Αναγνώστες

«Ανάγκες ωριμάζουν» / Κ. Λεοντιάδης – Γ. Κοφινάς – Μ. Ι. Παπούλιας

———

(Η τέχνη είναι κάτι το πολύ συγκεκριμένο. Η τέχνη είναι η ίδια η ζωή. Και η αποστολή της είναι να εκφράσει τον άνθρωπο και τις ανάγκες του.) Γ.Μ.

Αυτό προσπαθώ μέσα από τα τραγούδια μου να εκφράσω, τις αξίες των ανθρώπων,  
τις συνθήκες  ζωής, τα βάσανα της εκμετάλλευσης, της ταξικής καταπίεσης, 
τις συνθήκες δουλειάς, τη μετανάστευση, τους αγώνες για μια δίκαιη κοινωνία.
Γ. Κοφινάς