“Η κατάσταση της υγείας στην Ελλάδα” στη Σύνοδο των Ευρωπαϊκών Ιατρικών Συλλόγων στις Βρυξέλλες

 2015.10.31 ΓΣ CPME BRUSSELS (1)(1)

ΤΗΝ ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΜΝΗΜΟΝΙΑΚΕΣ ΕΠΙΤΑΓΕΣ
ΑΠΑΙΤΗΣΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΗΣ CPME

Ειδικός εισηγητής ο Αναστάσιος Βασιάδης

Με κατάληξη την ομόφωνη υπερψήφιση της εισήγησης για την κατάσταση της Υγείας στην Ελλάδα και την ομόφωνη απόφαση παράστασης του Προεδρείου της CPME στις Αρχές και τα Όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με απαίτηση την εξαίρεση του χώρου της Υγείας από τις μνημονιακές επιταγές, ολοκληρώθηκε η Σύνοδος των Εθνικών Ιατρικών Συλλόγων που πραγματοποιήθηκε στις Βρυξέλλες από τις 29 έως τις 31 Οκτωβρίου 2015.

Στην Σύνοδο συμμετείχαν Αντιπροσωπείες από τους Εθνικούς Ιατρικούς Συλλόγους των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Παρατηρητές από Εθνικούς Ιατρικούς Συλλόγους τρίτων χωρών και Εκπρόσωποι από άλλες Ευρωπαϊκές Ιατρικές Οργανώσεις, όπως ΑΕΜΗ, EANA, FEMS, UEMS, CEOM, καθώς και από τον Παγκόσμιο Ιατρικό Σύλλογο.

Εκ μέρους του Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου στη Σύνοδο της CPME συμμετείχαν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου Αναστάσιος Βασιάδης, Βλαδίμηρος Παναγιωτίδης και Μαρίλυ Πασακιώτου.

Ως Ειδικός Εισηγητής την επίκαιρη κατάσταση της Υγείας στην Ελλάδα, παρουσίασε το μέλος του Δ.Σ. και επικεφαλής της Ελληνικής Αντιπροσωπείας στην CPME, Αναστάσιος Βασιάδης.

Κατά την παρουσίαση τονίστηκε ότι η υγεία στην Ελλάδα κινείται σε επικίνδυνη τροχιά και λαμβάνει διαστάσεις ανθρωπιστικής κρίσης, η οποία εάν δεν τεθεί σύντομα υπό έλεγχο δεν θα είναι δυνατόν να αναταχθεί.

Ειδικότερα επισημάνθηκε ότι ενώ ο μέσος όρος στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις δαπάνες της Υγείας είναι στο 7% επί του Ακαθάριστου Εθνικού Προϊόντος, στην Ελλάδα το αντίστοιχο ποσοστό έχει πέσει κάτω από το 4% και εξακολουθεί να μειώνεται. Ο προϋπολογισμός του υπουργείου Υγείας για το 2015 είναι 4,228 δισ. €, ενώ το 2014 ήταν 4,744 δισ. €. Δηλαδή παρά τις αντικειμενικά αυξημένες ανάγκες, καταγράφεται μείωση 10,9%. Μεταφέροντας τους αριθμούς αυτούς σε ποσοστά επί του ΑΕΠ, το 2014 ο προϋπολογισμός του Υπουργείου Υγείας βρίσκεται στο 2,65% ενώ για το 2015 στο 2,29% του ΑΕΠ. Αυτή η εξέλιξη μειώνει δραματικά της προσδοκίες για ισότιμο δικαίωμα πρόσβασης όλων των πολιτών σε αναβαθμισμένες δημόσιες υπηρεσίες υγείας.

Ειδικές αναφορές επιφυλάχτηκαν για την δραματική κατάσταση στα Δημόσια Νοσοκομεία με την υποστελέχωση και τις δραματικές μειώσεις των αμοιβών, την υποβαθμισμένη Πρωτοβάθμια Περίθαλψη μετά την ουσιαστική κατάργηση των Μονάδων Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας με την απομάκρυνση των περισσοτέρων υπηρετούντων ιατρών, τις αυθαίρετες απομειώσεις των αμοιβών από τον ΕΟΠΥΥ, των ελευθεροεπαγγελματιών ιατρών και των ιατρικών εργαστηρίων, τα οποία με τις πρακτικές rebate και clow back οδηγούνται σε κατάργηση, την ανεπάρκεια του συστήματος της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης και την αυθαιρεσία της φαρμακευτικής πολιτικής που θέτει σε κίνδυνο την δημόσια υγεία.

Η παρουσίαση συμπληρώθηκε με την αναφορά στο προσφυγικό ζήτημα και τις ανεξέλεγκτες διαστάσεις που λαμβάνει στην Ελλάδα, με συνέπεια την περαιτέρω επιβάρυνση της γενικότερα υποβαθμισμένης κατάστασης της Υγείας. Επισημάνθηκε ότι ο αριθμός των προσφύγων που φτάνουν στην Ελλάδα μέσω Τουρκίας, έχει αυξηθεί δραματικά και ανέρχεται περίπου στους 580.000 (εκ των οποίων οι 320.000 εισήλθαν από τη Λέσβο) από τις αρχές του 2015, σύμφωνα με στοιχεία της Ύπατης Αρμοστείας των Ηνωμένων Εθνών για τους Πρόσφυγες (HCR). Το μείζον ζήτημα που αναδεικνύεται από αυτήν την κατάσταση είναι το επισφαλές υγειονομικό περιβάλλον που δημιουργείται εξ αιτίας του μεγάλου αριθμού των προσφύγων, οι οποίοι φθάνουν συνεχώς στην χώρα, με εμφανείς τους κινδύνους για τους ίδιους και τις τοπικές κοινωνίες.

Ο επικεφαλής της Ελληνικής Αντιπροσωπείας κατέληξε με την επισήμανση ότι η διαρκώς επιδεινούμενη κατάσταση της Υγείας σχετίζεται άμεσα με την μεγάλη οικονομική κρίση που σοβεί και επιτείνεται από τις μνημονιακές πολιτικές που επιβάλλονται από τους διεθνείς θεσμούς.

Κατέθεσε δε την πρόταση να υιοθετηθεί από την CPME το αίτημα προς την Ευρωπαϊκή Ένωση, να εξαιρεθεί ο χώρος της Υγείας από τις μνημονιακές επιταγές που εξακολουθούν να επιτείνονται και έχουν σαν συνέπεια την σοβούσα ανθρωπιστική κρίση.

Η επικαιροποιημένη εισήγηση της Ελληνικής Αντιπροσωπείας και η κατατεθείσα πρόταση, σχολιάστηκαν ευμενώς από τις υπόλοιπες Αντιπροσωπείες και ψηφίστηκαν ομόφωνα από την Γενική Συνέλευση.

Επιπρόσθετα από την Βρετανική Αντιπροσωπεία κατατέθηκε η πρόταση να πραγματοποιηθεί για το θέμα ειδική παράσταση του Προεδρείου της CPME στις Αρχές και τα Όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης όπου θα υποστηριχθούν οι ελληνικές θέσεις. Η πρόταση έγινε επίσης ομόφωνα αποδεκτή προς άμεση ενεργοποίηση.

Συντάκτης

Faretra.info
Faretra.info 30266 posts

Σύνταξη, επεξεργασία ύλης & ανάρτηση ειδήσεων

0 Comments

Δεν υπάρχουν σχόλια!

You can be first to comment this post!

Leave a Reply

Ειδήσεις με Διάρκεια