Προκήρυξη θέσης εργασίας για το "Σπίτι της Βεργίνας"

Β

Η «Πρωτοβουλία για το Παιδί» προκηρύσσει την  πλήρωση μίας θέσης οικόσιτης Επιμελήτριας Παιδιών, για να εργαστεί στη δεύτερη μονάδα (Παράρτημα) του Σπιτιού της Βεργίνας ,το οποίο λειτουργεί  ως Ξενώνας μακροχρόνιας φιλοξενίας παιδιών που βρίσκονται σε ανάγκη ή σε κίνδυνο.

Θα  παρέχεται  ικανοποιητικός μισθός, στέγη και διατροφή, καθώς και τα αναλογούντα κατά Νόμο (άδειες και ρεπό).

Δεκτές θα γίνουν αιτήσεις γυναικών, ηλικίας από 35 έως 55 ετών.

Τα απαιτούμενα προσόντα για τη θέση είναι:

1.Απολυτήριο Γυμνασίου.

2.Καλή σωματική και ψυχική υγεία.

3.Απαλλαγή από οικογενειακές υποχρεώσεις.

4.Γνώσεις Παιδαγωγικής.

5.Γνώσεις Μαγειρικής

Θα εκτιμηθούν ιδιαίτερα επί πλέον προσόντα, όπως:

1.Προηγούμενη σχετική εμπειρία.

2.Δίπλωμα οδήγησης.

3.Απολυτήριο Λυκείου ή Ανώτερης ή Ανώτατης Σχολής.

4.Χειρισμός Η/Υ.

5.Γνώση ξένων γλωσσών.

6.Γνώσεις νοσηλευτικής.

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά είναι:

1.Πιστοποιητικό γέννησης.

2.Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.

3.Αποδεικτικά και τίτλοι σπουδών.

4.Αποδεικτικά εμπειρίας και συστατικές επιστολές (αν υπάρχουν).

5.Αποδεικτικά επί πλέον προσόντων , κατά τα ανωτέρω.

6.Βιογραφικό σημείωμα

Οι ενδιαφερόμενες μπορούν να υποβάλλουν αίτηση και τα συνημμένα δικαιολογητικά στο Γραφείο Διοίκησης & Εθελοντών της ΠγτΠ, Ανοίξεως 19 59131 Βέροια, από την δημοσίευση της παρούσης  έως την 15-11-2016, τις εργάσιμες μέρες και από ώρα 10:00 πμ έως 14:00 μμ. ή ταχυδρομικά στην ανωτέρω διεύθυνση.

Σχετικές πληροφορίες στο τηλέφωνο 23310-29571 και 6944661092 κύριο Αριστοτέλη Σιδηρόπουλο.

 Βέροια,  11  Οκτωβρίου2016

ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Συντάκτης

Faretra.info
Faretra.info 32408 posts

Σύνταξη, επεξεργασία ύλης & ανάρτηση ειδήσεων

0 Comments

Δεν υπάρχουν σχόλια!

You can be first to comment this post!

Leave a Reply

Ειδήσεις με Διάρκεια