"Τα Παιδιά της Άνοιξης": Προκήρυξη θέσης εργασίας Ψυχολόγου πλήρους απασχόλησης

Προκήρυξη μίας (1) θέσης εργασίας

Ψυχολόγου πλήρους απασχόλησης στο ΚΔΗΦ ΑμεΑ ¨Τα Παιδιά της Άνοιξης¨

Τα απαραίτητα προσόντα για την θέση είναι:

1.Πτυχίο Ψυχολογίας της Ελλάδος ή του εξωτερικού

 1. Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος

 2. Καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας

 3. Γνώση χρήσης προγραμμάτων Η/Υ

Τα επιθυμητά προσόντα για την θέση είναι:

 1. Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών σε συναφές αντικείμενο

 2. Προηγούμενη επαγγελματική ή εθελοντική σχετική εμπειρία

 3. Άδεια οδήγησης αυτοκινήτου

 4. Δεξιότητες συνεργασίας και συντονισμού στο πλαίσιο λειτουργίας της ομάδας

 5. Δεξιότητες συγκρότησης εθελοντικών ομάδων, εκπαίδευσης και εποπτείας των εθελοντών/ντριών του Κέντρου

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την θέση αυτή είναι:

 1. Πτυχίο Ψυχολογίας

 2. Άδεια Ασκήσεως επαγγέλματος

 3. Αίτηση πρόσληψης

 4. Βιογραφικό Σημείωμα

 5. Αποδεικτικά εμπειρίας και εθελοντισμού (εφόσον υπάρχουν)

 6. Αποδεικτικά ξένης γλώσσας και Η/Υ

 7. Αντίγραφο ταυτότητας

 8. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση και τα συνημμένα δικαιολογητικά στο ΚΔΗΦ ΑμεΑ «Τα Παιδιά της Άνοιξης» Ελ.Βενιζέλου 7 στην Αλεξάνδρεια Ημαθίας Τ.Κ. 59300 απέναντι από το Κέντρο Υγείας Αλεξάνδρειας, με κατάθεση στην Γραμματεία ή ταχυδρομικά στην ανωτέρω διεύθυνση ή μέσω e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected] ή στο [email protected]

Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών ορίζεται από Πέμπτη 17 Οκτωβρίου 2019 έως Πέμπτη 24 Οκτωβρίου 2019.

Για επιπλέον πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στην Πρόεδρο του Συλλόγου στο τηλ 6947831210 ή στην γραμματεία του ΚΔΗΦ ΑμεΑ «Τα Παιδιά της Άνοιξης» στο 23330-27212 ώρες 08:30 – 15:30.

*Τα βιογραφικά  και τα προσωπικά σας δεδομένα δε διαβιβάζονται σε τρίτους και χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για να διερευνηθεί η προοπτική της μελλοντικής επαγγελματικής συνεργασίας μας. Κάθε επεξεργασία προσωπικών δεδομένων πραγματοποιείται σύμφωνα με τις επιταγές του Νόμου 2472 /97 περί προστασίας του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και κάθε υποψήφιος διατηρεί δικαίωμα ενημέρωσης, πρόσβασης και αντίρρησης, όπως ο ως άνω νόμος ορίζει. 

Συντάκτης

Faretra.info
Faretra.info 31896 posts

Σύνταξη, επεξεργασία ύλης & ανάρτηση ειδήσεων

0 Comments

Δεν υπάρχουν σχόλια!

You can be first to comment this post!

Leave a Reply

Ειδήσεις με Διάρκεια