Βιβλίο

Βέροια / Παρουσίαση βιβλίου: Θωμάς Καλοκύρης «Ιστορία των Σκιών» | Δημόσια Βιβλιοθήκη, Τετάρτη 22 Ιουνίου