Βέροια

“Παλιά Δικαστήρια της Βέροιας”. Κτίριο που χτίστηκε το 1906 από του Τούρκους

Το κτίριο κτίστηκε από τους Τούρκους τα τελευταία χρόνια της κατοχής της πόλης (1906) και στέγαζε το Διοικητήριο της πόλης.
 –
Η αρχιτεκτονική του επιβλητική σε νεοκλασικές γραμμές δείχνει, όπως και τα άλλα δημόσια κτίρια που κατασκευάστηκαν σε πόλεις της Μακεδονίας, στις αρχές του 20ου αιώνα, τη σημασία που έδιναν οι Τούρκοι στην αρχιτεκτονική των δημόσιων κτιρίων.
Είναι διώροφο κτίσμα με κεραμοσκεπή και ορθογώνια κάτοψη, με επιβλητική μαρμάρινη είσοδο. Στο ρυμοτομικό σχέδιο του 1920, ήταν ένα από τα λίγα κτίρια που διατηρούσαν οι αρχιτέκτονες, λόγω της κλασσικής του αρχιτεκτονικής.
 –
Στο κτίριο από την απελευθέρωση της πόλης 1912 από τους Τούρκους μέχρι πριν λίγα χρόνια, στεγάζονταν τα Δικαστήρια της Βέροιας.
 –
Το 1983 χαρακτηρίστηκε ως έργο τέχνης και ιστορικά διατηρητέο μνημείο.
 –
Το κτίριο όπως είναι σήμερα.