Ποιμαντορική Εγκύκλιος για τα Ελευθέρια της Βέροιας

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΩΝ

† ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ

ἐλέῳ Θεοῦ Ἐπίσκοπος καὶ Μητροπολίτης

τῆς Ἱερᾶς καὶ Ἀποστολικῆς Μητροπόλεως Βεροίας, Ναούσης καὶΚαμπανίας

ΠΡΟΣ

τὸν ἱερὸν κλῆρον καὶτὸν εὐσεβῆ λαὸν

τῆς καθ’ ἡμᾶς θεοσώστου Ἐπαρχίας.

            Τέκνα ἐν Κυρίῳ ἀγαπητά,

Ἡμέρα χαρμόσυνη ἡ σημερινή ἡμέρα τῶν ἐλευθερίων τῆς πόλεώς μας καί τῆς ἐπαρχίας μας, τήν ὁποία δικαίως τιμοῦμε καί πανηγυρίζουμε καί φέτος, ὅπως καί κάθε χρόνο.

Συγχρόνως ὅμως ἡ ἡμέρα αὐτή εἶναι καί ἡμέρα μνήμης καί εὐγνωμοσύνης, πρωτίστως πρός τόν Θεό, μέ τή βοήθεια τοῦ ὁποίου ἀγωνίσθηκαν οἱ πατέρες μαςἐναντίονμιᾶς αὐτοκρατορίας καί κατόρθωσαν νά ἐπιτύχουν τό ἀκατόρθωτο. Κατόρθωσαν νά μᾶς χαρίσουν τήν ἐλευθερία καί τήν ἔνταξή μας στόν κορμό τοῦ Ἑλληνικοῦ κράτους.Κατόρθωσαν ὅμως πρίν ἀπό αὐτό μέ ἄπειρες θυσίες καί ἀμέτρητους κόπους καί προσπάθειες νά διατηρήσουν τήν ἑλληνική ταυτότητα καί τήν ὀρθόδοξη πίστη.

Δέν ἦταν εὔκολο νά ὑπομείνουν οἱ πατέρες μας τίς πιέσεις, τίς διώξεις, τούς ἀναγκαστικούς ἐξισλαμισμούς, τά μαρτύρια καί ὅλα ὅσα ὑπέφεραν γιά πεντακόσια σχεδόν χρόνια ἀπό τόν ἀλλόθρησκο δυνάστη. Δέν ἦταν εὔκολο νά ἀντέξουν καί νά κρατήσουν ζωντανή τή γλώσσα καί τίς παραδόσεις μά πιό πολύ τήν πίστη στόν Θεό καί τόν σύνδεσμο μέ τήν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία.

Δέν ἦταν εὔκολο. Ἀλλά στηρίχθηκαν στήν πίστη τους στόν Θεό, στηρίχθηκαν στήν πίστη τους στούς ἁγίους, καί μέ τή δική τους δύναμη καί τή δική τους βοήθεια κράτησαν ἀναμμένη τή φλόγα τῆς ἀγάπης καί στόν Χριστό καί στήν πατρίδα.

Γι᾽ αὐτό καί ὀφείλουμε εὐγνωμοσύνη στόν Θεό πού «ἔβαλε», ὅπως ἔλεγε ὁ μεγάλος ἥρωας τῆς ἑλληνικῆς ἐπαναστάσεως Θεόδωρος Κολοκοτρώνης, «τήν ὑπογραφή του» καί γιά τή δική μας ἐλευθερία, καί γιά τήν ἐλευθερία τῆς Μακεδονίας μας, «καί δέν τήν πῆρε πίσω».

Ὀφείλουμε εὐγνωμοσύνη στήν Ὑπεραγία Θεοτόκο καί στούς ἁγίους προστάτες τῆς ἡρωικῆς καί αἱματοβαμμένης αὐτῆς γῆς, πού στήριζαν τούς πατέρες μας καί μεσίτευαν στόν Θεό γιά τήν ἐπιτυχῆ ἔκβαση τοῦ δίκαιου ἀγώνα τους γιά τήν ἐλευθερία μας.

Ὀφείλουμε εὐγνωμοσύνη στούς ἁγίους νεομάρτυρες, πού μέ τό αἷμα τους πότισαν τό δένδρο τῆς ἐλευθερίας καί κραταίωσαν τήν πίστη καί τήν Ἐκκλησία μας.

Ὀφείλουμε εὐγνωμοσύνη σέ ὅλους ἐκείνους πού ἀγωνίσθηκαν μέ κάθε τρόπο γιά τήν ἐλευθερία μας, πολεμώντας καί θυσιάζοντας τή ζωή τους στά πεδία τῶν μαχῶν, ἀλλά καί στηρίζοντας μέ ὅλες τους τίς δυνάμεις τόν ἑλληνικό στρατό μας καί τούς ἀγῶνες του.

Ὀφείλουμε ὅμως καί κάτι ἀκόμη, κάτι πού ἀποτελεῖ ἔμπρακτη ἀπόδειξη τῆς εὐγνωμοσύνης μας πρός ὅλους ἐκείνους στούς ὁποίους χρωστοῦμε τήν ἐλευθερία μας καί τούς ὁποίους τιμοῦμε σήμερα. Ὀφείλουμε νά μιμηθοῦμε τό παράδειγμά τους. Τό παράδειγμα τῆς θυσίας τους. Τό παράδειγμα τῆς πίστεώς τους. Τό παράδειγμα τῆς ἀγάπης τους γιά τήν πατρίδα.

Καί εἶναι χρέος μας νά τούς μιμηθοῦμε, γιατί μόνο μέ τήν πίστη στόν Θεό καί τήν ἀγάπη στήν πατρίδα, μόνο μέ τή διάθεση νά κάνουμε καί κάποιες θυσίες, ὅταν αὐτό ἀπαιτεῖται, γιά τό κοινό καλό, μποροῦμε νά φανοῦμε ἀντάξιοι τοῦ μεγάλου δώρου τῆς ἐλευθερίας καί τῆς ἀνεξαρτησίας πού μᾶς χάρισαν οἱ πατέρες μας.

Μόνο μέ τήν πίστη στόν Θεό καί τήν ἀγάπη στήν πατρίδα μποροῦμε νά διατηρήσουμε αὐτόν τόν αἱματοβαμμένο τόπο, πού πολλοί ἐποφθαλμιοῦν καί ἐπιδιώκουν νά σφετερισθοῦν, ἐλεύθερο γιά πάντα καί ἑλληνικό.

Μόνο μέ τήν πίστη στόν Θεό καί τήν ἀγάπη στήν πατρίδα μποροῦμε νά διατηρήσουμε σέ ἕναν περιβάλλον ἀνταγωνιστικό, σέ μία ἐποχή κατά τήν ὁποία ἡ παγκοσμιοποίηση ἐξελίσσεται μέ ταχύτατους ρυθμούς, τήν ἐθνική καί θρησκευτική μας ἰδιοπροσωπία, μποροῦμε νά διατηρήσουμε τήν ἑλληνική μας ταυτότητα, τήν ἱστορία καί τή γλώσσα μας, τήν πίστη καί τήν προσήλωσή μας στόν Θεό καί τήν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία μας, ὅποια θυσία καί ἄν ἀπαιτηθεῖ.

Εἶναι χρέος μας αὐτό, ἀδελφοί μου, καί εἶναι ὁ μόνος τρόπος γιά νά ἐκφράσουμε τήν εὐγνωμοσύνη καί τήν τιμή μας πρός ὅλους ὅσους θυσιάσθηκαν γιά τήν ἐλευθερία μας καί γιά νά συνεχίσουμε νά ζοῦμε μέ τή βοήθεια καί τή χάρη τοῦ Θεοῦ σέ μία ἐλεύθερη πατρίδα.

Εἶναι χρέος μας! Ἄς τό κάνουμε καθημερινά πράξη στή ζωή μας.

Διάπυρος πρός τόν ἐλευθερώσαντα ἡμᾶς Θεόν εὐχέτης

Μητροπολίτης

† Βεροίας, Ναούσης καΚαμπανίας Παντελεήμων

Συντάκτης

Faretra.info
Faretra.info 30367 posts

Σύνταξη, επεξεργασία ύλης & ανάρτηση ειδήσεων

0 Comments

Δεν υπάρχουν σχόλια!

You can be first to comment this post!

Leave a Reply

Ειδήσεις με Διάρκεια