Βέροια

Βέροια: Αναφορά στην Πυροσβεστική Υπηρεσία από τον Νίκο Ασλάνογλου σχετικά με τον καθαρισμό αγροτεμαχίων του Δήμου

Βέροια 5-7-2024

ΠΡΟΣ: Πυροσβεστική Υπηρεσία Βέροιας

Αξιότιμοι κύριοι.

Αυτήν την περίοδο την επικίνδυνη για πυρκαγιές, οι πολίτες είναι υποχρεωμένοι να καθαρίζουν τις ιδιοκτησίες τους από την βιομάζα, και πολύ σωστά. Την ίδια στιγμή, ο Δήμος Βέροιας, σε αγροτεμάχιο ιδιοκτησίας του, αποθέτει τεράστιες ποσότητες βιομάζας (κλαδέματα κλπ). Ο χώρος αυτός, δεν έχει καμία εγκατάσταση πυρασφάλειας και γενικά δεν έχει κανενός είδους άδειας προσωρινής αποθήκευσης. Δηλαδή, αυθαίρετα και παράνομα, με πολύ σοβαρούς κινδύνους πυρκαγιάς, συνεχίζει μέχρι και σήμερα να κάνει το ίδιο. Πρόσφατα, πήρε φωτιά, χωρίς να ξέρω ποιοι την έσβησαν. Απλά στις 4-6-2024, φωτογράφισα τις στάχτες.Το αγροτεμάχιο αυτό, βρίσκεται κάπου μετά το Ταγαροχώρι.

Με την ευκαιρία αυτή, θέλω να σας ρωτήσω εάν επικαιροποιήσατε την παλαιότερη καταγραφή σας  χωματερών σε περιοχές αρμοδιότητάς σας, οι οποίες είναι σημεία από όπου ξεκινούν πολλές φωτιές. Στην περίπτωση που κάνατε πρόσφατη καταγραφή, σας παρακαλώ να μου την δώσετε( Ηλεκτρονικά), καθώς και ποιοι αρμόδιοι φορείς έλαβαν γνώση. Τέλος, σαν ενημερώνω ότι , στον Σταθμό Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων, υπάρχουν ανάλογες πολύ μεγάλες ποσότητες βιομάζας. Οι φωτογραφίες 1,2,3,4 και 5, είναι από τις 11-4-2024 και οι 6,7,8,9 και 10, από τις 4-6-2024. Οι φωτογραφίες 11,12,13,14 και 15, είναι από τον Σταθμό Μεταφόρτωσης , στις 28-6-2024.

(Σας παρακαλώ να μου στείλετε και αριθμό Πρωτοκόλλου, αυτής μου της αναφοράς)

Ασλάνογλου Νικόλαος του Αλεξάνδρου  

banner-article

Ροη ειδήσεων