Μέχρι τις 11 Ιουλίου οι εγγραφές στους Δημοτικούς Βρεφονηπιακούς και Παιδικούς Σταθμούς του Δήμου Αλεξάνδρειας

alex-nea-prothesmia-paidikonΗ προθεσμία "τρέχει" από σήμερα, 11 Ιουνίου

Α. Τα δικαιολογητικά που χρειάζονται για την εγγραφή είναι:
1. Αίτηση γονέα ή κηδεμόνα,
2. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης,
3. Για πολύτεκνους επιπλέον βεβαίωση ΑΣΠΕ
4. Βεβαίωση Παιδιάτρου υγιούς κατάστασης παιδιού,
5. Αντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος 2014,
6. α) Βεβαίωση εργασίας από εργοδότη όταν η μητέρα είναι εργαζόμενη στον ιδιωτικό τομέα και ένσημα του ΙΚΑ,
β) Βεβαίωση εργασίας από την υπηρεσία όταν η μητέρα εργάζεται στον Δημόσιο Τομέα,
γ) Αντίγραφο Δήλωσης Έναρξης Επιτηδεύματος από την ΔΟΥ όταν η μητέρα είναι ελεύθερη επαγγελματίας,
6. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 όπου θα αναφέρονται τυχόν
λόγοι υγείας (ή άλλοι κοινωνικοί λόγοι), με την διακριτική ευχέρεια της υπηρεσίας να κάνει κοινωνική έρευνα,
7. Άδεια παραμονής στην χώρα μας(αφορά αλλοδαπούς),
8. Απόκομμα λογαριασμού ΔΕΗ ή τηλεφώνου κατοικίας.

Β. Τα δικαιολογητικά επανεγγραφής βρεφών και νηπίων στους
Δημοτικούς Βρεφονηπιακούς και Παιδικούς Σταθμούς Δήμου
Αλεξάνδρειας είναι:
1. Αίτηση επανεγγραφής( αφορά τα παιδιά που είναι εγγεγραμμένα εκτός του προγράμματος της ΕΕΤΑΑ),
2. α) Βεβαίωση εργασίας από εργοδότη όταν η μητέρα είναι εργαζόμενη στον ιδιωτικό τομέα και ένσημα του ΙΚΑ,
β) Βεβαίωση εργασίας από την υπηρεσία όταν η μητέρα εργάζεται στον Δημόσιο Τομέα,
γ) Αντίγραφο Δήλωσης Έναρξης Επιτηδεύματος από την ΔΟΥ όταν η μητέρα είναι ελεύθερη επαγγελματίας,
3. Αντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος 2014.
4. Βεβαίωση Παιδιάτρου υγιούς κατάστασης παιδιού.

Αιτήσεις εγγραφής και επανεγγραφής μπορείτε να παραλάβετε από τους ίδιους τους Βρεφονηπιακούς και Παιδικούς Σταθμούς του Δήμου Αλεξάνδρειας .
Οι αιτήσεις και τα δικαιολογητικά εγγραφής θα υποβάλλονται στους:

Β΄ Βρεφονηπιακό Σταθμό Αλεξάνδρειας : τηλ. 2333022700(υπεύθυνη κα. Κυροπούλου Κωνσταντία)
Παιδικό Σταθμό Μελίκης : τηλ. 2331081481(υπέυθυνος κος Τσιρογιάννης Σωτήριος)
Παιδικό Σταθμό Πλατέος : τηλ. 2333063185(υπεύθυνη κα. Βαλκάνη Αφροδίτη)
Παιδικό Σταθμό Σταυρού : τηλ. 2331039992(υπέυθυνη κα. Ζερζελίδου Ευθυμία)

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ
ΠΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

Συντάκτης

Faretra.info
Faretra.info 30324 posts

Σύνταξη, επεξεργασία ύλης & ανάρτηση ειδήσεων

0 Comments

Δεν υπάρχουν σχόλια!

You can be first to comment this post!

Leave a Reply

Ειδήσεις με Διάρκεια