΡΟΙΑΣ
ΚΟΥΜΑΡΙΑΣ Από : ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ - ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Εως : ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΙΔΟΥ - ΕΛΕΝΗ
ΠΡΩΗΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΟΥΜΑΡΙΑΣ                  2η αίθουσα δεξιά
208 ΒΕΡΟΙΑΣ
ΒΕΡΟΙΑΣ
ΡΑΧΗΣ α) Από : ΑΓΟΡΑΣΤΟΣ - ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Εως : ΜΠΑΡΤΖΑΝΑ - ΔΗΜΗΤΡΟΥΛΑ
β) Όλοι οι Ετεροδημότες
γ) Όλοι οι Κοινοτικοί Εκλογείς
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΡΑΧΗΣ

1η αίθουσα δεξιά

209 ΒΕΡΟΙΑΣ
ΒΕΡΟΙΑΣ
ΡΑΧΗΣ Από : ΜΠΑΡΤΖΑΝΑΣ - ΙΩΑΝΝΗΣ
Εως : ΧΕΙΜΩΝΟΠΟΥΛΟΥ - ΜΑΡΙΚΑ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΡΑΧΗΣ

2η αίθουσα αριστερά

210 ΒΕΡΟΙΑΣ
ΒΕΡΟΙΑΣ
ΤΡΙΠΟΤΑΜΟΥ α) Από : ΑΓΓΕΛΑΚΗ - ΑΓΓΕΛΙΚΗ
Εως : ΚΑΡΑΤΙΔΗΣ - ΗΛΙΑΣ
β) Όλοι οι Κοινοτικοί Εκλογείς
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΡΙΠΟΤΑΜΟΥ
1η αίθουσα αριστερά
211 ΒΕΡΟΙΑΣ
ΒΕΡΟΙΑΣ
ΤΡΙΠΟΤΑΜΟΥ Από : ΚΑΡΑΤΙΔΗΣ - ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Εως : ΠΑΤΡΙΚΑΣ - ΙΩΑΝΝΗΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΡΙΠΟΤΑΜΟΥ
1η αίθουσα δεξιά
212 ΒΕΡΟΙΑΣ
ΒΕΡΟΙΑΣ
ΤΡΙΠΟΤΑΜΟΥ Από : ΠΑΤΡΙΚΑΣ - ΝΕΣΤΩΡ
Εως : ΨΗΦΑΚΗ - ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΡΙΠΟΤΑΜΟΥ
αίθουσα ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ
213Α ΒΕΡΟΙΑΣ
ΔΟΒΡΑ
ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΑΣ Από : ΑΛΑΓΚΙΟΖΙΔΗΣ - ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Εως : ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ - ΦΡΕΙΔΕΡΙΚΗ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ                   ΑΓ. ΜΑΡΙΝΑΣ
1η αίθουσα αριστερά
213Β ΒΕΡΟΙΑΣ
ΔΟΒΡΑ
ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΑΣ Από : ΑΛΑΓΚΙΟΖΙΔΗΣ - ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Εως : ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ - ΦΡΕΙΔΕΡΙΚΗ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ                  ΑΓ. ΜΑΡΙΝΑΣ
3η αίθουσα αριστερά
214Α ΒΕΡΟΙΑΣ
ΔΟΒΡΑ
ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΑΣ Από : ΜΟΝΟΣΠΙΤΑΛΗ - ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
Εως : ΧΡΗΣΤΟΥ - ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ                       ΑΓ. ΜΑΡΙΝΑΣ
Βιβλιοθήκη
214Β ΒΕΡΟΙΑΣ
ΔΟΒΡΑ
ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΑΣ Από : ΜΟΝΟΣΠΙΤΑΛΗ - ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
Εως : ΧΡΗΣΤΟΥ - ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ  ΑΓ. ΜΑΡΙΝΑΣ Αίθουσα ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ
215Α ΒΕΡΟΙΑΣ
ΔΟΒΡΑ
ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ α) Από : ΑΓΓΕΛΙΝΑ - ΚΥΡΙΑΚΗ
Εως : ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ - ΧΡΗΣΤΟΣ
β) Όλοι οι Ετεροδημότες
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΥ
1η αίθουσα αριστερά
215Β ΒΕΡΟΙΑΣ
ΔΟΒΡΑ
ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ Από : ΑΓΓΕΛΙΝΑ - ΚΥΡΙΑΚΗ
Εως : ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ - ΧΡΗΣΤΟΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΥ
2η αίθουσα αριστερά
216Α ΒΕΡΟΙΑΣ
ΔΟΒΡΑ
ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ Από : ΚΑΡΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ - ΧΡΙΣΤΙΝΑ
Εως : ΝΙΚΟΛΑΙΔΟΥ - ΠΟΛΥΞΕΝΗ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΥ
3η αίθουσα αριστερά
216Β ΒΕΡΟΙΑΣ
ΔΟΒΡΑ
ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ Από : ΚΑΡΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ - ΧΡΙΣΤΙΝΑ
Εως : ΝΙΚΟΛΑΙΔΟΥ - ΠΟΛΥΞΕΝΗ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΥ
4η αίθουσα αριστερά
217Α ΒΕΡΟΙΑΣ
ΔΟΒΡΑ
ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ Από : ΝΤΙΒΑΝΙΔΟΥ - ΜΑΡΙΑ
Εως : ΡΑΝΤΗ - ΠΕΤΡΟΥΛΑ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΥ
5η αίθουσα αριστερά
217Β ΒΕΡΟΙΑΣ
ΔΟΒΡΑ
ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ Από : ΝΤΙΒΑΝΙΔΟΥ - ΜΑΡΙΑ
Εως : ΡΑΝΤΗ - ΠΕΤΡΟΥΛΑ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΥ
6η αίθουσα αριστερά
218Α ΒΕΡΟΙΑΣ
ΔΟΒΡΑ
ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ Από : ΡΑΝΤΗΣ - ΑΝΤΩΝΙΟΣ
Εως : ΨΑΡΡΑΣ - ΧΡΗΣΤΟΣ
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ  ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΥ
1η αίθουσα αριστερά
218Β ΒΕΡΟΙΑΣ
ΔΟΒΡΑ
ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ Από : ΡΑΝΤΗΣ - ΑΝΤΩΝΙΟΣ
Εως : ΨΑΡΡΑΣ - ΧΡΗΣΤΟΣ
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ  ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΥ
1η αίθουσα δεξιά
219Α ΒΕΡΟΙΑΣ
ΔΟΒΡΑ
ΠΑΤΡΙΔΑΣ α) Από : ΑΒΡΑΜΙΔΟΥ - ΠΕΛΑΓΙΑ
Εως : ΚΟΥΓΙΟΥΜΤΖΙΔΟΥ - ΟΛΓΑ
β) Όλοι οι Ετεροδημότες
γ) Όλοι οι Κοινοτικοί Εκλογείς
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΤΡΙΔΑΣ
1η αίθουσα αριστερά
219Β ΒΕΡΟΙΑΣ
ΔΟΒΡΑ
ΠΑΤΡΙΔΑΣ α) Από : ΑΒΡΑΜΙΔΟΥ - ΠΕΛΑΓΙΑ
Εως : ΚΟΥΓΙΟΥΜΤΖΙΔΟΥ - ΟΛΓΑ
β) Όλοι οι Κοινοτικοί Εκλογείς
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΤΡΙΔΑΣ
2η αίθουσα αριστερά
220Α ΒΕΡΟΙΑΣ
ΔΟΒΡΑ
ΠΑΤΡΙΔΑΣ Από : ΚΟΥΚΟΥΡΙΚΗΣ - ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Εως : ΠΑΝΤΕΛΙΔΟΥ - ΜΑΡΙΑ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΤΡΙΔΑΣ
3η αίθουσα αριστερά
220Β ΒΕΡΟΙΑΣ
ΔΟΒΡΑ
ΠΑΤΡΙΔΑΣ Από : ΚΟΥΚΟΥΡΙΚΗΣ - ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Εως : ΠΑΝΤΕΛΙΔΟΥ - ΜΑΡΙΑ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΤΡΙΔΑΣ
4η αίθουσα αριστερά
221Α ΒΕΡΟΙΑΣ
ΔΟΒΡΑ
ΠΑΤΡΙΔΑΣ Από : ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ - ΙΩΑΝΝΗΣ
Εως : ΨΙΛΟΠΟΥΛΟΥ - ΦΡΕΙΔΕΡΙΚΗ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΤΡΙΔΑΣ
5η αίθουσα αριστερά
221Β ΒΕΡΟΙΑΣ
ΔΟΒΡΑ
ΠΑΤΡΙΔΑΣ Από : ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ - ΙΩΑΝΝΗΣ
Εως : ΨΙΛΟΠΟΥΛΟΥ - ΦΡΕΙΔΕΡΙΚΗ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΤΡΙΔΑΣ
6η αίθουσα αριστερά
222Α ΒΕΡΟΙΑΣ
ΔΟΒΡΑ
ΤΡΙΛΟΦΟΥ α) Από : ΑΙΒΑΖΙΔΟΥ - ΠΑΡΘΕΝΟΠΗ
Εως : ΚΩΣΤΟΓΛΙΔΟΥ - ΠΑΥΛΙΝΑ
β) Όλοι οι Κοινοτικοί Εκλογείς
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΤΡΙΛΟΦΟΥ
1η αίθουσα αριστερά
222Β ΒΕΡΟΙΑΣ
ΔΟΒΡΑ
ΤΡΙΛΟΦΟΥ α) Από : ΑΙΒΑΖΙΔΟΥ - ΠΑΡΘΕΝΟΠΗ
Εως : ΚΩΣΤΟΓΛΙΔΟΥ - ΠΑΥΛΙΝΑ
β) Όλοι οι Κοινοτικοί Εκλογείς
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΤΡΙΛΟΦΟΥ
2η αίθουσα αριστερά
223Α ΒΕΡΟΙΑΣ
ΔΟΒΡΑ
ΤΡΙΛΟΦΟΥ Από : ΛΙΑΠΗ - ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
Εως : ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΥ - ΣΟΦΙΑ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΡΙΛΟΦΟΥ
1η αίθουσα δεξιά
223Β ΒΕΡΟΙΑΣ
ΔΟΒΡΑ
ΤΡΙΛΟΦΟΥ Από : ΛΙΑΠΗ - ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
Εως : ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΥ - ΣΟΦΙΑ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΡΙΛΟΦΟΥ
2η αίθουσα δεξιά
224Α ΒΕΡΟΙΑΣ
ΔΟΒΡΑ
ΦΥΤΕΙΑΣ Από : ΑΓΓΕΛΙΔΟΥ - ΦΡΕΙΔΕΡΙΚΗ
Εως : ΚΩΣΤΗΣ - ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΦΥΤΕΙΑΣ
1η αίθουσα  αριστερά
224Β ΒΕΡΟΙΑΣ
ΔΟΒΡΑ
ΦΥΤΕΙΑΣ Από : ΑΓΓΕΛΙΔΟΥ - ΦΡΕΙΔΕΡΙΚΗ
Εως : ΚΩΣΤΗΣ - ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΦΥΤΕΙΑΣ
1η αίθουσα  δεξιά
225Α ΒΕΡΟΙΑΣ
ΔΟΒΡΑ
ΦΥΤΕΙΑΣ Από : ΛΑΛΑ - ΚΥΡΙΑΚΗ
Εως : ΧΑΤΖΗΛΑΜΠΡΙΝΟΥ - ΣΤΥΛΙΑΝΗ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΦΥΤΕΙΑΣ
2η αίθουσα  δεξιά
225Β ΒΕΡΟΙΑΣ
ΔΟΒΡΑ
ΦΥΤΕΙΑΣ Από : ΛΑΛΑ - ΚΥΡΙΑΚΗ
Εως : ΧΑΤΖΗΛΑΜΠΡΙΝΟΥ - ΣΤΥΛΙΑΝΗ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΦΥΤΕΙΑΣ
3η αίθουσα  δεξιά
226Α ΒΕΡΟΙΑΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΔΟΣ
ΡΙΖΩΜΑΤΩΝ α) Από : ΑΝΕΜΟΠΟΥΛΟΣ - ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Εως : ΔΟΜΑΝΟΣ - ΧΡΗΣΤΟΣ
β) Όλοι οι Κοινοτικοί Εκλογείς
ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΡΙΖΩΜΑΤΩΝ ΙΣΟΓΕΙΟ 1η αίθουσα αριστερά Νο 1
226Β ΒΕΡΟΙΑΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΔΟΣ
ΡΙΖΩΜΑΤΩΝ α) Από : ΑΝΕΜΟΠΟΥΛΟΣ - ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Εως : ΔΟΜΑΝΟΣ - ΧΡΗΣΤΟΣ
β) Όλοι οι Κοινοτικοί Εκλογείς
ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΡΙΖΩΜΑΤΩΝ ΙΣΟΓΕΙΟ 2η αίθουσα αριστερά Νο 2
227Α ΒΕΡΟΙΑΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΔΟΣ
ΡΙΖΩΜΑΤΩΝ Από : ΔΟΜΑΝΟΥ - ΑΓΓΕΛΙΝΑ
Εως : ΜΠΑΡΜΠΕΡΗΣ - ΧΡΗΣΤΟΣ
ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΡΙΖΩΜΑΤΩΝ ΙΣΟΓΕΙΟ 1η αίθουσα δεξιά
Νο 3
227Β ΒΕΡΟΙΑΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΔΟΣ
ΡΙΖΩΜΑΤΩΝ Από : ΔΟΜΑΝΟΥ - ΑΓΓΕΛΙΝΑ
Εως : ΜΠΑΡΜΠΕΡΗΣ - ΧΡΗΣΤΟΣ
ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΡΙΖΩΜΑΤΩΝ ΙΣΟΓΕΙΟ 2η αίθουσα δεξιά
Νο 4
228Α ΒΕΡΟΙΑΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΔΟΣ
ΡΙΖΩΜΑΤΩΝ Από : ΜΠΙΕΜΑΝ - ΠΑΝΑΓΙΟΥ
Εως : ΧΡΥΣΟΠΟΥΛΟΥ - ΚΑΤΙΝΑ
ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΡΙΖΩΜΑΤΩΝ ΙΣΟΓΕΙΟ 3η αίθουσα δεξιά
Νο 5
228Β ΒΕΡΟΙΑΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΔΟΣ
ΡΙΖΩΜΑΤΩΝ Από : ΜΠΙΕΜΑΝ - ΠΑΝΑΓΙΟΥ
Εως : ΧΡΥΣΟΠΟΥΛΟΥ - ΚΑΤΙΝΑ
ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΡΙΖΩΜΑΤΩΝ ΙΣΟΓΕΙΟ 4η αίθουσα δεξιά
Νο 6
229 ΒΕΡΟΙΑΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΔΟΣ
ΔΑΣΚΙΟΥ Από : ΑΒΡΑΜΙΔΟΥ - ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
Εως : ΜΠΟΥΦΟΥ - ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΑ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΑΣΚΙΟΥ
1η αίθουσα δεξιά
230Α ΒΕΡΟΙΑΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΔΟΣ
ΔΑΣΚΙΟΥ Από : ΝΑΣΙΟΠΟΥΛΟΥ - ΘΕΟΔΩΡΑ
Εως : ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΗ - ΜΕΛΠΩΜΕΝΗ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΑΣΚΙΟΥ
1η αίθουσα αριστερά
230Β ΒΕΡΟΙΑΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΔΟΣ
ΔΑΣΚΙΟΥ Από : ΝΑΣΙΟΠΟΥΛΟΥ - ΘΕΟΔΩΡΑ
Εως : ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΗ - ΜΕΛΠΩΜΕΝΗ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΑΣΚΙΟΥ
αίθουσα ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ
231Α ΒΕΡΟΙΑΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΔΟΣ
ΠΟΛΥΔΕΝΔΡΟΥ Από : ΑΓΓΕΛΑΚΗ - ΑΓΝΗ
Εως : ΧΟΡΜΟΒΑΣ - ΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΟΛΥΔΕΝΔΡΟΥ
231Β ΒΕΡΟΙΑΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΔΟΣ
ΠΟΛΥΔΕΝΔΡΟΥ Από : ΑΓΓΕΛΑΚΗ - ΑΓΝΗ
Εως : ΧΟΡΜΟΒΑΣ - ΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΠΡΩΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΟΛΥΔΕΝΔΡΟΥ
232 ΒΕΡΟΙΑΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΔΟΣ
ΠΟΛΥΔΕΝΔΡΟΥ
ΧΑΡΑΔΡΑΣ-ΕΛΑΦΙΝΑΣ
Από : ΑΓΓΕΛΑΚΗ - ΑΓΝΟΥΛΑ
Εως : ΤΣΙΩΜΟΥ - ΧΡΥΣΟΥΛΑ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΧΑΡΑΔΡΑΣ
233Α ΒΕΡΟΙΑΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΔΟΣ
ΣΦΗΚΙΑΣ α) Από : ΑΚΡΙΒΟΠΟΥΛΟΣ - ΑΝΤΩΝΙΟΣ
Εως : ΛΥΚΟΣΤΡΑΤΗΣ - ΣΤΑΥΡΟΣ
β) Όλοι οι Κοινοτικοί Εκλογείς
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΦΗΚΙΑΣ
αίθουσα ανατολική
233Β ΒΕΡΟΙΑΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΔΟΣ
ΣΦΗΚΙΑΣ α) Από : ΑΚΡΙΒΟΠΟΥΛΟΣ - ΑΝΤΩΝΙΟΣ
Εως : ΛΥΚΟΣΤΡΑΤΗΣ - ΣΤΑΥΡΟΣ
β) Όλοι οι Κοινοτικοί Εκλογείς
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΦΗΚΙΑΣ
αίθουσα κεντρική
234Α ΒΕΡΟΙΑΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΔΟΣ
ΣΦΗΚΙΑΣ Από : ΜΑΛΙΚΟΤΣΙΝΑ - ΑΓΓΕΛΙΝΑ
Εως : ΧΡΥΣΟΠΟΥΛΟΥ - ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΦΗΚΙΑΣ
αίθουσα δυτική
234Β ΒΕΡΟΙΑΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΔΟΣ
ΣΦΗΚΙΑΣ Από : ΜΑΛΙΚΟΤΣΙΝΑ - ΑΓΓΕΛΙΝΑ
Εως : ΧΡΥΣΟΠΟΥΛΟΥ - ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ
ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ ΣΦΗΚΙΑΣ
(ΠΡΩΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ)

 

Η παρούσα  να τοιχοκολληθεί στα Καταστήματα ψηφοφορίας και στα δημοσιότερα μέρη όλων των Δημοτικών Ενοτήτων του Δήμου Βέροιας και των Συνοικισμών μέχρι την 22α Μαΐου 2019 και να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου Βέροιας.

 

Ε.Δ.

                      Ο  Δήμαρχος

1.     Αρχείο Επ/τέο  
2.     Α, Α/2α,  Ι/2  
3.     Δήμαρχο Κωνσταντίνος Βοργιαζίδης

 

Συντάκτης

Faretra.info
Faretra.info 29703 posts

Σύνταξη, επεξεργασία ύλης & ανάρτηση ειδήσεων

0 Comments

Δεν υπάρχουν σχόλια!

You can be first to comment this post!

Leave a Reply

Ειδήσεις με Διάρκεια