Κόσμος Σχόλια

Σχόλιο για τις γαλλικές εκλογές

Πολύ φοβάμαι ότι ο ρόλος του Jean-Luc Mélenchon και της Ανυπότακτης Αριστεράς του θα εξαντληθεί σ΄ αυτόν των χρήσιμων ηλιθίων του Emmanuel Macron.
 
Από τη NFP βλέπω να ξεπηδούν πρόθυμοι Ανταλκίδες να προσφέρουν στον Αρταξέρξη Β της Περσίας του χρηματοπιστωτικού καπιταλισμού, Macron, την ποθητή συμμαχία και κοινοβουλευτική ειρήνη για την ευημερία του καπιταλισμού.
 
Παραπέμπω τον Mélenchon στον Ξενοφώντα (Ελληνικά, V, 1.31), γιατί, δυστυχώς, ως Αριστερός δεν έμαθε ούτε τη βασική αρχή του Μαρξ για την επανάληψη της ιστορίας ως φάρσας, τον ρόλο της οποίας φάρσας, πιθανόν, θα κληθεί να εξυπηρετήσει ο ίδιος:
“Ἀρταξέρξης βασιλεύς νομίζει δίκαιον τάς μέν ἐν τῇ Ἀσίᾳ πόλεις ἑαυτοῦ εἶναι καί τῶν νήσων Κλαζομενάς καί Κύπρον, τάς δέ ἂλλας Ἑλληνίδας πόλεις καί μικράς καί μεγάλας αὐτονόμους ἀφεῖναι πλήν Λήμνου καί Ἴμβρου καί Σκύρου· ταύτας δέ ὣσπερ τό ἀρχαῖον εἶναι Ἀθηναίων. Ὁπότεροι δέ ταύτην τήν εἰρήνην μή δέχονται, τούτοις ἐγώ πολεμήσω μετά τῶν ταῦτα βουλομένων καί πεζῇ καί κατά θάλατταν καί ναυσί καί χρήμασιν”.
.
Δημήτρης Αθανασιάδης

…………………

banner-article

Ροη ειδήσεων