Εκδηλώσεις

Πανελλήνια Ομοσπονδία Καλλιτεχνικού Προσωπικού ΟΤΑ: Κάλεσμα στις πανκαλλιτεχνικές κινητοποιήσεις / Πέμπτη 2 Φεβρουαρίου

Πανελλαδική απεργία την Τετάρτη 1/2/2023 και την Πέμπτη 2/2/2023

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΠΟΚΠ-ΟΤΑ, κατά τη συνεδρίασή του στις 29-1-2023, λαμβάνοντας
υπόψη:

1. Την υποβάθμιση των τίτλων σπουδών και το ρόλο των καλλιτεχνών στην κοινωνία, μετά την
έκδοση του ΠΔ 85/2022, με αποτέλεσμα την υποβάθμιση των οικονομικών, εργασιακών, και
ασφαλιστικών συμφερόντων των καλλιτεχνών, γενικά και ειδικότερα όσων εργάζονται στους
ΟΤΑ.

2. Την αδιαλλαξία της Κυβέρνησης να συμβάλλει στην πραγματική αναβάθμιση του ρόλου της
τέχνης, όπως αυτή λειτουργείται από τους δημιουργούς της και

3. Τις διατάξεις περί κήρυξης απεργίας.

Αποφάσισε ομόφωνα την κήρυξη πανελλαδικής απεργίας την Τετάρτη 1/2/2023 και την
Πέμπτη 2/2/2023, με αιτήματα:

ΒΑΣΙΚΟ ΑΙΤΗΜΑ
Αφαίρεση όλων των καλλιτεχνικών ειδικοτήτων από το ΠΔ 85/2022

ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΑΙΤΗΜΑΤΑ
1. Θεσμοθέτηση ενιαίας Δημόσιας Δωρεάν Καλλιτεχνικής Εκπαίδευσης (Μουσική Θέατρο, Χορός,
Εικαστικά) σε όλες τις εκπαιδευτικές βαθμίδες.
2. Ίδρυση Ανώτατης Σχολής Παραστατικών Τεχνών.
3. Διαβάθμιση των Πτυχίων και Διπλωμάτων καλλιτεχνικής εκπαίδευσης, στο επίπεδο 6.
4. Επέκταση της μισθολογικής κατάταξης των μουσικών στα κλιμάκια της ΤΕ κατηγορίας, σε
όλους τους εργαζόμενους καλλιτέχνες – αποφοίτους των Ανώτερων Καλλιτεχνικών Σχολών.

Οι καλλιτεχνικές σπουδές απαιτούν πολύχρονη εκπαίδευση, αφοσίωση, ατομικό κόπο και
επιβάρυνση του οικογενειακού προϋπολογισμού (δίδακτρα, αγορά μουσικών οργάνων, βιβλίων
κ.α.). Περεταίρω η εργασία στην τέχνη επιβάλλει και υποβάλλει τους καλλιτέχνες σε καθημερινή
αξιολόγηση, διαρκή μελέτη, επιμόρφωση και γενικά θέση σε απόλυτη προτεραιότητα της
εργασίας τους.

Η όποια προσπάθεια περεταίρω υποβάθμισης των με κόπο κεκτημένων
δικαιωμάτων, δεν μπορεί πλέον να γίνει ανεκτή. Το ΠΔ 85/2022, αυτό ακριβώς προβλέπει για τον
καλλιτεχνικό κόσμο. Αγνοώντας τα τυπικά προσόντα, τα οποία με τη διαχρονική ευθύνη του
Κράτους, παραμένουν αδιαβάθμητα, τα παραμερίζει, θέτοντας σε προτεραιότητα στις προσλήψεις
σήμερα και στην υπαλληλική εξέλιξη αύριο, τους αποφοίτους επιμορφωτικών ιδιωτικών σχολών
(ΙΕΚ) και κολεγίων, επιχειρήσεων δηλαδή! Έχουμε καταλάβει τους σκοπούς της συγκεκριμένης
ρύθμισης.

Αντιστεκόμαστε, διαμαρτυρόμαστε, ΑΠΕΡΓΟΥΜΕ!

Καλούμε τα μέλη των Α/Βάθμιων σωματείων μας, να συμμετέχουν στις κινητοποιήσεις που θα
διεξαχθουν στις πόλεις τους, κυρίως δε στην πανκαλλιτεχνική κινητοποίηση και συγκέντρωση
διαμαρτυρίας, την Πέμπτη 2 Φεβρουαρίου 2023 στην Πλατεία Συντάγματος, ώρα 12 το μεσημέρι.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος                                            Η Γενική Γραμματέας
Κωνσταντίνος Σαΐνης                             Κατερίνα Αλμαλή

Ροη ειδήσεων