Βιβλίο

Βέροια / Παρουσίαση βιβλίου: Θωμάς Καλοκύρης “Ιστορία των Σκιών” | Δημόσια Βιβλιοθήκη, Τετάρτη 22 Ιουνίου