Βέροια

Απάντηση του Δήμου Βέροιας στο εξώδικο του Φιλοζωικού Ομίλου Ημαθίας

Απάντηση σε αίτηση – δήλωση – εξώδικη πρόσκληση και διαμαρτυρία

Σχετ.: (1) Η από της 13/8/2019 αίτηση  του (ΦΟΗ)

Σε απάντηση του σχετικού (1) εγγράφου, όπως σας έχουμε κατ’ επανάληψη ενημερώσει κατά το παρελθόν, κάθε φορά που συνεδριάζει η Πενταμελής Επιτροπή του Δήμου μας ως μέλος αυτής ενημερώνεστε εγγράφως και δια ζώσης για τα αποτελέσματα της λειτουργίας του Δημοτικού Κτηνιατρείου και Καταφυγίου από τον Επιστημονικά Υπεύθυνο Κτηνίατρο κατά την συζήτηση του θέματος “ενημέρωση και έγκριση της επιτροπής για την λειτουργία του Δημοτικού Κτηνιατρείου”.

Η ενημέρωση που λαμβάνετε μεταξύ άλλων αφορά στον αριθμό ζώων που διαχειρίστηκαν, υιοθετήθηκαν ή επανεντάχθηκαν και γίνεται μέσω των εισηγητικών των θεμάτων που σας δίνονται εγγράφως ως μέλος της επιτροπής οπότε μπορείτε να ενημερώσετε τους φιλόζωους δημότες που εκπροσωπείτε.

Ο αριθμός ζώων που φιλοξενούνται στο Δημοτικό Καταφύγιο  (και όχι κυνοκομείο όπως λανθασμένα αποκαλείτε) είναι αυτός που ήδη γνωρίζετε (17 Κλωβοί φιλοξενίας  σύμφωνα με την άδεια που κατέχει πλέον των χώρων ανάρρωσης του Δημοτικού Κτηνιατρείου ) ενώ η περιοχή επανένταξης Ταγαροχωρίου σύμφωνα με προηγούμενες αποφάσεις της Πενταμελούς Επιτροπής Παρακολούθησης Προγράμματος Διαχείρισης Αδέσποτων Ζώων Συντροφιάς του Δήμου Βέροιας  στην οποία συμμετείχατε, ψηφίσατε και έχετε λάβει εγγράφως γνώση, χρησιμοποιείται σήμερα για την κατά περίπτωση προσωρινή παραμονή αδέσποτων ζώων συντροφιάς (πχ.υπ΄αριθμ 17/2018 Αρ. Πρ. 5/2018 απόφαση, η υπ΄αριθμ.36/2016 Αρ. Πρ. 11/2016, η υπ΄αριθμ. 7/2019 Αρ. Πρ. 2/2019 απόφαση, η υπ΄αριθμ.12/2015 Αρ. πρ.3/2015.

Η  πρόσβαση στο Δημοτικό Κτηνιατρείο και Καταφύγιο είναι ελεύθερη σε όλους τις εργάσιμες μέρες και ώρες κατόπιν προηγούμενης συνεννόησης με τον Επιστημονικά Υπεύθυνο Δημοτικό Κτηνίατρο ενώ έχετε ήδη ενημερωθεί ότι μπορείτε να καταθέσετε εγγράφως τις προτάσεις σας προς τα αρμόδια όργανα του Δήμου Βέροιας για να ενεργοποιηθεί η παρ.1 του άρθρου 9 του ν. 4039/2012/ΦΕΚ15-Α σύμφωνα με το οποίο η αρμοδιότητα για την περισυλλογή και τη διαχείριση των αδέσποτων ζώων συντροφιάς μπορεί να ασκηθεί από το σωματείο σας αφού προηγηθεί σχετική έγγραφη συμφωνία με τον αρμόδιο φορέα, δηλαδή τον Δήμο Βέροιας. Παρόλο που σας έχει προταθεί πολλάκις ο παραπάνω απολύτως νόμιμος τρόπος, αδιαφορείτε πλήρως. Όπως επίσης δεν υπήρξε από πλευρά σας καμία διάθεση συνεργασίας στο πρόσφατο πρόγραμμα στειρώσεων του Δήμου Βέροιας στο οποίο στειρώθηκαν 96 σκύλοι και γάτες. Από το σύνολο όλων των παραπάνω ζώων συντροφιάς, δυστυχώς, ούτε ένα δεν προσήλθε με τη δική σας συνδρομή.

Ουδέποτε οι υπηρεσίες του Δήμου Βέροιας αρνήθηκαν την είσοδο σας στους χώρους του Δημοτικού Κτηνιατρείου και Καταφυγίου ενώ ψεύδεστε ασύστολα όταν ισχυρίζεστε την χρήση οποιασδήποτε μορφής βίας εναντίον σας από το προσωπικό του Δήμου Βέροιας, και ειδικότερα από τον υπάλληλο του Δήμου ονόματι “Λευτέρης”, άλλωστε συνήθως η παρουσία σας εκεί και κατόπιν δικών σας ενεργειών,  συνοδεύεται με την παρουσία περιπολικού της Αστυνομίας ή της Δημοτικής Αστυνομίας (υπ΄αριθμ. 1019/26/109-β/26-7-2018 και 1019/26/120β/31-7-2018 βεβαιώσεις του ΑΤ Βεροίας).

Ως μεμονωμένο μέλος μιας επιτροπής και σύμφωνα με τα αναγραφόμενα στο άρθρο 2 του ν.4039/2012 (ΦΕΚ Α’ 15/2-2-2012) όπως αυτός ισχύει σήμερα, δεν προκύπτει η ανάκτηση από μέρους σας της ιδιότητας της αρμόδιας αρχής που ασκεί έλεγχο για την προστασία των ζώων και την τήρηση των κανόνων ευζωίας. Κατά συνέπεια, όπως σας έχουμε επαναλάβει δεν είστε αρμόδια για να ασκείτε έλεγχο στον Δήμο Βέροιας (υπ΄αριθμ. 20295/30-7-2018 έγγραφο του Τμήματος Κτηνιατρικής της ΔΑΟΚ ΠΕ Ημαθίας σε απάντηση σχετικού έγγραφου μας της 26/7/2018.

Ακολούθως σας παραθέτουμε τις υπ΄αριθμ. 27391/19-9-2014, 31890/27-12-2017 και 491782(19022) 2-8-2019 βεβαιώσεις συνδρομής νόμιμων προϋποθέσεων λειτουργίας κτηνιατρείου μικρών ζώων όπου αναγράφονται οι επιστημονικά υπεύθυνοι Δημοτικοί Κτηνίατροι του Κτηνιατρείου του Δημοτικού Καταφυγίου του Δήμου Βέροιας.

Σχετικά με τον Δημοτικό Κτηνίατρο, αυτός έλαβε γονική άδεια ανατροφής την 10/6/2019 η οποία λήγει μέσα σε ένα έτος, ο Δήμος προχώρησε σε πρόσληψη με τη νόμιμη διαδικασία νέου κτηνιάτρου για σύμβαση ορισμένου χρόνου, προσλήφθηκε δε κτηνίατρος μέσω μιας δαιδαλώδους διαδικασίας την 1/8/2019. Σας  αναφέρω ότι λόγω της προεκλογικής περιόδου που διανύουμε για την πρόσληψη αυτή έπρεπε αρχικά να πάρουμε έγκριση από την αρμόδια επιτροπή του ΣτΕ η οποία επιτροπή έκρινε την αναγκαιότητα της πρόσληψης υπό την έννοια του κατεπείγοντος.

Μ.Ε.Δ.

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΚΟΡΩΝΑΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ

 

Το εξώδικο του Φιλοζωικού Ομίλου Ημαθίας μπορείτε να το διαβάσετε ΕΔΩ